Ispoisten-Petreliuksen päivähoitoyksikön Ruiskadun yksikkö pääsi mukaan Dli-kehittämishankkeeseen. Kehittäjäopettajan johdolla on kartoitettu mahdollisia kehittämiskohteita päiväkodissa. Iloksemme kartoituksessa nousi esiin myös paljon asioita, jotka päiväkodissamme toimivat hyvin. Meillä on suuri luonnonmukainen piha, jossa on paljon puita sekä suuri kivikkoalue, joka tarjoaa hyviä liikuntamahdollisuuksia. Päiväkodissa on myös hyvät remontoidut ja laajennetut eteiset. Esiopetusryhmän uudehkoon kosketusnäyttöön ollaan tyytyväisiä. Päiväkotiin on myös tehty osittainen peruskorjaus ja korjattuihin tiloihin ollaan enimmäkseen tyytyväisiä.

Kyselyn perusteella työntekijät toivoivat erityisesti muutosta ja parannusta liikuntasaliin. Salissa on paljon huonekaluja ja epäkäytännöllisiä avohyllyjä soittimille ja liikuntavälineille. Korkeat kaapit ovat täpötäynnä roolivaatteita ja tilaan saatu uusi kaappi on epäkäytännöllinen tankokaappi. Tilaan toivotaan uusia säilytyskalusteita päiväkodin hankintarahoista ja hankkeen kautta toivotaan saatavan uusia monipuolisia liikuntavälineitä. Suunnitelmana on myös saada puolapuut pois perimmäisestä nurkasta pitkälle seinälle ja renkaat ja köysi kattoon.

Liikuntavälineiden lisäksi on toiveena hankkia uusia tutkimusvälineitä, pieniä teknisiä ”härpäkkeitä” maker-kokeiluihin, ohjelmoitavia Beebot-robotteja ja tablettitietokoneita lasten käyttöön. Tällä hetkellä päiväkodissa on vain 4 tablettia, jotka ovat Fölin vanhoja eikä niissä ole lasten käyttöön sopivia suojakuoria. Lisäksi alustavasti suunniteltiin hankittavaksi erityisesti pienille sopivia välineitä heidän omissa tiloissaan käytettäviksi. Pienimpien lasten ryhmillä on yhteiskäytössä suurehko lepohuone, jossa olisi mahdollisuuksia liikkumiseen.

Salin muutos on jo aloitettu poistamalla ikkunoiden edestä isot vanhat säilytysarkut, jolloin sali avartui jo mukavasti.  Tosin niissä olleille liikuntavälineille ei ole vielä uusia säilytyspaikkoja. Seuraavaksi on tarkoitus tehdä vielä päiväkodin lapsille ja heidän vanhemmilleen kysely heidän kehittämistoiveistaan. Niiden ja päiväkotiin kootun kehittämistyöryhmän ideoiden pohjalta aletaan tehdä tarkkaa kehittämissuunnitelmaa.

 

Oppimisympäristön kehittäminen Ruiskadun päiväkodissa