Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämismalli

Vaasan lyseon lukiossa jatkettiin LukioTEKO-hankkeessa aloitettua Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää oppilaitoksen työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria työelämälähtöisemmäksi. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Käytännön kehittämisen tavoitteena on ollut verkostoitua yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja luoda oppiaineen kursseihin integroitavia työ- ja elinkeinoelämälähtöisiä […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

TET-päivä taksvärkkipäivän yhteydessä

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin TET-päivä koulun taksvärkkipäivän yhteydessä. Päivän aikana opiskelijoita osallistui korkeakouluopiskelijoiden ja työntekijöiden varjostamiseen niin Vaasan yliopistossa, Vaasan ammattikorkeakoulussa kuin yrityksissäkin. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus TET-mahdollisuutta markkinoitiin ryhmänohjaajan tuokioissa ja koulun sisäisessä viestinnässä. TET:iin osallistuvat opiskelijat ovat myös huolehtineet taksvärkkirahan maksamisesta Vaasan […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

OP02- kurssin uudet työelämälähtöiset käytännöt Vaasassa

Vaasan lyseon lukion OP02-kurssilla kehitettiin uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä, joihin kuului yhteistyötä Baronan, Vaasa Entrepreneurship Societyn, Edu+Job -messujen, Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston ja yritysten kanssa. Kaikki kehitetyt käytänteet ovat osa OP02-kurssia, johon osallistui tänä lukuvuonna n. 250 opiskelijaa. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Baronan kanssa suunniteltiin 1,5 […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Opintopolku Vaasan yliopiston kauppatieteisiin

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin opintopolkua kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon yhteistyössä Vaasan yliopiston kauppatieteiden ja Vaasan Osuuspankin, Octo Solutions Oy:n ja SanomaPro Oy:n kanssa. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Opintopolku kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon sisältää Taloustiedon (YH02) ja Talousmatematiikan (MAB06) kurssien yhteyteen suunniteltuja työelämälähtöisä uusia käytäntöjä sekä OmaTalous-seminaarin ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

MyTech -projekti fysiikan ensimmäisellä kurssilla

Kehitetyssä käytännössä sisällytettiin Teknologiateollisuus ry:n MyTech -projekti osaksi fysiikan ensimmäistä yhteistä pakollista kurssia. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Lähes kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat vierailivat lukuvuoden 2019-2020 aikana FY1-kurssia suorittaessaan ABB:lla ja Vaasan ammattikorkeakoulussa tutustuen samalla MyTech -projektin vaihtoehtoisista teemoista valittuun aiheeseen ”Kiertotalous ja ilmastonmuutos”. Tavoitteenamme oli […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämälähtöiset kurssit

Lukion ammattikorkeakouluyhteistyömalli

Vaasan lyseon lukio ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK:n kehittivät yhteistyössä erillisvalintakäytäntöä sosiaali- ja terveysalan, tekniikan ja liiketalouden aloille ja koulutusohjelmiin. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Yhteistyön lähtökohtana oli Vaasan Lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK:n luoma erillisvalintakäytäntö, joka mahdollistaa haun VAMK:n jatko-opintoihin ennen yhteishaun alkamista. Erillisvalinta […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

AmmattikorkeakouluTET ja YliopistoTET

Lukiolaiset saivat vaihtoehtoisen tavan viettää Taksvärkkipäivää osallistumalla joko Ammattikorkeakoulu- tai YliopistoTET:iin. TET-päivänä opiskelijat seurasivat joko heitä kiinnostavan korkeakouluopiskelijan koulupäivää tai heitä kiinnostavan koulutusohjelman opettajan opetusta päivän ajan. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus TET-mahdollisuutta markkinoitiin ryhmänohjaajan tuokioissa ja koulun sisäisessä viestinnässä. Pilottiopettaja koordinoi opiskelijoiden ilmoittautumiset ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Turun yliopiston Tietotekniikan laitoksen TET-malli

Turun yliopiston Tietotekniikan laitoksella kehitetään työelämään tutustumisen mallia, jossa lukio-opiskelijat pääsevät tutustumaan viimeisimpään teknologiaan yliopistolla sekä yrityksissä. Malli antaa tutustumisen järjestäjälle selkeät ohjeet ja suuntaviivat tutustumisen valmisteluun, järjestämiseen sekä yritysyhteistyöhön. Mallin avulla laitos pystyy laajentamaan TET-tarjontaansa enemmän lukiolaisille. Työn pohjalta syntyvää mallia voidaan käyttää tulevaisuudessa yliopiston muissa yksiköissä tai muissa korkeakouluissa TET-harjoitteluiden suunnitteluun. Käytäntöä kehitettiin […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Työelämätaidot käytännössä – teknologian uudet ulottuvuudet ja todellisuudet

Lukio-opiskelijoille suunnattu tapahtumasarja esittelee it-alan nykytilannetta ja tulevaisuuden kehityssuuntia opiskelijoita osallistavalla tavalla. Toteutettu tapahtumasarja sisältää neljä yritysten kanssa toteutettua tapahtumaa: Näköaloja tulevaisuuden työelämään; it-alalla opiskelun ja työskentelyn esittelyä yliopiston ja yritysten näkökulmista Making 3D work; 3D mallinnuksen työpaja ICT-lukion opiskelijoille, mukana yrityskumppani Seeing is believing? – VR/AR showcase; VR/AR-teknologian alkeita ja testaamista Game Jam; yhdessä […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Työelämälähtöisemmät tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan suoravalintakurssit lukioon

Turun yliopiston Tietotekniikan laitos kehitti LukioTEKO-hankkeen aikana luotuja suoravalintakurssejaan. LukioTEKO-hankkeessa Turun yliopiston tulevaisuuden teknologioiden laitoksella kehitettiin lukioiden käyttöön kolmen kurssin kokonaisuus, jonka tavoitteena oli tarjota maistiaisia yliopistotasoisista kurssisisällöistä jo lukio-opintojen aikana. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Olemassa olevan kurssin kehittäminen työelämätaitojen lähtökohdista vaati suunnittelutyötä, jotta taitojen […]