Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

3D-mallinnusta AMK-opiskelijoiden johdolla

Turun ammattikorkeakoulussa kehitettiin malli,  jossa lukio-opiskelijat perehtyvät tekniikan alan jatko-opiskeluun toiminnallisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opastamana. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa.

Käytännön kuvaus

Turun ammattikorkeakoulun konetekniikan insinööriopiskelijat opettivat lukiolaisille 3D-mallintamista Autodesk Inventor ohjelmalla sekä auttoivat lukiolaisia mallintamansa kappaleen muokkaamisessa tulostettavaksi. Kurssiin kuului myös vierailu ammattikorkeakoululla, jossa lukiolaiset näkivät 3D-tulostimen toiminnassa ja saivat tietää enemmän opiskelusta konetekniikan koulutusalalla. Vierailun päätteeksi lukiolaisille jaettiin heidän tulostamansa kappaleet. Yhteistyöhön sisältyi ammattikorkeakouluopiskelijoiden lähiohjausta 3D-suunnittelusta. Lähiohjaus järjestettiin lukion tiloissa ja osa ohjauksesta toteutettiin etänä. Lopuksi opiskelijoiden suunnittelemat kappaleet tulostettiin ammattikorkeakoulun tehdasympäristössä, mihin

Käytännön hyödyt ja tulokset

  1. Oppilaat saivat yleiskäsityksen 3D-suunnittelusta ja –tulostuksesta
  2. Nuoret oppivat käyttämään mallinnusohjelmaa
  3. Nuoret saivat tietoa tekniikanalan opinnoista ammattikorkeakoulussa alalla opiskelevilta nuorilta.

Tutustu lisää

3D – mallinnusta ja – tulostusta lukiokurssilla – LukioTEKO-hankkeen blogi (linkki)

Lisätietoja

Turun Ammattikorkeakoulu
Pekka Jukantupa
pekka.jukantupa@turkuamk.fi
Kevät 2018