Rehtorien terveiset

Hyvät oppilaat ja koulun henkilökunta, hyvä kotiväki,

kolmas koronapandemian varjostama kouluvuosi on päättynyt. Syyslukukaudella vielä monet suunnitellut tapahtumat jäivät koronatilanteen vuoksi toteutumatta. Joulukuussa saimme jo kuitenkin pitää itsenäisyyspäivän juhlat, yhdeksännen luokan tanssiaiset ja alakoulun kuusijuhlat.

Kevätpuolella kansallisia koronarajoituksia poistettiin ja kouluarki palasi kohti tavanomaista. Arkisen koulutyön rinnalla toteutimme luku- ja kirjoitustaitoon liittyvät monialaiset oppimiskokonaisuudet, teimme retkiä ja opintokäyntejä sekä pidimme muutamia leirikouluja. Alakoulun musiikkiluokkien kevätkonsertti ”Laulavat tiedekysymykset” Sigyn-salissa oli valloittava elämys pitkän tauon jälkeen. Yläkoululaiset esiintyivät yhdessä Puolalanmäen musiikkilukion kanssa perinteisessä gaalakonsertissa Logomossa. Niin oppilaat kuin konsertissa esiintynyt opekuorokin saivat yleisöltä raikuvat aplodit. Yhdeksäsluokkalaisten Canticum-kuoro lähti gaalakonsertin jälkeen viikon konserttimatkalle Pohjois-Suomeen, ja viimeisellä kouluviikolla saimme vielä nähdä heidän musikaalinsa. Oppilaitten ja henkilökunnan poissaoloja oli koko kevätlukukauden ajan tavallista enemmän. Toivomme, että uuden lukuvuoden alkaessa tilanne on tältäkin osin parempi.

Kolmen vuoden tauon jälkeen lukuvuosi päättyi perinteisiin kevätjuhlin. Alakoulun juhlia vietettiin linjoittain Kauppiaskadun koulutalossa ja yläkoululaiset juhlivat konserttitalossa. Kuudennen luokan oppilaille toivotamme hyvää matkaa yläkouluun ja yhdeksäsluokkalaisia onnittelemme peruskoulun suorittamisesta.

Lukuvuoden päättyessä luokanopettaja Mikko Tammisto jää ansaitulle eläkkeelle. Toivotamme Mikolle mukavia eläkepäiviä.

Lopuksi haluamme toivottaa niin oppilaille kuin koulun henkilökunnallekin rentouttavaa kesälomaa!

Rehtori Tuomas Nousiainen ja apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila

Oppilaskunta, luokat 1 – 6

Lukuvuoden 21-22 oppilaskuntatoiminta käynnistettiin jälleen vaaleilla syyskuun alussa, jolloin jokainen luokka valitsi keskuudestaan ministerin edustamaan luokkaa oppilaskunnan hallitukseen. Koronarajoitusten vuoksi vaalit pidettiin edelleen paikallisesti kunkin linjan toimesta.

Oppilaskuntamme puheenjohtajana lukuvuoden 21-22 toimi 6E-luokan Liburn Murtezaj ja sihteerinä 6D-luokan Akuliina Lång. Oppilaskunta kokoontui virallisiin hallituksen kokouksiin noin kerran kuukaudessa. 1.-2. –luokkalaisilla pikkuvaikuttajilla ja 3.-6. –luokkalaisilla oli omat kokouksensa.

Oppilaskunnan puheenjohtaja Liburn Murtezaj ja sihteeri Akuliina Lång
Oppilaskunnan puheenjohtaja Liburn Murtezaj ja sihteeri Akuliina Lång kokousta vetämässä.

Turun Lasten Parlamentin hallituksessa kouluamme edusti 5E-luokan Hertta Partanen. Hertta oli usein mukana myös oppilaskunnan hallituksen kokouksissa kertomassa terveisiä Lasten Parlamentin suunnasta.

