Taidetestaajat

Tämän vuoden kahdeksansien luokkien Taidetestaaja-vierailu tehtiin WAMiin eli Wäinö Aaltosen museoon, jossa oli esillä kierrätysteemaista taidetta. WAMissa Taidetestaajat kokivat kaksi hyvin erilaista näyttelyä: taiteilijapariskunta Pekka ja Teija Isorättyän robotit sekä Anu Tuomen maalaustaiteen.

Anu Tuomen teokset olivat värikkäitä ja monipuolisia. Taiteilijana häntä onkin luonnehdittu koloristiksi. Tuomi on laajentanut maalauksen käsitettä perinteisten maalaustaiteen rajojen yli. Taideteoksissa on käytetty materiaalina rohkeasti mm. tekstiilejä, metallia ja oksia.

Taidetestaajat tutustuivat myös Pekka ja Teija Isorättyän monipuoliseen näyttelyyn, jossa teosten lähtökohtana oli kierrätysmateriaalit mm. romurauta, erilaisten koneiden osat, jätemuovi ja eläinten nahkat. Teoksissa käsitellään leikitellen ihmisen suhdetta teknologiaan ja luontoon.

Nuorten keskuudessa suosittu oli Pekka ja Teija Isorättyän uusin teos Robohemians, jossa kolme robotisoitua veistosta istuu ison baaritiskin ääressä. Nuorten mielestä vaikuttava installaatio oli myös Liljan puutarha, jossa teoksessa käytetyt infuusioletkut ovat peräisin kahdeksanvuotiaalta Liljalta, jonka sairauden hoitoon tarvitaan infuusioletkuja. Taideteos kasvaa infuusioletkujen lisääntymisen myötä.

Taustalla tyttö katselee etualalla rollaattorilla kulkevaa robottimummoa.
Jenna katselemassa Invalid Robot -teossarjan rollaattorilla kulkevaa mummoa.
Katosta roikkuva letkuista rakennettu valtavan kokounen liljankukka etualalla, taaempana kaksi samanlaista. Jättiläisliljojen alla seisoo ryhmä oppilaita. Liljat ovat 5 - 6 metriä korkeita.
Pekka ja Teija Isorättyän teos Liljan puutarha, jossa on käytetty 1300 infuusioletkua.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vierailulla nuoret tutustuivat nykytaiteen monipuolisuuteen ja miettivät tehtävien kautta, mitä taide oikeastaan on. Jokainen Taidetestaaja osallistui myös itse taideteoksen tekemiseen, sillä jokainen vierailija valitsi näyttelystä jonkin mielenkiintoisen yksityiskohdan, jonka työsti taidepajassa piirtäen paperille. Kaikkien WAMin Taidetestaajien työt kootaan yhdeksi isoksi taideteokseksi.

Taidepäivä

Viimeisen kouluviikon torstaina yläkoulussa vietettiin perinteistä taidepäivää. Oppilaat pääsivät näkemään yhdeksänsien musiikkiluokkalaisten upean Kalevalan tarinaan toteutetun musikaalin. Lavastus taustakuvineen ja puvustuksineen oli tyylikäs, ehjä ja värikäs kokonaisuus. Musiikki kuljetti kerrontaa ja tunnelmia läpi seikkailujen. Tarina kerrottiin ylväästi ja peittelemättä kalevalan kielellä. Hauskan lisän juoneen toi tästä ajasta kalevalan aikaan teleporttautuneet ja sinne jääneet 2020 -luvun nuoret.

Musikaalin jälkeen lavalle nousivat vuoden aikana urheilusta mitaleja saavuttaneet oppilaat. He saivat mitalit kaulaansa ja aplodit. Kaikkien lukudiplomeja suorittaneiden oppilaiden nimet luettiin ja heille myös taputukset annettiin.

Toisena taiteellisena osuutena oppilaat kuuntelivat lukion bändiä, Fairplaytä, Vimmassa.

 

Retkipäivä

Koulumme 7. – ja 8. -luokkalaiset pääsivät viimeisen kouluviikon perjantaina 3.6.2022 viettämään retkipäivää Ruissaloon. Vanhimmat oppilaat aloittivat  päivän itse suunnittelemassaan 9-gaalassa, jonka jälkeen jokainen luokka kokoontui vielä kerran luokanohjaajansa kanssa. Heillä oli tunteikas päivä.

Ruissalossa luokat jakautuivat 2-3 ryhmään ja kulkivat Kansanpuistosta Honkapirtin kautta aina Saarronniemeen asti. Kansanpuistossa ryhmät suorittivat leikkimielisiä tehtäviä.

 

Sää suosi retkipäivää. Saarronniemessä oli mukava nauttia retkieväät ja  pelailla mm. krokettia ja jalkapalloa upeassa auringonpaisteessa.

 

 

STEAM valinnaisaine

Kuluneena lukuvuonna koulussamme aloitti uusi valinnaisaine: STEAM (science, technology, engineering, arts and mathematics). Tässä valinnaisaineessa työskentely on monipuolista ja tunneilla käsitellään monia erilaisia aiheita. Tänä ensimmäisenä vuonna muodostui 8-9. luokan lyhyen valinnaisaineen ryhmä sekä 8. luokan pitkän valinnaisen ryhmä.

Kahdeksannen luokan ryhmä aloitti käyttöjärjestelmän ja kuvankäsittelyn opettelulla. Näistä tunneista julkaistiin myös artikkeli: https://www.turku.fi/uutinen/2021-10-05_kuvankasittelya-laboratoriokokeita-ja-rakkausmittareiden-rakentamista

Oppiaineessa tutustuttiin myös koodaukseen ja virtapiireihin huipentuen Arduinolla tehtäviin projekteihin. Projektien aiheina oli esimerkiksi automaattisia valojärjestelmiä, avaruusaluksen käyttöliittymiä ja rakkausmittareita.

Oppilaat tarkastelivat syksyllä omaa päiväänsä fysiikan ja kemian näkökulmasta My FyKe day –projektissa. Projekti toteutettiin yhteistyössä STEAM Turun ja Puolalanmäen lukion abiturienttien kanssa. Lopuksi videot yhdistettiin yhteen soittolistaan

Keväällä pääsimme kahdelle vierailulle: Turun yliopiston LUMA-keskukseen sekä Aboa Maren merenkulkusimulaattoriin.  Ensimmäisestä vierailusta löytyy lisää täältä: https://www.turku.fi/uutinen/2022-04-22_puolalan-koulun-steam-ryhma-vierailee-turun-yliopiston-luma-keskuksessa

Toukokuussa Turun yliopiston fysiikan laitoksen opiskelijat ilahduttivat ryhmää esittelemällä fysiikan demonstraatioita. Kevään lopuksi vielä tarkastelimme taulukkolaskennan hyödyntämistä fysiikan ja kemian tutkimuksissa.