Månadsöversikt – december

Gott nytt år!

Och stort tack för alla som har medverkat i projektets verksamhet under denna höst! Hösten har varit svår för oss alla – ett stort tack till alla för ert arbete!

Trots de svåra tiderna har mycket gjorts och på grund av distansarbete och -undervisning har man fått använda sin kreativitet, både i lock och bock! Barnboksorienteringen, dvs. projektets startjippo, genomfördes i november totalt utomhus. Hoppas många av er fick njuta av barnlitteraturen och den fina närnaturen i Åbo! Orienteringskontrollerna kan laddas ned på projektets webbsida och genomföras av alla – välj tema och språkversion, ladda ned och printa ut kontrollerna, bygg en bana och FLYG MOT SAGORNAS STIGAR MED BÖCKERNAS VINGAR! Orienteringskontrollerna som nedladdningsversion finns på sidan för verksamhetsmodell för barnboksorienteringen.

Hoppas ni har fått inspiration och nya idéer av denna artikelserie av månadsöversikter. Denna månadsöversikt är redan den tredje och skriv- och publiceringsarbetet fortsätter även nästa år! Följande månadsöversikt publiceras i januari 25.01.2021.

Saker värt att nämnas från det närmaste förflutet

1. Mall för samarbetsavtal

En ny avtalsmodell för samarbete mellan den grundläggande utbildningen och det allmänna biblioteket har utarbetats. Syfte med det skriftliga avtalet är att garantera att alla grundskoleelever får tillgång till biblioteksservice och stöd för multilitteracitet på lika villkor. Avtalet grundar sig på Bibliotekslagen och undervisningsplanen. Avtalet utarbetades vid Seinäjoki Stadsbibliotek i samarbete med bl.a. Läsrörelsen och andra aktörer inom utbildningen. Seinäjoki Stadsbibliotek står för det riksomfattande specialuppdraget att främja barn och ungas läsande och läskunnighet.

Bekanta dig med avtalet på Läsrörelsens webbsida. Själva avtalet hittar du på Biblioteken.fi.

2. Vanessapriset 2020

Årets Vanessapris tilldelades Lena Sågfors, bibliotekspedagog, och Mikaela Wickström, specialbibliotekarie, för deras mångsidiga och passionerade insatser inom den finlandssvenska barnlitteraturen. Grattis till vinnare!

Man kan bekanta sig med vinnarna på Förlagets webbsida.

Vanessapriset delas ut vartannat år för hedersamt arbete för främjandet av barn- och ungdomslitteratur samt läsförståelse bland barn och ungdomar på svenska i Finland. Prissumman är 10 000 euro. Vanessapriset grundades 2016 av Tua Forsström, Linda Ramadani och Moomin Characters till minnet av en liten flicka Vanessa. Priset delas ut av Förlaget M.

Bekanta dig med historien bakom Vanessapriset på Förlagets webbsidor eller på ett pressmeddelande (04.04.2016).

3. Snälla hjältar

Snälla hjältar är en rit- och skrivtävling som arrangeras av Svenska Folkskolans Vänner i samarbete med Förlaget M, Moomin Characters och Read Hour (kampanj av Barn- och ungdomsstiftelsen av Svenska modersmålslärarföreningen r.f.). Genom tävlingen vill man med hjälp av Muminböckernas kraft stödja och inspirera barn och unga till att läsa och skriva. Tävlingen avslutades i september och vinnande bidrag har blivit utsedda.

Tävlingens vinnare och frontfigurer har filmat en tio minuters långa video där de berättar vad läsning och böcker betyder för dem. Premierade bidrag samt artiklar skrivna av frontfigurer och jurymedlemmar har också samlats ihop mellan pärmar av en och samma bok. Både videon och boken rekommenderas att använda i undervisningen inom den grundläggande utbildningen. På SFV:s webbsidor tipsar man om hur man kan använda videon i undervisningen.

Bekanta dig med tävlingen, de premierade bidragen, videon, tips samt boken på SFV:s webbsida.

4. Läsfadder-kampanj startades i november

Undervisningsminister Li Andersson och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko startade en Läsfadder-kampanj i november. Kampanjen är en gemensam satsning av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.