Oppilaskuntaan luokkaansa edustamaan valitut ministerit saivat isommissa kokouksissa ja oppilaskunnan toiminnassa harjoitella erityisesti kokoustekniikkaa, asioiden tuomista esityslistalle ja demokraattisen kokoustekniikan mukaista päätöksentekoa. Näiden lisäksi aktiivisimmilla ministereillä oli mahdollisuus kokoontua ideoimaan toimintaa viikoittain vapaamuotoisemmissa välituntitapaamisissa.
Oppilaskunnan iso kokous kovan käsityön luokassa
Oppilaskunnan iso kokous ja äänestys käynnissä käsityöluokassa.

Ministereiden puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Turun Lasten Parlamentin suuretäkokoukseen marraskuussa ja tammikuussa esittäen keskusteluosuudessa hyviä toimintaehdotuksia kaikille Turun peruskouluille. Tammikuun kokouksen alustuksen pitänyt Turun pormestari Minna Arve antoi ministereille turkulaisten lasten onnellisuuteen liittyvän pohdintatehtävän, johon oppilaskuntamme kokouksessaan laati kattavan vastauksen. 

Oppilaskunnan puheenjohtajat ja sihteeri osallistuvat Lasten parlamentin etäkokoukseen
Oppilaskunnan pj Liburn Murtezaj, varapj Eeli Elo ja sihteeri Akuliina Lång osallistumassa Lasten parlamentin etäkokoukseen.

Koronatilanne vaikutti edelleen ideoiden toteuttamiseen, mutta siitä huolimatta oppilaskunta innostui ilahduttamaan koko koulua viehättävillä joulurunoilla ja järjestämään 4.-6.-luokkalaisille jouluaiheisen elokuvatrailerikilpailun. Keväällä kaikki halukkaat saivat osallistua kiusaamisen vastaiseen julistekilpailuun.

Kiusaamisen vastaisen julistekilpailun voittaja
Kiusaamisen vastaisen julistekilpailun voittaja lähti edustamaan kouluamme Lasten parlamenttiin.

Vappuna oppilaskunta järjesti jo perinteeksi muodostuneen vappupukukilpailun.

Ministerit kuvaamassa pukukilpailuun osallistuvia pienempiä oppilaita
Oppilaskunnan edustajat valokuvasivat pienimpiä pukukilpailuun osallistujia.

Toukokuun lopulla osallistuimme vielä vuoden ensimmäiseen Lasten Parlamentin lähikokoukseen kaupungintalolla. Kaikki kynnelle kykenevät ministerit lähtivät myös ansaitulle kevätretkelle Hirvensaloon Oriniemen partiomajalle. Retkellä nostettiin ja laskettiin Suomen lippu, leikittiin luonnossa ja istuskeltiin nuotion ääressä. Myös monet varpaat heittivät laiturilta käsin talviturkkinsa Airiston vielä hyiseen veteen.

Elina Tuliniemi ja Antti Valtola

Oppilaskunta, 7. – 9. luokat

Tänä vuonna oppilaskunnanhallitus on järjestänyt paljon erilaisia tapahtumia. Esimerkiksi kahvila, liikuntapäivä, halloween -viikko, kaksi luokkatuntia jouluna ja ystävän päivänä, sekä pääsiäispuuhaa. Kaikki tapahtumat ovat onnistuneet mainiosti ja suunnitelmien mukaisesti!

Tietenkin ohjelmaan kuului myös kokoukset ja koulun huoltoon liittyvät tilaisuudet. Siivosimme ja tuunasimme muun muassa roskikset.

Oppilaalla on toisessa kädessä tiskiharja ja toisessa iso pullonkeräysroskis. Päässän hänellä on pupunkorvat ja kasvoilla riemullinen ilme. Kuvassa iso skriini, jonka edessä oppilas näyttää voitonmerkkiä. Skriinille on kirjoitettu tekstiä. Menossa on oppilaskunnan kokous.

Kestävä kehitys alakoulussa

Syyslukukauden alussa vaaleilla valitut 3-6.-luokkien ”maailmanpelastajat” eli ”Mapet” ovat läpi lukuvuoden järjestäneet alakoulussa ympäristötietoiseen elämäntapaan kannustavia kampanjoita. Syksyllä Mapet toteuttivat hävikkikampanjan, jonka tarkoituksena oli kannustaa oppilaita hävikin välttämiseen ruokalassa. Mapet jakoivat oppilaille itse suunnittelemiaan palkintomerkkejä ruokasalissa, ja eniten merkkejä kerännyt luokka palkittiin.

