Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

3D-mallinnusta AMK-opiskelijoiden johdolla

Turun ammattikorkeakoulussa kehitettiin malli,  jossa lukio-opiskelijat perehtyvät tekniikan alan jatko-opiskeluun toiminnallisesti ammattikorkeakouluopiskelijoiden opastamana. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Turun ammattikorkeakoulun konetekniikan insinööriopiskelijat opettivat lukiolaisille 3D-mallintamista Autodesk Inventor ohjelmalla sekä auttoivat lukiolaisia mallintamansa kappaleen muokkaamisessa tulostettavaksi. Kurssiin kuului myös vierailu ammattikorkeakoululla, jossa lukiolaiset näkivät 3D-tulostimen toiminnassa ja saivat tietää enemmän opiskelusta konetekniikan koulutusalalla. Vierailun päätteeksi lukiolaisille jaettiin […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Ammattikorkeakoulu- ja YliopistoTET

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-toteutusmalli, jossa lukiolaiset pääsivät päiväksi tutustumaan heitä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin Vaasan ammattikorkeakouluun tai Vaasan yliopistoon. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-toteutusmalli, jossa lukiolaiset pääsivät päiväksi tutustumaan heitä kiinnostavan alan korkeakouluopintoihin Vaasan ammattikorkeakouluun tai Vaasan yliopistoon. Opiskelijat voivat suorittaa TET:n missä tahansa opintojen vaiheessa ottamalla yhteyttä […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

AmmattikorkeakouluVISIT

Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin vierailukäytäntöjä tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä liiketalouden aloihin ja koulutusohjelmiin osana lukiokursseja, jotta lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada paikan päällä tietoa ja tukea jatko-opintoja koskeviin pohdintoihin. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus AmmattikorkeakouluVISIT-toiminta on yksi Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijaksi hakeutumisen erillisvalintaa tukevista käytännöistä. Kehitetyssä […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Biokemian kurssi yhteistyössä PerkinElmerin ja yliopiston kanssa

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion biokemian kurssilla toteutettiin vierailu seulontatestejä ja diagnostisia laitteita kehittävällä PerkinElmerillä ja tehtiin kokeellinen harjoitus Turun yliopiston biokemian laitoksella. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Biokemian laitoksella opiskelijat pääsivät tutustumaan laboratoriotyön tekemiseen ja harjoittelemaan perustyöskentelymenetelmiä mm. DNA:n eristystä, plasmidin pilkkomista ja elektroforeesia. Lisäksi vierailun aikana esiteltiin biokemian opiskelua ja biokemistin työnkuvaa. Opiskelijoilta kerättiin […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Biologian työkurssi yhteistyössä Clewer Oy:n kanssa

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion biologian työkurssilla toteutettiin vierailu jätevedenpuhdistamoita valmistavaan Clewer OY yritykseen ja tehtiin harjoitustyö Turun yliopiston Biologian laitoksella. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Biologian laitoksella lehtori Christina Nokkala veti opiskelijoille banaanikärpästen risteytystyön, joka toteutettiin kahdella työkerralla. Samassa yhteydessä neuvoteltiin yliopiston virtuaalimikroskooppilisenssin käytöstä myös lukiossa ja saimme tunnukset sen joidenkin aineistojen käyttämiseksi. ”Erityisesti yliopistovierailu […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit

Business English – englantia insinööriopiskelijoiden kanssa

Sammon keskuslukiossa Tampereella kehitettiin ja kokeiltiin lukiokurssin ENA6 (Tiede, talous, tekniikka) ja ammattikorkeakoulun sähköinsinöörien englannin yhteinen kurssitoteutus. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssin tavoitteena oli avata polku lukiolaisille seuraavan koulutusasteen kielenopetukseen, jonka pääpaino on työelämälähtöisempi ja enemmän suullisia taitoja painottava kuin perinteinen pakollinen lukiokurssi. Tavoitteena oli kehittää teoreettisen ja käytännöllisen kielenopetuksen yhdistelmä, jossa erilaiset opiskelijat […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Business Schoolin uudet työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin eli Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuden yhteyteen suunniteltiin ja otettiin käyttöön uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä, jossa hyödynnetään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä kehitettiin opintokokonaisuuteen Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Yrittäjyyden ja liiketalouden opintokokonaisuuden yhteyteen suunniteltiin ja otettiin käyttöön uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä yhdessä lukio-opiskelijoiden ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Digiterveyttä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opiskelijat pääsivät kuulemaan jatko-opintopaikasta Turun AMK:n Terveysteknologian koulutusohjelmassa sekä tekemään ns. käytettävyysdemon, jonka järjestivät AMK:n opiskelijat. AMK tarjosi luennon terveysteknologiasta yleisesti ja mahdollisti päästä testaamaan koulutusohjelman kautta kehitettyä kehonkoostumuslaitetta. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssin alkaessa päätettiin yhteisesti muutamista kurssiin liittyvistä asioista. Opiskelijat päätyivät kukin oman blogin pitämiseen kurssin aikana ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

EnergyTour-kierros energia-alan yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin EnergyTOUR eli kierros energia-alan yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa Vaasassa. EnergyTourin tarkoitus oli olla osana energiatietouden lisäämistä ja antaa käsitys siitä, mitä työelämässä oikeasti tehdään ilmastonmuutoksen hyväksi ja mitkä ovat ne käytännön reunaehdot, joilla tämä onnistuu. Lisäksi tutustuttiin siihen, millaisten opiskelualojn kautta päästään alalle ja mitä ammatit pitävät sisällään käytännössä. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset opintojaksot

Ensiapu ja turvallisuus -kurssi yhteistyössä työelämän ja korkeakoulun kanssa

Turun Luostarivuoren Lyseon lukiossa kehitettiin Ensiapu- ja turvallisuus -kurssi, jolla opiskelijat saivat tietoa jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä aloilla vierailuiden ja vierailijoiden välityksellä. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssilaiset tutustuivat mm. Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan opintoihin sekä poliisin, palomiehen ja Finnhems-helikopterilääkärin työhön. Lisäksi opiskelijat suorittivat SPR:n auttajakurssin sekä AS1 alkusammutuskoulutuksen […]