Genom kampanjen vill man betona läsningens betydelse och stärka barnens läsfärdighet. Kampanjen genomförs genom att publicera videor på Läsrörelsens Facebook-sida och på videor intervjuar ministrar, dvs. läsfaddrar, experter inom barnlitteraturen. Som en del av kampanjen publiceras även videor där projekt finansierade av undervisnings- och kulturministeriet presenterar sin verksamhet och läskunnighetsarbete. Följ kampanjens sidor på Facebook – också Åbo och Rikta dig till läsning! -projekt kommer att medverka i kampanjen!

Mera om kampanjen finns på Läsrörelsens webbsida.

Nytt år, nya möjligheter!

 1. Äventyrsparkens julberättelse
 2. Ljus och läsning i mörkret
 3. Webbinarier i början av året
 4. Anmäl dig till mediekunskapsveckan
 5. Litteratur och ordkonst
 6. Klassiker på böckernas sidor och på teaterscen
 7. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

1. Äventyrsparkens julberättelse

Har du redan bekantat dig med Äventyrsparkens julberättelse? Om inte, har du ännu möjligheten att träffa björnen, ekorrarna, hararna och fåglarna som är ute på äventyr på Äventyrsparkens julfönster. Julberättelsen kan följas också på Äventyrsparkens Instagram-sida.

Tips: uppmuntra barn att beskriva det hen ser i ord och/eller komma på en egen berättelse på basis av det hen sett. Att beskriva och berätta både utvecklar barnets läskunnighet och fantasi, och är rolig!

Äventyrsparkens julberättelse på Äventyrsparkens julfönster och på Äventyrsparkens Instagram-sida 02.12.2020-13.01.2021.

2. Ljus och läsning i mörkret

Låt inte denna mörka årstiden göra dig ledsen – hämta ljus från Ljusstigen av Åbo stad! Sammanlagt elva ljusinstallationer och belysningar finns utställda runt om i stadskärna 11/2020-02/2021. Bekanta dig med Ljusstigen på Åbo stads webbsida och Åbo stads evenemangskalender (på finska).

Även böckerna kan komma med ljus i mörkret. På Vaski-biblioteken finns det flera böcker med ljus som tema, se sökningsresultaten av sökordet ”ljus” på Vaski-databasen, eller sök med något annat sökord, välj och reservera verk och hämta läsningen hem! Observera att biblioteken betjänar med begränsade tjänsterna.

PS Du hinner ännu delta i Åboläsutmaningen där läsaren får bekanta sig med det fysiska och mentala Åbo via böcker! Mera om utmaningen finns på Åbo stadsbibliotekens webbsida (på finska). Deltagarblanketten hittar du här (på svenska).

Läs och utmana också andra att läsa!

3. Webbinarier i början av året

Svenska nu arrangerar flera webbinarier under vårterminen 2021 för språklärare med syftet att ge nya idéer och inspiration till lektioner i svenska.

 • Idéer till svenskundervisningen, 28.01.2021 kl. 14:30-16:15
 • Ideoita alakoulun kieltenopetukseen, 11.02.2021 kl. 14:00-15:40
 • Pedagogiska escape rooms, 11.03.2021 kl. 14:30-16:00

Mera om webbinarier på Svenska nus webbsida.

Även Barnboksinstitutet ordnar en hel del webbinarier och evenemang under den kommande terminen.

 • Lastenkirjallisuuden työelämäyhteydet -föreläsningsserie onsdagar 13.01.-17.03.2021 kl. 18:15-19:45. För närmare information se institutets webbsida.
 • Lastenkirjakahvit 21.01.2021 kl. 14:00-15:00. För närmare information se institutets webbsida.
 • Barnbokspionjären Topelius -webbinarium 22.01.2021 kl. 13:00-15:30. För närmare information se institutets webbsida.
 • Tutkimuslukupiiri 25.02.2021 kl. 13:15-14:45. För närmare information se institutets webbsida.

4. Anmäl dig till mediekunskapsveckan

Den nationella Mediekunskapsveckan ordnas på veckan 6, 08.-14.02.2021. Du kan bekanta dig med materialet och händelseutbudet redan nu på förhand.

OBS! Materialet för Mediekunskapsveckan kan utnyttjas året runt!

5. Tips om ordkonst för jullovet och början av året

Det är alltid bra med ordkonst! Hämta tips om ordkonst för olika lek- och sagostunder nedan.

Tipsen är tänkta för ordkonstelev, ordkonstlärare, lärare i grundläggande utbildning, småbarnspedagog och förälder som vill bjuda på kreativ sysselsättning för barn.