Kevätlukukaudella Mapet tutustuivat kestävään kehitykseen monesta eri näkökulmasta ja laativat tietoiskuja koulumme käytävillä oleviin infonäyttöihin. Koululaisia kannustettiin lukemaan tietoiskut tarkkaan, sillä kevään lopulla etsiittiin Puolalan parhaita ympäristötietäjiä Mapejen järjestämällä tietokilpailulla.

Koulumme sai Turun Rotaryklubilta lahjoituksena kaksi Vesireppua. Vesireput sisältävät tutkimusvälineistöä ja ohjeet erilaisten vesitutkimusten tekemiseen. Mapet kokeilivat reppujen käyttöä kevätretkellään Ruissalossa, ja jatkossa niitä osataan käyttää myös muiden luokkien ympäristöopin opetuksessa.

Tietoruutu, jossa esitellään erilaisia ympäristömerkkejä
Mapet laativat tietoiskuja Puolalan ympäristövisaa varten.

Oppilashuolto

Koulupsykologit ja koulukuraattori

Lukuvuoden 2021−2022 alussa Turun kaupunki lisäsi psykologiresurssia, minkä johdosta Puolalan kouluun saatiin omat koulupsykologit ala- ja yläkouluihin. Yläkoulun koulupsykologina toimi Konstantin Olli ja alakoulun koulupsykologina Tarja Klami-Polojärvi. Yläkoulussa koulupsykologi oli paikalla kolmena päivänä viikossa ja alakoulussa neljänä päivänä.

Koulukuraattorina työskenteli Jenni Teräs. Koulukuraattori oli alakoulussa kahtena päivänä ja yläkoulussa kolmena päivänä viikossa.

Koulukuraattori ja -psykologit tekivät lukuvuonna oman yksilöasiakastyönsä lisäksi myös yhteistyötä opettajien, muiden oppilashuollon toimijoiden ja koulun ulkopuolisen verkoston kanssa. Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten takia myös osa koulupsykologien ja –kuraattorien työstä toteutui etäyhteyksien avulla. Yksilötapaamiset pyrittiin kuitenkin järjestämään aina lähitapaamisina.

Kouluterveydenhoitajat

Koulun terveydenhoitajat ovat pääsääntöisesti olleet tänä lukuvuonna kouluilla lähes päivittäin. Oppilaille pyrittiin suorittamaan luokka-asteen mukaiset määräaikaistarkastukset. Koronavuosi heijastui kuitenkin kouluterveydenhuoltoon ja osa oppilaista jäi tarkastamatta, koska terveydenhoitajat siirrettiin tilapäisesti muihin tehtäviin esim. koronapuhelimeen.

Laajat terveystarkastukset (lääkäri + terveydenhoitaja) tehtiin 1-, 5- ja 8.-luokkalaisille. Terveydenhoitaja kutsui vanhemmat mukaan 7.-luokkalaisten tarkastukseen. Tarkastuksissa selvitettiin kokonaisvaltaisesti lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia sekä tuen tarpeita. Tarkastuk-siin sisältyi yksilöllinen lapsen ja nuoren kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta.

Syksyn 2021 aikana annettiin kaikille halukkaille yli 12-vuotiaille oppilaille koronarokotukset kou-luilla.

Terveydenhoitajat ja lääkärit toimivat yhteistyössä vanhempien, opettajien ja koulun muun hen-kilökunnan kanssa ja osallistuvat oppilashuoltotyöhön.

Lähiluokat 1 -6

Lukuvuosi alkoi tutuissa peruskorjatuissa tiloissa. Kouluvuoden ensimmäinen lähiluokkien tapahtuma järjestettiin syyskuun alussa, kun kokoonnuimme olympialaisiin Paavo Nurmi stadionille. Lämpimässä syyssäässä oppilaat pääsivät tutustumaan ryhmissään myös toisten lähiluokkien oppilaisiin ja samalla kokeilemaan yleisurheilulajeja.

