Samtal om litteraturens betydelse i formandet av vår världsbild

Berättelsernas betydelse för barnets världsbild och värderingar

Ett tips om ett bra samtal om berättelsernas betydelse för barnets världsbild och värderingar. Samtalet leds av Maria Lassén-Seger, docent i barn- och ungdomslitteratur vid Åbo Akademi, och hon diskuterar ämnet med Mia Österlund, docent och universitetslärare i litteraturvetenskap i Åbo Akademi, och Jenny Lucander, prisbelönt barnbokskreatör.

Samtalet ordnades på plats på Akademiska bokhandlen i Helsingfors tisdagen den 15 oktober. Samtalet direktsändes på SFV:s och Akademens Facebook- och webbsidor.

Mera om evenemanget på SFV:s webbsidor: https://www.sfv.fi/sv/evenemang/view-155738-88665.

Länken till inspelade samtalet på SFV:s Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=345289266745964.