Piinokankadun päivähoitoyksikön kehittäjäopettaja kokosi kaikki työntekijöiden täyttämät lomakkeet, sekä ryhmien keräämät lasten tarpeet ja ideat yhteen. Lomakkeissa kysyttiin muun muassa unelmien päiväkotia, toimivia ja kehitystä kaipaavia tiloja ja asioita sekä mitä on jo tehty tai voisi itse ja tiimi tehdä projektin hyväksi. Lisäksi kysyttiin tärkeintä kehittämisen kohdetta. Niistä nousi selkeästi viisi kohtaa, jotka kaipaavat kehittämistä:

1. Liikunta, liikunnan lisääminen ja mahdollistaminen

Ryhmien kokoamissa lasten toiveissa, oli paljon liikuntaan liittyviä toiveita ja ideoita, kuten esimerkiksi, kiipeilyseinä, trampoliini, uima-allas, renkaat, luisteluhalli, hämähäkkikeinu jne. Sisätiloja voisi vielä enemmän hyödyntää ja lisätä mahdollisuuksia liikkua. Talojen salien tilat tulisi miettiä uudelleen; mikä on turhaa ja mitä tarvitaan salissa, onko liikuntavälineet helposti saatavilla ja järjestyksessä pysyvissä paikoissa sijoitettuna?

2. Seinien, kattojen, lattioiden, ikkunoiden sekä ovien hyötykäyttö

Miten voidaan hyödyntää näiden käyttöä, lisätä liikkumista ja mahdollissti huomioida siirtymätilanteissa. Värien ja eri materiaalien käyttö (matot, verhot, kankaat,s einät jne).

3. Kielenkehityksen tukeminen ja eri kulttuurien näkyvyys yksikössä

Eri kulttuurien huomioiminen oppimisympäristöissä, kirjasto tai kirjojen säilytys/esillepano järjestelmät.

4. Ulkotilojen toimivuus

Olemme jo kehittävänpalautteen kautta aloittaneet ulkotoiminnan kehittämisen. Piinokankadulla takapiha on harvemmin käytössä, mitä sinne voisi lisätä tai millä tavoin tilaa voisi hyödyntää paremmin? Seikonkadulla varasto on keskellä pihaa viemässä tilaa, voisiko varaston seinää hyödyntää tai pihalle lisätä jotain? Toimintakulttuurinmuutos, pihalla voi tehdä kaikkea muutakin, kuin sisällä.

5. Koulutus ja osaaminen

Millaista mahdollista koulutusta tarvitsisimme? Digi-laitteiden koulutusta, toiminnallista matematiikkaa, nykyajan pedagogiikkaa tai jotain muuta? Moni työntekijä kirjasi koulutustarvetta eri osa-alueilta.

 

Talomme kehittämispäivänä henkilökunta jakautui viiteen ryhmään pohtimaan aiheita. Ideat kirjattiin isolle paperille ja jokainen ryhmä esitteli aiheensa. Ideat kerättiin yhteen ja niiden työstämistä jatketaan pienemmällä ryhmällä helmi-maaliskuun aikana. Tavoitteena on saada kirjattua kehittämissuunnitelma, valita tärkeimmät kohteet ja pohtia, mitkä ovat sellaisia asioita, joita voidaan työstää myöhemmin, sekä päättää mahdollisista tulevista hankinnoista. Jokaisella oli mahdollisuus ilmoittaa halukkuutensa osallistua työryhmään.

 

Kehittämiskohteiden valikoituminen