Piinokankadulla ja seikonkadulla raivausta ja uudistusta

Piinokankadun päivähoitoyksikön oppimisympäristöjen muokkauksen keskeisimpiä tavoitteita on ollut liikunnan mahdollistaminen ja lisääminen; Haluttiin, että tilat olisivat eri toimintoihin muuntautuvia, liikkuminen eri tiloissa mahdollistuisi ja välineiden käyttöönotto helpottuisi. Lasten ideoissa ja toiveissa nämä näkyivät vahvasti ja mm. temppurata voitti liikunnan äänestyksen

Kehittämiskohteiden valikoituminen

Piinokankadun päivähoitoyksikön kehittäjäopettaja kokosi kaikki työntekijöiden täyttämät lomakkeet, sekä ryhmien keräämät lasten tarpeet ja ideat yhteen. Lomakkeissa kysyttiin muun muassa unelmien päiväkotia, toimivia ja kehitystä kaipaavia tiloja ja asioita sekä mitä on jo tehty tai voisi itse ja tiimi tehdä projektin