Oppimisympäristön kehittäminen vuorohoidossa, Asemanseudun päivähoitoyksikössä

Lähdimme Asemanseudun päivähoitoyksikön Käsityöläiskadun päiväkodissa mukaan Digiä, liikettä ja ilmiöitä-hankkeeseen kehittämään oppimisympäristöä, jossa toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vuorohoidossa oleville 0-7-vuotiaille lapsille, joka päivä klo 6-22. Viikonloppuisin meille tulee lapsia myös muista päivähoitoyksiköistä. Vanhan talon tiloja ollaan tähänkin asti pyritty käyttämään