Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset opintojaksot

Vasa energikluster – förnybart miljövänligt

Vi har försökt utveckla en gymnasiekurs som skulle ge studerande insikt i hur deras hemstad Vasa är hemort för många ledande företag inom energiteknik och vad det kan ge för möjligheter för framtida jobb. Kursen skall samtidigt fungera som inspiration för att läsa mera naturvetenskaper. Praxis utvecklades inom LukioTEKO-projektet. Käytännön kuvaus Vi har gjort laborationer […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Vierailupassi

Kaarinan lukiossa kehitettiin malli, jossa opiskelija osallistuu lukio-opintojensa aikana koulun ulkopuolisiin omaa oppimistaan ja erikoistumistaan tukeviin tilaisuuksiin, joita voivat olla mm. yliopistoluennot, yleisöluennot, seminaarit, keskustelutilaisuudet, vierailut tai osallistuminen vapaaehtoistoimintaan. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssin suoritus koostuu koulun ulkopuolella tehtävistä vierailuista (10kpl) ja niistä kirjoitetuista raporteista. Opiskelija kerää tapahtumakalenterista lukio-opintojensa aikana 10 merkintää erilaisista tilaisuuksista. […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset opintojaksot

Viking Grace -laiva koko lukion oppimisympäristönä

Turun klassillisen lukion opettajat kehittivät yhdessä Viking Grace -laivan henkilöstön kanssa toteutusmallin, jossa laiva toimii koko lukion (1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat sekä lukion opettajat) oppimisympäristönä. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Alkuperäisen suunnitelman mukaan laiva toimisi ruotsin kielen, matematiikan, fysiikan ja ilmaisutaidon oppiaineiden oppimisympäristönä, mutta suunnitelma laajeni myöhemmin kattamaan myös muita aineita. Oppitunnit […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Wärtsilän moottoriongelma matematiikan vektorikurssilla

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin käytäntöä, joka tutustutti opiskelijat matemaattisten taitojen hyödyntämiseen työelämässä. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettajien vierailun pohjalta kehitettiin vierailu Wärtsilään tutustumaan mallinnusryhmän toimintaan. Tavoitteena oli perehdyttää opiskelijat työelämässä tarvittaviin matemaattisiin taitoihin. Vierailun aikana matemaattisten valmiuksien merkitys teollisuuden työtehtävissä tuli opiskelijoille näkyväksi. Haasteena oli löytää vaativuustasoltaan ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

YliopistoTET

Turun lukioissa kehitettiin ja kokeiltiin kurssia, jonka aikana toteutettiin yliopistoTET ja järjestettiin yrittäjyysiltapäivä. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Opiskelijat saivat itse valita tiedekunnan, mihin halusivat mennä tutustumaan. Tätä edelsi lyhyet yliopisto-opiskelijoiden pitämät tiedekuntien esittelyt, joiden aikana he myös kertoivat opiskelusta yliopistossa.  Opiskelijalähettiläät järjestivät opiskelijoille päivän yliopistolla, jossa vierailtiin mm. luennoilla, tutustuttiin yliopiston käytänteisiin ja opiskeluun. […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Yrittäjyyden perusteet

Lukiolaiset suorittivat korkeakoulutasoisia opintoja Turun avoimen korkeakoulun kautta viiden opintopisteen verran. Kurssiin sisältyi ammattikorkeakoululla järjestetty yritystapahtuma, jossa oli puhujina eri alojen yrittäjiä. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssin aihealueita olivat sisäinen yrittäjyys, yritystoimintaan tutustuminen, liikeidean ideointi, suunnittelu ja esittely. Opintojaksolla tehtiin lyhyitä videoita, sähköisiä käsitekarttoja ja yrittäjähaastatteluita, osallistuttiin yrittäjyystapahtumiin, tutustuttiin yrittäjien tarinoihin, pidettiin blogia ja […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Yrityksen brändin kehittämisprojekti englannin kurssilla

Vaasan lyseon lukiossa suunniteltiin ja toteutettiin osana englannin kurssia yhteistyöprojekti projektiliiketoiminnan palveluita tuottavan insinööritalo Prohoc Oy:n kanssa. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssin (ENA06) aihepiireihin kuuluvat opiskelu, työelämä ja liiketoiminta, joten projekti sopi aiheena mainiosti kurssin teemoihin. Prohocin työkielenä on englanti, joten projektikin toteutettiin suurelta osin englanniksi. Yhteistyöprojektissa opiskelijat tutustuivat yrityksen liiketoimintaan ja […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Äidinkielen kurssin työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä mainostoimiston kanssa yhteistyöprojekti, joka lisäsi opiskelijoiden työelämän tuntemusta. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Kurssilla työelämäyhteistyökumppanina toimi vaasalainen mainostoimisto Advertising C2 Oy. Yhteistyön tavoitteena oli opettaa mainostamisen keinoja ja lisätä opiskelijoiden viestintätaitoja. Mainosprojekti aloitettiin opettajien vierailulla yrityksessä, jonka jälkeen vastuuopettaja suunnitteli yhteistyössä yrityksen […]