Kerttulin päivähoitoyksikössä kirjasimme kehittämissuunnitelmaan alustavasti seuraavat kehittämiskohteet:

Yhtenä isoimmista kehittämiskohteistamme on yksikkömme piha-alue. Haluamme muokata pihaamme siten, että se motivoisi eri-ikäisiä (alle kolmevuotiaista yhdeksänvuotiaisiin)  lapsia liikkumaan ja leikkimään ja tukisi ratkaisuillaan heidän liikkumistaitojen kehittymistä. Tarkempaa suunnitelmaa tehdessä on otettava huomioon piha-alueen muokkaamista rajoittavat erilaiset lupa-asiat. Lisäksi panostamme projektin myötä ulkoliikuntavälineiden hankkimiseen. Piha-alueen kehittäminen vaatii myös yhteisten pihasääntöjen ja ulkoilun pedagogiikan tarkastelua.
Projektin myötä tehtävien hankintojen lisäksi pohdimme, millaisia muutoksia voimme oppimisympäristöömme tehdä omilla resursseillamme. Yhtenä tavoitteenamme on saada tyhjät aula- ja käytävätilat käyttöön järjestämällä niihin esimerkiksi muuntuvia leikki- ja liikuntamahdollisuuksia. Toivomme myös ryhmätiloihin monipuolisempia liikuntamahdollisuuksia.
Yksikössämme on monipuolisesti tieto-ja viestintäteknisiä laitteita. Koemme, että tarvitsemme koulutusta näiden laitteiden käyttämiseen ja soveltamiseen opetuksessa. Lisäksi tarvitsemme koulutusta varhaisen tiedekasvatuksen ja toiminnallisen matematiikan toteuttamiseen eri-ikäisille lapsille. Olemme kiinnostuneita erityyppisistä, perinteisistä poikkeavista liikuntakoulutuksista. Kohdennamme projektin rahoja siis koulutustarpeisiin.

Edellisten kohteiden lisäksi tarvitsemme yksikköömme erilaisia oppaita, materiaaleja ja välineitä eri-ikäisten lasten toiminnallisen matematiikan ja varhaisen tiedekasvatuksen toteuttamiseen. Pyrimme järjestämään myös aikaa, mahdollisuuksia ja tapoja jakaa ideoita henkilökunnan kesken ja valmistaa materiaaleja yhdessä.

Koska leikki on lapselle luontainen ja toiminnallinen tapa oppia, haluamme panostaa projektin innoittamana myös leikkiympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteenamme on, että kehittämistyön myötä leikkiympäristö tukisi tilaratkaisuiltaan ja välineiltään eri-ikäisten lasten leikin kehitystä ja tarpeita, olisi muunneltavissa lasten kiinnostuksen ja ryhmän projektien mukaan, tukisi sukupuolisensitiivisyyttä ja mahdollistaisi erityyppiset leikit.

Olemme koonneet muutaman henkilön kehittämistiimin, joka kokoontuu säännöllisesti. Tiimissä käsitellään kehittämiskohteita aikaisempaa konkreettisemmin. Tarkastelemme kehittämiskohteita, rajaamme niistä tarpeitamme vastaavat ja suunnittelemme hankintoja. Päätämme mihin edellisistä kohteista panostamme projektin myöntämän tuen avulla ja minkä parissa jatkamme kehitystyötä omilla resursseillamme projektin ja tulevien vuosien aikana. Kehittäjäopettaja alustaa tapaamiset projektille järjestetyllä ajalla.

Kerttulin päivähoitoyksikkö ennen muutoksia