Rahjekatu oppimisympäristöjä kehittämässä

Päivähoitoyksikkömme valikoitui yhdeksi kymmenestä päiväkodista mukaan Digiä, Liikettä ja Ilmiöitä-hankkeeseen. Päiväkotimme on rakennettu 80-luvun alkupuolella, ja tilat ovat suunniteltu päiväkodiksi. Rahjekadulla on tehty remontteja aina ulkokatosta pesu-ja eteistiloihin. Suurin remontti alkoi kuitenkin syyskussa 2017, jolloin talossa tehtiin kattava sisätilojen remontti

Oppimisympäristön kehittäminen vuorohoidossa, Asemanseudun päivähoitoyksikössä

Lähdimme Asemanseudun päivähoitoyksikön Käsityöläiskadun päiväkodissa mukaan Digiä, liikettä ja ilmiöitä-hankkeeseen kehittämään oppimisympäristöä, jossa toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vuorohoidossa oleville 0-7-vuotiaille lapsille, joka päivä klo 6-22. Viikonloppuisin meille tulee lapsia myös muista päivähoitoyksiköistä. Vanhan talon tiloja ollaan tähänkin asti pyritty käyttämään

Arkeologinkadun päivähoitoyksikkö, oppimisympäristöjen kehittäminen

Päivähoitoyksikkömme pääsi mukaan Digiä, liikettä ja ilmiöitä-projektiin, yhdessä 10 muun päivähoitoyksikön kanssa. Hankkeen aikana on tarkoitus uudistaa päivähoitoyksiköiden oppimisympäristöjä uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa tukeviksi. Marras-joulukuussa keräsimme ryhmistä ideoita ja ajatuksia, niin henkilökunnalta kuin lapsilta asioista mitkä toimivat ja millainen olisi meidän unelmien

Kerttulin päivähoitoyksikkö ennen muutoksia

Kerttulin päivähoitoyksikössä kirjasimme kehittämissuunnitelmaan alustavasti seuraavat kehittämiskohteet: Edellisten kohteiden lisäksi tarvitsemme yksikköömme erilaisia oppaita, materiaaleja ja välineitä eri-ikäisten lasten toiminnallisen matematiikan ja varhaisen tiedekasvatuksen toteuttamiseen. Pyrimme järjestämään myös aikaa, mahdollisuuksia ja tapoja jakaa ideoita henkilökunnan kesken ja valmistaa materiaaleja yhdessä.

Oppimisympäristön kehittäminen Ruiskadun päiväkodissa

Ispoisten-Petreliuksen päivähoitoyksikön Ruiskadun yksikkö pääsi mukaan Dli-kehittämishankkeeseen. Kehittäjäopettajan johdolla on kartoitettu mahdollisia kehittämiskohteita päiväkodissa. Iloksemme kartoituksessa nousi esiin myös paljon asioita, jotka päiväkodissamme toimivat hyvin. Meillä on suuri luonnonmukainen piha, jossa on paljon puita sekä suuri kivikkoalue, joka tarjoaa hyviä

DLI-projektin lähtökohdat ja aloitus Piinokankadun päiväkodissa

Varissuolla sijaitseva Piinokankadun päivähoitoyksikkö on mukana DLI-projektissa. Piinokankadun päiväkoti ja Seikonkadun päiväkoti kuuluvat samaan yksikköön, mutta ovat vain eri rakennuksissa, noin puolen kilometrin päässä toisistaan. Molemmat talot ovat vanhoja ja kehittämistä olisi paljon. Seikonkadulla on tehty erilaisia remontteja ja korjauksia,