Syyslukukauden huipennus kummitoiminnassa oli kummiluokkien yhteinen Halloween-tapahtuma. Ykkösluokkalaiset vierailivat ylimmän kerroksen piazzalla ja suorittivat isompien oppilaiden heille valmistelevat tehtävärastit. Tänä vuonna joulujuhlat järjestettiin linjoittain. Lähikoululuokkien juhlassa saimme yhteislaulujen lisäksi nauttia oppilaiden esityksistä haiku-runojen, tonttutanssin sekä lasten oikeuksien pohjalta.

Lukuvuoden aikana koulutyötä värittivät niin koronakäytännöt ja –poissaolot sekä Arkean että kuntatyöntekijöiden lakot. Näistä huolimatta emme joutuneet siirtymään etäopetukseen, vaan saimme työskennellä lähiopetuksessa. Harmillisesti lähikoululuokkien yhteinen syksyinen pihatapahtuma sekä Estradi kutsuu –tapahtuma jouduttiin perumaan.

Pääsiäisviikolla järjestettiin vanhempainyhdistyksen toimesta koulullamme myyjäiset ja arpajaiset, joissa 6. ja 5. luokkalaiset saivat toimia myyjinä. Monet kodit olivat osallistuneet arpajaispalkintojen hankkimiseen ja oppilaille arpajaisvoitot olivat mieluisia. Viimeisellä kouluviikolla lähikoululuokat tekivät yhteisen retken Katariinanlaakson ulkoilualueelle. Huoltajat pääsivät osallistumaan jälleen myös kevätjuhliimme uusitussa liikuntasalissa.

Lähiluokat 7 – 9

Seitsemänsien lähiluokkien oppilaat voittivat liput ”Tutkitun tiedon teemavuoden” päätöstapahtumaan Heurekaan. 1.6. Heurekassa nähtiin ja koettiin monenlaista mukavaa. Joidenkin mielestä planetaarion näytös oli hieno ja jotkut nauttivat vesisodasta Heurekan pihalla aurinkoisessa säässä. Moni teki puusta hienon avaimenperän. Kivaa oli myös yhdessä vietetty aika linja-autossa 7 a:n ja 7 d:n lähiluokkalaisten kesken.

Alakoulun musiikkiluokat

Syksyllä alakoulun musiikkiluokat pääsivät Matilda-musikaaliretkelle Tampereelle. Kiitos Musiikkituki ry:lle retken mahdollistamisesta!

Syksyn aikana valmistauduimme kahteen joulukonserttiin, alakoulun omaan Kynttilän valossa –kirkkokonserttiin ja alakoulun, yläkoulun ja musiikkilukion yhteiseen Kohti valoa –joulukonserttiin Logomossa. Molemmat konsertit piti lopulta kuitenkin valitettavasti perua koronan takia.

Joulukonserttien peruunnuttua kokoonnuimme alakoulun musiikkiluokkien kanssa vielä joulukuussa Sibelius-museoon, jossa kuvaaja Aki Särkiniemen avulla teimme videon Jussi Chydeniuksen Joululaulusta. Kiitos Akille ja Sibelius-museolle videon mahdollistamisesta!

Keväällä tapahtui monenlaista mukavaa musiikin saralla. Piccolot eli 3E ja 4E esiintyivät TFO:n kanssa Muumiperheen lauluretki –lastenkonserteissa maaliskuussa. Tämä oli upea kokemus kaikille sekä ensimmäinen live-esiintyminen Piccoloille koronan peruutettua aikaisemmat musiikkitapahtumat.

5E oli mukana Åbo Svenska Teaternin CavaPaja-oopperaparissa, joka koostui Pietro Mascagnin Cavalleria rusticana – ja Ruggero Leoncavallon Pajazzo-oopperoista. 5E otettiin teatterilla niin harjoituksissa kuin esityksissäkin lämpimästi vastaan, mikä lisäsi kokemuksen hienoutta. Oopperakevät sujui loistavasti ja siitä jäi monta upeaa kokemusta ja muistoa talteen!

6E teki keväällä upean Taikatalvi-musiikkielokuvan. Taitavat oppilaat ideoivat, näyttelivät, soittivat, lauloivat, kuvasivat, editoivat, puvustivat ja lavastivat elokuvan. Elokuva sai ensi-iltansa Kauppiaskadun salissa huhtikuussa.

