Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö näkyväksi opiskelijoille Turussa

Turun lukioiden korkeakouluyhteistyön muodot kerättiin yhteiselle verkkosivustolle. Verkkosivut luotiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Turun kaupunki perusti verkkosivun, jolle koottiin Turun lukioiden korkeakoulu- ja yritysyhteistyön toimintaa. Sivustolle koottiin tietoa kaikille kaupungin lukioissa opiskeleville tarjolla olevista mahdollisuuksista, kuten korkeakoulujen maistiaisopintotarjonnasta ja suoravalintaväylistä sekä yhdessä kumppaniyritysten ja -korkeakoulujen kanssa toteutettavista työelämälähtöisistä opintojaksoista. Käytännön hyödyt ja tulokset Sivustolta löytyy […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Korkeakoulumentorit lukio-opiskelijoille

Turun lukioissa kehitettiin käytäntö, jossa lukio-opiskelijat tutustuivat  ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelijamentoreiden johdolla jatko-opintoihin ja työelämään oman kiinnostuksensa mukaan. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Lukiolaiset saivat korkeakoulumentoreilta apua jatko-opiskelupaikan valinnassa. Oppilaitosvierailujen aikana mentorit luennoivat  opiskeluistaan ja tutustuttivat lukiolaisia korkeakouluopintoihin. Työelämään tutustuttiin yhden päivän mittaisella alan työntekijän ”varjostuksella”. Opiskelijat pääsivät hahmottamaan omia kykyjään kyseisen alan opiskeluun ja työskentelyyn. […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset opintojaksot

Lisättyä todellisuutta luomassa Aurajokirantaan

Kerttulin lukiossa Turussa kehitettiin 3D-mallinnuksen kurssi, jolla opeteltiin Blender-ohjelman käyttöä ja erilaisten objektien mallintamista osaksi lisätyn todellisuuden åppi-AR-mobiilisovellusta. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus 3D-kurssilla tehtiin Turun historiaan liittyviä mallinnuksia, jotka liitettiin AR-applikaatio åppiin. Applikaation käyttäjät voivat nähdä Turun keskustassa Aurajoen rannalla muun muassa historiallisia henkilöitä ja kaupunkiympäristöä. Opiskelijat miettivät itse mallinnettavien objektien aiheita, […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Lukio- ja AMK-opiskelijoiden työelämälähtöiset projektipajat

Turun Ammattikorkeakoulun Tekniikka ja liiketoiminta -tulosalueella kehitettiin malli, jossa ensimmäisen vuoden AMK-opiskelijat toteuttavat Projektipaja-opintojaksoon (5 op) kuuluvan pienimuotoisen asiakkaalta saadun toimeksiannon mukaisen projektin (3 op) yhdessä lukio-opiskelijoiden kanssa. Toimeksiannossa on mukana aina työelämäkumppani yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Projektipajat perustuvat innovaatiopedagogiikkaan, jossa opitaan monialaisissa tiimeissä yhdessä tekemällä, kokeilemalla, verkostoitumalla […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset opintojaksot

Lukiolaiset vapaaehtoistöissä kolmannella sektorilla

Kerttulin lukion opettajat Turusta suunnittelivat ja toteuttivat toiminnallisia tutustumiskäyntejä kolmannen sektorin yhteistyökumppanien kanssa lukion sosiaalipsykologian, yhteiskuntafilosofian ja etiikan kursseille. Käytännöt kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Tavoitteena oli tarjota lukio-opiskelijoille tilaisuus osallistua vapaaehtoistyöhön ja soveltaa kursseilla opittua tietoa käytännön toimintaan. Tuloksena syntyi onnistuneet yhteistyöprojektit ruoka-apua vähävaraisille toimittavan Operaatio Ruokakassi ry:n sekä Turun ja Kaarinan seurakunnan […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset opintojaksot

Lukio-opiskelijat liikunnanohjaajina urheiluseurassa

Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa kehitettiin uudenlainen liikunnan kurssi, jonka opiskelijat suorittavat toimimalla iltaisin ohjaajina Porin Yleisurheilu ry:n lasten urheilukoulussa tai peruskoulun liikuntakerhoissa. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa kehitettiin uudenlainen liikunnan kurssi, jonka opiskelijat suorittavat toimimalla iltaisin ohjaajina Porin Yleisurheilu ry:n lasten urheilukoulussa tai peruskoulun liikuntakerhoissa. Kurssin alussa käytiin […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset opintojaksot

MerilukioTeko – kesätyökurssi alan yrityksissä

Turussa kehitettiin uudenlainen työelämäkurssi Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinjan opiskelijoille, jossa koulussa tapahtuvaan työelämä- ja työnhakutaitojen opiskeluun yhdistettiin kesätyö meriklusterin yrityksissä. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa. Käytännön kuvaus Kesätyökurssi meriklusterin yrityksissä piti sisällään varsinaisen kesätyön lisäksi perehtymisen työelämä- ja työnhakutaitoihin (työhaastattelu, työhakemuksen, myös sähköisen, tekeminen) sekä kesätyöpaikkojen etsimisen. Loppukesästä kurssilaiset kokoontuivat vielä yhteen jakamaan saamansa tiedon ja […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Opintopolku lukiosta kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin opintopolkua kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon yhteistyössä lukio-opiskelijoiden, yliopiston kauppatieteiden ja yrityskumppaneiden kanssa. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Opintopolun kehittämisen tavoitteena on lisätä kiinnostusta kauppatieteiden opiskelua kohtaan ja tuoda taloustiedon opiskelua lähemmäksi arkea vahvistamalla oman talouden hallinnassa tarvittavaa osaamista. Opintopolku lukiosta kauppatieteiden opintoihin Vaasan yliopistoon kehitettiin yhteistyössä yliopiston, Vaasan Osuuspankin, Octo Solutions […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset opintojaksot

Opintovierailu Osuuspankkiin

Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa toteutettiin lyhyen matematiikan kurssilla vierailu paikalliseen Osuuspankkiin. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Käytännön kuvaus Lyhyen matematiikan MAB6-kurssilla toteutettiin vierailu paikalliseen Osuuspankkiin. Opiskelijat saivat päivän aikana ajankohtaista tietoa rahastoista, lainoista ja oman talouden suunnittelusta. Yhteydenotto yritykseen oli helppoa ja ryhmille saatiin sovittua vierailuajat helposti. Lisäksi oppilaitosyhteyshenkilön yhteistyön ja toiminnan kehittäminen pankin yhteyshenkilön […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Opokurssien uudet työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukiossa suunniteltiin kaikille pakollisille OP01- ja OP02-kursseille uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä. OP01-kurssille kehitettiin kaksi uutta oppituntia, joiden tavoitteena on lisätä lukiolaisten työelämätietoisuutta ja antaa valmiuksia kesätöiden hakemiseen. OP02-kurssin käytännöissä tehtiin yhteistyötä Baronan, Vaasa Entrepreneurship Societyn, Edu+Job -messujen, Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston ja yritysten kanssa. Käytännöt kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Mun elämä, mun tulevaisuus Vaasan […]