Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämismalli

Vaasan lyseon lukiossa jatkettiin LukioTEKO-hankkeessa aloitettua Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää oppilaitoksen työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria työelämälähtöisemmäksi. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Käytännön kehittämisen tavoitteena on ollut verkostoitua yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja luoda oppiaineen kursseihin integroitavia työ- ja elinkeinoelämälähtöisiä […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Tiedekummi

Tiedekummi on alansa asiantuntija, jonka kanssa opettajien on tarkoitus tehdä yhteistyötä jokaisen lukuvuoden aikana. Yhteistyön muoto voi olla luentovierailu, teemapäivä tai muu projekti. Opettajien on helppo ottaa yhteyttä tuttuun tiedekummiin ja näin yhteistyöstä tulee varmemmin lukuvuosittaista. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus  Porin lukiolla on kaksi […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanke

Vaasan lyseon lukiossa ja Vasa gymnasiumissa toteutettiin 2016–2018 vaiheittain kehittämishanke, jonka avulla aineenopettajat tutustuivat työelämä- ja yrittäjyyskasvatukseen. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Aineenopettajille järjestettiin yhdessä sidosryhmien kanssa syksyllä 2016 Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen koulutustilaisuus, jossa perehdyttiin Vaasan alueen elinkeinoelämän tulevaisuuden näkymiin ja pohdittiin, mistä tulevaisuuden työpaikat löytyvät. Samana syksynä […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen

Opiskelu ulkomailla ja vaihto-ohjelmat -oppitunti ruotsin kieleen

Vaasan Lyseon lukion ja Vaasan yliopiston kieltenopettajien yhteistyön kehittämisen malli. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Lukion lyhyiden kielten ja ruotsin kielten opettajien vierailu yliopiston Kielikeskuksen kieltenopettajien kanssa. Vierailun aikana opettajat keskustelivat yliopiston kielten opetuksesta sekä kertoivat omista opetusmenetelmistään. Puolin ja toisin tuli uutta tietoa, mm. tandem-opetuksesta ja vaihto-opiskeluista jne. […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen

Opopalaverit yrityksissä

Tampereella kehitettiin ja kokeiltiin mallia, jossa opojen palaverit järjestettiin oppilaitoksen sijaan yritysvierailujen yhteydessä eri yrityksissä. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Lukiokoulutuksen yrittäjyydestä vastaava opettaja tarjoaa opoille lukuvuosittain yrityksiä vierailukohteeksi. Käytännön hyödyt ja tulokset Tieto työmarkkinoista opoille Tietoa opoilta yrityksiin Konkreettista koulu-yritysyhteistyötä Lisätietoja Tampereen kaupungin lukiokoulutus Pentti Koivisto pentti.koivisto@tampere.fi

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen

Työelämälähtöiset oppimistehtävät OPO2-kurssille

Vaasassa kehitettiin kolmen työelämälähtöisen oppimistehtävän kokonaisuus jatko-opintoja ja työelämää käsittelevälle OPO2-kurssille. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Ensimmäinen tehtävä liittyy Vaasan lyseon lukion opoTET-kokemuksien hyödyntämiseen. Toinen tehtävä perustuu toissa.fi-sivustolla saataviin urakertomuksiin ja dataan ammattiin työllistäneistä koulutuksista. Kolmas tehtävä virittää opiskelijat ajattelemaan asioita työnantajan ja työnhakijan näkökulmasta osallistumalla speed dating -työhaastatteluihin. […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen

Työelämän puheviestintätaidot -tehtävä äidinkielen kurssille

Vaasan lyseon lukio ja Vaasan ABB tekivät yhteistyötä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus ABB:n edustajat tulivat koululle pitämään luennon työelämän viestintätaidoista. Tämän jälkeen jatkettiin luokkatyöskentelyllä. Opiskelijat laativat pitch-tyyppisen myyntipuheen, jolla he kuvitteellisesti markkinoivat ABB:n vakiotaajuusmuuttajaa. Puheet tehtiin markkinointityylisiksi ja niiden tueksi opiskelijat laativat PowerPoint-esitykset. ABB […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

OpoTET

Vaasan lukion opinto-ohjaajat osallistuivat viiteen opoTET-päivään vierailemalla valitsemillaan työpaikoilla. Vierailun tavoitteena oli tutustua yritykseen, sen työntekijöiden työnkuvaan sekä koulutus- ja urapolkuihin ja kartoittaa sitä, mitä lukiolaisilta tulevaisuuden työntekijöinä vaaditaan. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Kuusi opinto-ohjaajaa Vaasan lyseon lukiosta ja Vasa gymnasiumista osallistui yhteensä viiteen opoTET-päivään, joiden vierailupaikat etsittiin […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Rellun työelämätreffit – vanhemmat mukaan yritysyhteistyöhön

Tampereella kehitettiin malli lukiolaisten ja heidän vanhempiensa työpaikkojen välisestä yhteistyöstä. Näin saatiin mukaan laaja kirjo eri aloja työelämäyhteistyön kehittämiseen. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Lukiosta lähetettiin Wilman kautta opiskelijoiden vanhemmille viestin, jossa pyydettiin huoltajia ja heidän edustamiaan yrityksiä mukaan tapaamaan lukion opettajia työelämätreffeille aamukahvien merkeissä. Tampereella kokeiltiin ideaa houkutella […]