Dags att dyka in i berättelsen!

Läsning ger kraft

Har du redan dykt in i berättelsen? Känner du dig kraftig? Har du redan bekantat dig med Dyk in i berättelsen -småskriften?

Om du svarade ja, bra! Nu är det dags att ta dina krafter i bruk! Ifall du svarade nej, är det dags att sätta på dykardräkten, dra ett djupt andetag…OCH DYKA IN I BERÄTTELSEN!

Den 16-sidiga broschyren Dyk in i berättelsen erbjuder olika förfaringssätt för både barnfamiljer och grupper inom småbarnspedagogiken med anknytning till berättelser, sagor och historier samt barnböcker och -litteraturen och läsning. Broschyren finns tillgänglig på sex olika språk. På det hela taget har språk, språkgrupper och kulturella aspekter tagits hänsyn med anknytning till berättandets roll på broschyren.

Dyk in i berättelsen -broschyr är en gemensam prestation från flera expertorganisationer och projekt för att föra litteratur och berättelser till olika familjer och barngrupper. Den originella broschyren utvecklades inom projektet Open the Door for Reading finansierat av Erasmus+.  Broschyren delas ut av bland annat Rikta dig till läsning! -projekt och t.ex. (läs)fåglarna som har flugit omkring på projektets webbsidor samt på sagornas stigar på barnboksorienteringen är från Dyk in i berättelsen -broschyren.

Önskar dig en jul fylld med berättelser

Juletiden passar mer än bra för såväl de första stegen mot historier och berättelser som ett hopp framåt i den magiska världen av barnlitteraturen. Nedan finns ett par tips om en sagofylld juletid! Tips är tagna av Dyk in i berättelsen -broschyren.

Barnet älskar din röst

Samtidigt då du pysslar med dina julsysslor berätta för barnet vad du håller på med, vad som händer näst och vad du känner – klä sysslorna i ord. Du kan t.ex. berätta hur du bakar pepparkakor av pepparkaksdeg med hjälp pepparkaksform och kavle, förklara varför du sätter kakorna in i ungen och varför det är viktigt att vara försiktig då man sysslar framför ungen. Glöm inte att nämna den härliga doften av juletiden som singlar i luften efter julbaket. Du kan även hjälpa barnet att själv berätta om t.ex. den singlande doften genom att ställa öppna frågor och själv berätta om likadana saker. Känner du doften av julbaket, hurdan doft är det enligt dig? Vilken julsyssla är din favorit? Hurdant pepparkakshus skulle du vilja bygga?

Det kommer en liten mus, som letar efter ett hus. Inte här, inte där, men här! Pip!

Bekanta dig med leken med ramsan på sidan 5 på broschyren.

Glöm inte ditt hjärtas språk

På juletiden brukar man lugna ner sig och tillbringa tid med familj och nära och kära. Under juletiden och speciellt nu under dessa undantagsförhållanden är det viktigt att prata om sina känslor – på sitt/sina hemspråk! Det/de språk som talas hemma i hemmamiljö kallas för hemspråk. Hemspråk kallas även känslornas och tankarnas språk. Så kom ihåg – glöm inte ditt hjärtas språk!

Tips om språkrelaterade sagostunder hittar man på sidan 7 på Dyk in i berättelsen -broschyren.

Sagotering

Berättelser, sagor och historier finns överallt, men också teman och möjligheter för de! Du kan berätta historier om t.ex. din barndoms jular och hurdana julklapp du fick som barn. Har du kvar dina gamla julklappar? Finns det några föremål i hemmet som du eller ditt barn har fått som julklapp? Varifrån har de kommit, vad används de för, vad påminner de om? Lyssna till barnet och uppmuntra barnet att berätta mera!

Sagotering är en verksamhetsmodell där barnet berättar en historia som den vuxna skriver ner ord för ord utan att den vuxna styr berättelsen, så att säga barnet får berätta fritt. Sagan läses sedan för barnet av den vuxna och hen gör de ändringar som barnet önskar. Berättelsen kan även illustreras efter finslipningen! Tipset hittas på sidan 9 på broschyren.

Läsestunden, den bästa stunden

Efter allt julpyssel och -sysslandet är det viktigt att slappna av och lugna ner sig – kanske med en intressant bok tillsammans med barnet/barnen.

De första stegen mot en lyckad lässtund:

  1. Ställ upp ett lämpligt mål för lässtunden – fem minuter räcker utmärkt! Man behöver inte heller läsa hela boken på en gång/dag.
  2. Lugna ner inför lässtunden – då blir också barnet lugnare .
  3. Tänk på när och var det passar bäst för er att läsa.
  4. Lässtunder är alla olika! Ena stunden kan vara bara läsande, medan den andra innehåller en verksamhet. Även dagarna är olika, både för barnet och den vuxna!

Är en gemensam lässtund redan ren rutin för er? Ta ett hopp framåt! Tips om läsestunder finns på sidan 11 på Dyk in i berättelsen -broschyren.

Hur ser era dykningar i berättelsen ut?

Har dykardräkten hunnit torka redan? För snart är det dags att dyka in i berättelser igen! Bekanta dig med Dyk in i berättelsen -broschyren på Åbo stads webbsida! Broschyren kan läsas fritt på Issuu-tjänsten.

Läskoordinatorerna önskar alla en fridfull jul! Tillsammans gör vi år 2021 till ett sagornas år!

PS Tips om juliga böcker hittar du här.