Oppimisympäristön kehittäminen Ruiskadun päiväkodissa

Ispoisten-Petreliuksen päivähoitoyksikön Ruiskadun yksikkö pääsi mukaan Dli-kehittämishankkeeseen. Kehittäjäopettajan johdolla on kartoitettu mahdollisia kehittämiskohteita päiväkodissa. Iloksemme kartoituksessa nousi esiin myös paljon asioita, jotka päiväkodissamme toimivat hyvin. Meillä on suuri luonnonmukainen piha, jossa on paljon puita sekä suuri kivikkoalue, joka tarjoaa hyviä