Piinokankadulla ja Seikonkadulla raivausta ja uudistusta

Piinokankadun päivähoitoyksikön oppimisympäristöjen muokkauksen keskeisimpiä tavoitteita on ollut liikunnan mahdollistaminen ja lisääminen; Haluttiin, että tilat olisivat eri toimintoihin muuntautuvia, liikkuminen eri tiloissa mahdollistuisi ja välineiden käyttöönotto helpottuisi. Lasten ideoissa ja toiveissa nämä näkyivät vahvasti ja mm. temppurata voitti liikunnan äänestyksen

Kerttulin kirjasto

Muutoksen tuulet puhalsivat Kerttulin päivähoityksikössä, kun uudistimme kirjastomme käyttötarkoituksen.   Nyt odottelemme varhaisen tiedekasvatuksen, toiminnallisen matematiikan ja liikuntakasvatuksen tilauksia saapuviksi kirjastoomme. Ryhmät saavat tiedevälineistöä omaan käyttöönsä, mutta kirjastosta niitä voi lainata tarvittaessa lisää. Kirjastossa säilytämme kaikkien yhteisessä käytössä olevia tiedevälineitä,