Toukokuussa pääsimme taas pitkän tauon jälkeen konsertoimaan Sigyn-saliin. Tänä vuonna kevätkonserttien teemana oli Laulavat tiedekysymykset. Säveltäjä Suvi Isotalon upeat uudet lastenlaulut on sävelletty Helsingin Sanomien Lasten tiedekysymykset –palstan pohjalta. Konserteissa kuorolaisia säesti uskomaton isäbändi. Konsertit sujuivat loistavasti ja meillä oli suuri kunnia saada konserttivieraaksemme myös säveltäjä Suvi Isotalo.

Virkistävää kesälomaa toivottaen ja uutta lukuvuotta jo nyt innolla odottaen,

Aila ja Oona

Yläkoulun musiikkiluokat

Syksyn aloitimme toiveikkaina. Nyt saisi laulaa (ainakin luokittain), ja joulunajan konsertteja oli tulossa. Seiskat ja kasit pääsivät leirille. Kunstenniemessä aloitettiin joululaulujen, Tiernapoikien, Lucia-laulujen ja tonttutyttöjen harjoitukset.

Syksyn huipentuma oli Seimen äärellä -konsertti, joka saatiin pitää juuri ja juuri ennen järeitä koronasulkuja. Logomoon suunniteltu joulukonsertti jäi siis toteuttamatta. Joulun jälkeen jatkettiin normaalia musiikkitoimintaa. Ysien musikaali päätettiin kuitenkin siirtää kevään loppuun. Kasit pääsivät mukaan hienoon konserttiin Turun tuomiokirkkoon. 13.3 vietettiin talvisodan päättymisen muistoksi juhlava hetki. Kansallispyhäkössä kasien mukana musisoivat Laivaston soittokunta sekä Turun Sotaveteraanien veteraanikuoro. 21.4. kasit pääsivät kolmen vuoden tauon jälkeen kulttuurimatkalle Helsinkiin. Ohjelmassa oli Kansallisbaletin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Tsaikovskin iki-ihana Joutsenlampi. Seiskat pääsivät vielä bonusleirille keväiseen Kunstenniemeen huhtikuun lopulla. Laulu raikasi, sauna lämpeni ja Marika -opettaja tuli paistamaan lettuja!

Kevättä korvassa on perinteisesti ollut yläkoulun ja lukion yhteinen konsertti. Tänä vuonna konsertissa oli erityisen onnellinen tunnelma, kun Logomon lavan 11. toukokuuta täytti kolmen vuoden tauon jälkeen yläkoulun ja lukion kuorojen, sekä koulumme orkesterin mahtava massa.

Ysien vuosi huipentui pohjoisen kuoromatkaan sekä Kalevala-musikaaliin.

Canticum matkusti toukokuussa 2022 Ouluun Pohjankartanon koulun vieraaksi. Kuoro esiintyi kahdessa konsertissa: ensin Pohjankartanon koulun aulassa päiväkonsertissa, ja illalla vielä Madetojan salissa musiikkiluokkien kevätkonsertissa. Oululaiset majoittivat laulavaa nuorisoamme, ja osoittivat muutenkin myötämielisyyttä vierailuamme kohtaan. Toivotimme oululaiset meille vastavierailulle. Oulusta matka jatkui Inariin. Pohjoisessa ihailimme mm. tunturimaisemia, poroja, ja aivan upeaa Tenojokea, jota pitkin matkasimme retkipäivänämme pitkän tovin aina Norjan puoleiselle jäämerelle asti. Rannalta kerättiin kotiin tuliaisiksi kaikenlaista merellistä. Konsertoimme ennen kotiinlähtöä vielä sekä Inarin, että Ivalon kouluissa, ja piipahdimme myös Yle Sámi radiossa laulamassa ja haastateltavina. Pisimmät matkat taittuivat yöjunassa rattoisasti. Matka oli kaikille mukana olleille upea elämys!

Musikaali siirtyi helmikuulta kevään loppuun. Ysien voimainkoitos Kalevala sai ensi-iltansa 1. kesäkuuta. Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi.