Päivähoitoyksikkömme valikoitui yhdeksi kymmenestä päiväkodista mukaan Digiä, Liikettä ja Ilmiöitä-hankkeeseen. Päiväkotimme on rakennettu 80-luvun alkupuolella, ja tilat ovat suunniteltu päiväkodiksi. Rahjekadulla on tehty remontteja aina ulkokatosta pesu-ja eteistiloihin. Suurin remontti alkoi kuitenkin syyskussa 2017, jolloin talossa tehtiin kattava sisätilojen remontti sisäilmaongelmien takia. Remontti valmistui helmikuussa 2018, jolloin lapset pääsivät palaamaan päiväkotiin.

Tilat ovat siistejä ja kalusteet uusia, mutta kuitenkin osa tiloista tuntuu tyhjiltä, kolkoilta eivätkä ole aktiivisessa käytössä. Tavoitteemme on kehittää päiväkodin oppimisympäristöjä siten, että ne tukevat lasten oppimista ja innostavat leikkiin, liikkumiseen sekä tutkimiseen.

Lähtötilanne

Tähän alle lisään valokuvia siitä, mikä on meidän yksikkömme lähtötilanne kehitettävien tilojen osalta. Kehitettäviksi tiloiksi valikoituivat päiväkodin yhteiset tilat.

Kirjastohuone
Liikuntasali, joka toimii samalla myös laulusalina.
Kotileikkihuone. Käyttötarkoitusta mietitään uudestaan.

 

Mitä on jo tehty?

Kehittämistyö aloitettiin joulukuussa 2018. Kävimme läpi henkilökunnan toiveita ja näkemyksiä mahdollisista kehitettävistä kohteista. Kysyimme myös lapsilta ja vanhemmilta heidän ajatuksiaan siitä, millainen olisi heidän unelmien päiväkoti.

Tammikuussa henkilökunta jakautui kehittämistiimeihin. Tiimien painoalueet ovat tällä hetkellä liikunta, tiede ja tutkimus sekä ilmiöt ja oppiminen. Tiimit aloittivat viime viikolla työstämään unelmakarttoja, jotka toimivat samalla alustavina suunnitelmina siitä, mitä lähdetään tekemään.

Unelmakartat

 

 

Rahjekatu oppimisympäristöjä kehittämässä