Läskunnighetprojektets Läsfadder-video finns nu till påseende!

Barnboksorientering är ett nytt ätt att inspirera till läsning!

Läskunnighetprojektets Läsfadder-video finns nu till påseende på Undervisningsstyrelsens YouTube!

På videon presenteras läskunnighetprojektets barnboksorientering som genomfördes under tiden 2020–2021.

Tusen tack till bokorienterare som syns på videon: Hulinat/Päiväkoti Vilske, Sirkkala skola 2a (nuförtiden 3a) och Wäinö Aaltosen koulu 1a (nuförtiden 2a)!

Tack också till Undervisningsstyrelsen och Läsrörelsen!

Och utvecklingsarbetet fortsätter! På sommaren 2021 genomfördes bokorientering även digitalt och på våren 2022 utkommer det ännu en förnyad bokorientering!

Läsglädje för alla!

Henrik Hurme
Läskoordinator