Lukion työelämä- ja korkeakouluyhteistyön parhaat palat

Löydät tältä sivulta kuvaukset lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyön hyvistä käytännöistä, joita olemme
Lukion työelämäkumppanit- ja LukioTEKO-hankkeissa kehittäneet yhdessä lukio-opiskelijoiden ja opettajien kanssa.

Lukion työelämä- ja korkeakouluyhteistyön parhaat palat -julkaisuun (PDF) >

Päätösvideoon (Youtube) >
Lukion työelämäkumppanit -blogisivulle >


Tulevaisuuden lukiotekoja -julkaisuun (PDF) >
LukioTEKO-hankkeen opiskelijakyselyjen vastauksiin >
LukioTEKO-blogisivulle >
Tralla.fi-palveluun >