Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämälähtöiset opintojaksot Yleinen

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön toimintamalli

Vaasan lyseon lukiossa kehitetyt eri oppiaineiden työelämälähtöiset käytännöt koottiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja osaksi lukion opetussuunnitelmaa. Työelämälähtöisten käytäntöjen kehittäminen aloitettiin LukioTEKO-hankkeessa ja työtä jatkettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Eri oppiaineiden työelämälähtöiset käytännöt kirjattiin lukion opetussuunnitelmaan ja Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön vuosikelloon. Lisäksi päivitettiin lukion Työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen sekä korkeakouluyhteistyön strategia sekä sovittiin toiminnan vastuuhenkilöistä (esim. työelämäkoordinaattori, […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön opintopolku

Vaasan lyseon lukion aineenopettajat verkostoituivat yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja kehittivät lukiokursseihin integroitavia työelämälähtöisiä käytäntöjä. Tavoitteena oli vahvistaa lukion aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen osaamista ja kehittää työelämälähtöisempää toimintakulttuuria. Toimintamallin kehittäminen aloitettiin LukioTEKO-hankkeessa ja sitä jatkettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Aineenopettajin työelämä- ja yrittäjyysyhteistyön opintopolun vaiheet: Verkostoituminen Lukion aineryhmiä edustavat kehittäjäopettajat verkostoituivat korkeakoulujen, yritysten ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö näkyväksi opiskelijoille Turussa

Turun lukioiden korkeakouluyhteistyön muodot kerättiin yhteiselle verkkosivustolle. Verkkosivut luotiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Turun kaupunki perusti verkkosivun, jolle koottiin Turun lukioiden korkeakoulu- ja yritysyhteistyön toimintaa. Sivustolle koottiin tietoa kaikille kaupungin lukioissa opiskeleville tarjolla olevista mahdollisuuksista, kuten korkeakoulujen maistiaisopintotarjonnasta ja suoravalintaväylistä sekä yhdessä kumppaniyritysten ja -korkeakoulujen kanssa toteutettavista työelämälähtöisistä opintojaksoista. Käytännön hyödyt ja tulokset Sivustolta löytyy […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen

OpeTET

Turun klassillisessa lukiossa toteutettiin opettajille suunnattu työelämään tutustuminen eli niin sanottu OpeTET. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Hankkeessa kehitettiin noin kuuden tunnin mittainen TET-päivä, jonka tavoitteena oli tarjota lukion opettajille ja rehtoreille mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin tai työelämään valitsemassaan työpaikassa. TET-päivän suoritustavaksi valikoitui varjostaminen. Opettajat valitsivat ja hankkivat TET-paikkansa itse ja hoitivat päivään liittyvät järjestelyt. Käytännön […]

Kategoriat
Kansainvälinen työelämäyhteistyö Korkeakouluyhteistyön monet mallit Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen

Opiskelu ulkomailla ja vaihto-ohjelmat -oppitunti ruotsin kieleen

Vaasan Lyseon lukion ja Vaasan yliopiston kieltenopettajien yhteistyön kehittämisen malli. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Lukion lyhyiden kielten ja ruotsin kielten opettajien vierailu yliopiston Kielikeskuksen kieltenopettajien kanssa. Vierailun aikana opettajat keskustelivat yliopiston kielten opetuksesta sekä kertoivat omista opetusmenetelmistään. Puolin ja toisin tuli uutta tietoa, mm. tandem-opetuksesta ja vaihto-opiskeluista jne. Vierailun jälkeen opettajat ideoivat ruotsin oppitunnille […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen

Opopalaverit yrityksissä

Tampereella kehitettiin ja kokeiltiin mallia, jossa opojen palaverit järjestettiin oppilaitoksen sijaan yritysvierailujen yhteydessä eri yrityksissä. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Lukiokoulutuksen yrittäjyydestä vastaava opettaja tarjoaa opoille lukuvuosittain yrityksiä vierailukohteeksi. Käytännön hyödyt ja tulokset Tieto työmarkkinoista opoille Tietoa opoilta yrityksiin Konkreettista koulu-yritysyhteistyötä Lisätietoja Tampereen kaupungin lukiokoulutus Pentti Koivisto etunimi.sukunimi@tampere.fi

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

OpoTET

Vaasan lukion opinto-ohjaajat osallistuivat viiteen opoTET-päivään vierailemalla valitsemillaan työpaikoilla. Vierailun tavoitteena oli tutustua yritykseen, sen työntekijöiden työnkuvaan sekä koulutus- ja urapolkuihin ja kartoittaa sitä, mitä lukiolaisilta tulevaisuuden työntekijöinä vaaditaan. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Kuusi opinto-ohjaajaa Vaasan lyseon lukiosta ja Vasa gymnasiumista osallistui yhteensä viiteen opoTET-päivään, joiden vierailupaikat etsittiin opojen omien mielenkiinnonkohteiden mukaan. OpoTET päivien […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Rellun työelämätreffit – vanhemmat mukaan yritysyhteistyöhön

Tampereella kehitettiin malli lukiolaisten ja heidän vanhempiensa työpaikkojen välisestä yhteistyöstä. Näin saatiin mukaan laaja kirjo eri aloja työelämäyhteistyön kehittämiseen. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Lukiosta lähetettiin Wilman kautta opiskelijoiden vanhemmille viestin, jossa pyydettiin huoltajia ja heidän edustamiaan yrityksiä mukaan tapaamaan lukion opettajia työelämätreffeille aamukahvien merkeissä. Tampereella kokeiltiin ideaa houkutella lukio-opiskelijoiden vanhemmat ja heidän työpaikkansa mukaan […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Tiedekummitoiminta tekemässä tiedettä ja sen tekijöitä tutuksi

Porin Lyseon lukiossa kehitettiin tiedekummitoimintaa keinona tehdä lukio-opiskelijoille tutuksi tieteen tekemistä ja tekijöitä sekä myös muiden oman alansa asiantuntijoiden työtä. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus  Lukion tiedekummeiksi etsittiin oman alansa asiantuntijoita, joiden kanssa toteutetaan joka lukuvuosi pienimuotoinen yhteistyöprojekti esimerkiksi asiantuntijaluennon, vierailun tai yhteisen projektin merkeissä. Tavoitteena on, ettei yhteistyö jää kertaluonteiseksi, vaan kummitoiminta […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen

Uuden LOPSin sisältöjä osaksi ryhmänohjausta

Turun Luostarivuoren Lyseon lukiossa kehitettiin uusi ryhmänohjausmalli osana INNOHEIMO-hanketta. Ryhmänohjausmallin päätavoitteena on, että uuden LOPSin teemat tulevat luontevaksi osaksi opiskelijan oppimisen polkua. Mistä on kyse? Aiemmin ryhmänohjaustuokio oli lähinnä lyhyt 15 minuutin pituinen tiedotustilaisuus, jonka opiskelijat kokivat sitä merkityksettömämpänä mitä pidemmälle opiskelut etenivät. Tuokioiden lisäksi pidettiin haastatteluja ja / tai yksilökeskusteluja. Tämä rakenne ei edistänyt […]