En aktivitet där barn parar ihop ord och bild på flera språk. Den vuxna läser upp ord som hör ihop med en bild och barnen får visa på bilden var de tror att orden hör hemma.

Rim och ramsor på svenska: 1-2-3, Äppelramsa, Snigelramsa, Känsloramsa, Svampramsan och Ordkonst. På sidan finns även videon som innehåller ingen tal, t.ex. Skuggteater.

6. Klassiker på böckernas sidor och på teaterscen

Under jullovet och speciellt nu under dessa exceptionella förhållanden passar det bra att ta fram klassiker och minnas hur det var förr. Speciellt med klassiker är också det att de är alltid aktuella!

Vissa klassiker är speciellt aktuella under våren i Åbo. Dansteater ERI presenterar en koreografisk bearbetning av klassikern Pinocchio av Carlo Collodi medan Åbo Unga Teater (Turun Nuori Teatteri) presenterar Emil i Lönneberga enligt Astrid Lindgrens klassiker med samma namn. På sommaren presenteras Siri Kolus När jag blev stulen andra veckan i juni på Åbo Sommarteaters teaterscen (Turun Kesäteatteri Vartiovuorella). Föreställningarna är riktade sig till barn.

Medan man väntar för de möjliga teaterföreställningarna lönar det sig att utnyttja tiden och bekanta sig med de ovannämnda klassikerna på bokformat!

 • Bekanta dig med de olika versionerna av Pinocchio på Vaski-databas (sökning på ord ”Pinocchio”).
 • Bekanta dig med åtskilliga berättelser av Emil i Lönneberga på Vaski-databas (sökning på ord ”Emil i Lönneberga”).
 • Bekanta dig med Siri Kolus bok När jag blev stulen andra veckan i juni på Vaski-databas.

Trevliga stunder med klassiker!

7. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Kandidaterna 2021 till världens största barn- och ungdomslitteraturpris, dvs. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, har tillkännagivits. Listan över årets kandidater omfattar totalt 262 namn från 68 olika länder. Den slutliga vinnaren tillkännages 30.03.2021.

Listan över nominerade kandidaterna hittas på webbsidan av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Kandidaterna från Finland är illustratören Linda Bondestam, författaren och illustratören Marika Maijala, författaren Timo Parvela, författaren Salla Simukka och författaren Maria Turtschaninoff. Från Sverige är bland annat Jakob Wegelius, författaren av verket Mördarens apa, med i listan av de nominerade kandidaterna.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är ett internationellt litteraturpris som instiftades 2002 med syfte att hedra minnet av författaren Astrid Lindgren samt att främja barn och ungas läsning. Priset delas ut oavsett språk eller nationalitet till författare, illustratörer eller berättare men även till personer eller organisationer som genom sitt arbete främjar barn och ungas läsande. Verk eller arbete måste hålla högsta konstnärliga kvalitet och präglas av den humanistiska anda som förknippas med Astrid Lindgren. Prissumman är fem miljoner svenska kronor.

Mera om priset, pristagare, juryn osv. hittas på webbsidan av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.


Läskoordinatorer önskar läsglädje och ljus inför det nya året 2021!

PS Mera tips finns på den finskspråkiga månadsöversikten på Suuntaa lukemiseen! -webbsidan.

Dags att dyka in i berättelsen!

Läsning ger kraft

Har du redan dykt in i berättelsen? Känner du dig kraftig? Har du redan bekantat dig med Dyk in i berättelsen -småskriften?

Om du svarade ja, bra! Nu är det dags att ta dina krafter i bruk! Ifall du svarade nej, är det dags att sätta på dykardräkten, dra ett djupt andetag…OCH DYKA IN I BERÄTTELSEN!

Den 16-sidiga broschyren Dyk in i berättelsen erbjuder olika förfaringssätt för både barnfamiljer och grupper inom småbarnspedagogiken med anknytning till berättelser, sagor och historier samt barnböcker och -litteraturen och läsning. Broschyren finns tillgänglig på sex olika språk. På det hela taget har språk, språkgrupper och kulturella aspekter tagits hänsyn med anknytning till berättandets roll på broschyren.

