Lähdimme Asemanseudun päivähoitoyksikön Käsityöläiskadun päiväkodissa mukaan Digiä, liikettä ja ilmiöitä-hankkeeseen kehittämään oppimisympäristöä, jossa toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vuorohoidossa oleville 0-7-vuotiaille lapsille, joka päivä klo 6-22. Viikonloppuisin meille tulee lapsia myös muista päivähoitoyksiköistä. Vanhan talon tiloja ollaan tähänkin asti pyritty käyttämään monipuolisesti ja erityisesti liikuntaan ollaan panostettu. Haluamme kuitenkin kehittää oppimisympäristöä nykyaikaisemmaksi, monipuoliseksi ja muunneltavaksi.

Talossamme on kolme ryhmää, joilla jokaisella omat tilat. Ryhmien tilat koostuvat useammasta eri kokoisesta huoneesta. Lisäksi yhteisessä käytössä on sali ja ”mäki”.  Sali on pääosin eskarilaisten päivittäisesä käytössä, mutta siellä pidetään viikottain myös koko talon yhteinen lauluhetki sekä muiden ryhmien jumppia. Salissa on siis monenlaista tavaraa ja tarviketta, joiden säilytys ja järjestys tuo omat haasteensa. Päiväkodin piha on kerrostalojen keskellä.

Mäki, jossa nyt mm. pallotellaan, juostaan, autoillaan.

Lähdimme työyhteisössämme kartoittamaan kehittämiskohteita tiimeissä ja kyselemällä lapsilta millainen olisi unelmien päiväkoti. Lapset pääsivät myös kokeilemaan koodausta Beebot-robottiampiaisilla. Ideoimisen, kyselyiden ja keskustelun perusteella yhtenäinen säilytysjärjestelmä oli yksi toiveista, joka nousi työyhteisöstä. Päiväkotiimme saatiin kuitenkin hetki sitten liikuteltavia hyllyjä, joka helpotti lelujen ja välineiden säilytystä jonkin verran. Liikunnallisuus ja erilaiset liikuteltavat liikuntavälineet nousivat kuitenkin suurimmaksi kehittämistoiveeksi päiväkodissamme. Yhteisessä käytössä oleva sali, mäki ja piha ovat siis muodostumassa kohteiksi joiden kehittämistä ja muunneltavuutta alamme työyhteisössämme tarkemmin suunnittelemaan ja ideoimaan.

Oppimisympäristön kehittäminen vuorohoidossa, Asemanseudun päivähoitoyksikössä