Dyk in i berättelsen -broschyr är en gemensam prestation från flera expertorganisationer och projekt för att föra litteratur och berättelser till olika familjer och barngrupper. Den originella broschyren utvecklades inom projektet Open the Door for Reading finansierat av Erasmus+.  Broschyren delas ut av bland annat Rikta dig till läsning! -projekt och t.ex. (läs)fåglarna som har flugit omkring på projektets webbsidor samt på sagornas stigar på barnboksorienteringen är från Dyk in i berättelsen -broschyren.

Önskar dig en jul fylld med berättelser

Juletiden passar mer än bra för såväl de första stegen mot historier och berättelser som ett hopp framåt i den magiska världen av barnlitteraturen. Nedan finns ett par tips om en sagofylld juletid! Tips är tagna av Dyk in i berättelsen -broschyren.

Barnet älskar din röst

Samtidigt då du pysslar med dina julsysslor berätta för barnet vad du håller på med, vad som händer näst och vad du känner – klä sysslorna i ord. Du kan t.ex. berätta hur du bakar pepparkakor av pepparkaksdeg med hjälp pepparkaksform och kavle, förklara varför du sätter kakorna in i ungen och varför det är viktigt att vara försiktig då man sysslar framför ungen. Glöm inte att nämna den härliga doften av juletiden som singlar i luften efter julbaket. Du kan även hjälpa barnet att själv berätta om t.ex. den singlande doften genom att ställa öppna frågor och själv berätta om likadana saker. Känner du doften av julbaket, hurdan doft är det enligt dig? Vilken julsyssla är din favorit? Hurdant pepparkakshus skulle du vilja bygga?

Det kommer en liten mus, som letar efter ett hus. Inte här, inte där, men här! Pip!

Bekanta dig med leken med ramsan på sidan 5 på broschyren.

Glöm inte ditt hjärtas språk

På juletiden brukar man lugna ner sig och tillbringa tid med familj och nära och kära. Under juletiden och speciellt nu under dessa undantagsförhållanden är det viktigt att prata om sina känslor – på sitt/sina hemspråk! Det/de språk som talas hemma i hemmamiljö kallas för hemspråk. Hemspråk kallas även känslornas och tankarnas språk. Så kom ihåg – glöm inte ditt hjärtas språk!

Tips om språkrelaterade sagostunder hittar man på sidan 7 på Dyk in i berättelsen -broschyren.

Sagotering

Berättelser, sagor och historier finns överallt, men också teman och möjligheter för de! Du kan berätta historier om t.ex. din barndoms jular och hurdana julklapp du fick som barn. Har du kvar dina gamla julklappar? Finns det några föremål i hemmet som du eller ditt barn har fått som julklapp? Varifrån har de kommit, vad används de för, vad påminner de om? Lyssna till barnet och uppmuntra barnet att berätta mera!

Sagotering är en verksamhetsmodell där barnet berättar en historia som den vuxna skriver ner ord för ord utan att den vuxna styr berättelsen, så att säga barnet får berätta fritt. Sagan läses sedan för barnet av den vuxna och hen gör de ändringar som barnet önskar. Berättelsen kan även illustreras efter finslipningen! Tipset hittas på sidan 9 på broschyren.

Läsestunden, den bästa stunden

Efter allt julpyssel och -sysslandet är det viktigt att slappna av och lugna ner sig – kanske med en intressant bok tillsammans med barnet/barnen.

De första stegen mot en lyckad lässtund:

 1. Ställ upp ett lämpligt mål för lässtunden – fem minuter räcker utmärkt! Man behöver inte heller läsa hela boken på en gång/dag.
 2. Lugna ner inför lässtunden – då blir också barnet lugnare .
 3. Tänk på när och var det passar bäst för er att läsa.
 4. Lässtunder är alla olika! Ena stunden kan vara bara läsande, medan den andra innehåller en verksamhet. Även dagarna är olika, både för barnet och den vuxna!

Är en gemensam lässtund redan ren rutin för er? Ta ett hopp framåt! Tips om läsestunder finns på sidan 11 på Dyk in i berättelsen -broschyren.

Hur ser era dykningar i berättelsen ut?

Har dykardräkten hunnit torka redan? För snart är det dags att dyka in i berättelser igen! Bekanta dig med Dyk in i berättelsen -broschyren på Åbo stads webbsida! Broschyren kan läsas fritt på Issuu-tjänsten.

Läskoordinatorerna önskar alla en fridfull jul! Tillsammans gör vi år 2021 till ett sagornas år!

PS Tips om juliga böcker hittar du här.