Rehtorien terveiset

Hyvät oppilaat ja koulun henkilökunta, hyvä kotiväki,

kolmas koronapandemian varjostama kouluvuosi on päättynyt. Syyslukukaudella vielä monet suunnitellut tapahtumat jäivät koronatilanteen vuoksi toteutumatta. Joulukuussa saimme jo kuitenkin pitää itsenäisyyspäivän juhlat, yhdeksännen luokan tanssiaiset ja alakoulun kuusijuhlat.

Kevätpuolella kansallisia koronarajoituksia poistettiin ja kouluarki palasi kohti tavanomaista. Arkisen koulutyön rinnalla toteutimme luku- ja kirjoitustaitoon liittyvät monialaiset oppimiskokonaisuudet, teimme retkiä ja opintokäyntejä sekä pidimme muutamia leirikouluja. Alakoulun musiikkiluokkien kevätkonsertti ”Laulavat tiedekysymykset” Sigyn-salissa oli valloittava elämys pitkän tauon jälkeen. Yläkoululaiset esiintyivät yhdessä Puolalanmäen musiikkilukion kanssa perinteisessä gaalakonsertissa Logomossa. Niin oppilaat kuin konsertissa esiintynyt opekuorokin saivat yleisöltä raikuvat aplodit. Yhdeksäsluokkalaisten Canticum-kuoro lähti gaalakonsertin jälkeen viikon konserttimatkalle Pohjois-Suomeen, ja viimeisellä kouluviikolla saimme vielä nähdä heidän musikaalinsa. Oppilaitten ja henkilökunnan poissaoloja oli koko kevätlukukauden ajan tavallista enemmän. Toivomme, että uuden lukuvuoden alkaessa tilanne on tältäkin osin parempi.

Kolmen vuoden tauon jälkeen lukuvuosi päättyi perinteisiin kevätjuhlin. Alakoulun juhlia vietettiin linjoittain Kauppiaskadun koulutalossa ja yläkoululaiset juhlivat konserttitalossa. Kuudennen luokan oppilaille toivotamme hyvää matkaa yläkouluun ja yhdeksäsluokkalaisia onnittelemme peruskoulun suorittamisesta.

Lukuvuoden päättyessä luokanopettaja Mikko Tammisto jää ansaitulle eläkkeelle. Toivotamme Mikolle mukavia eläkepäiviä.

Lopuksi haluamme toivottaa niin oppilaille kuin koulun henkilökunnallekin rentouttavaa kesälomaa!

Rehtori Tuomas Nousiainen ja apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila

Oppilaskunta, luokat 1 – 6

Lukuvuoden 21-22 oppilaskuntatoiminta käynnistettiin jälleen vaaleilla syyskuun alussa, jolloin jokainen luokka valitsi keskuudestaan ministerin edustamaan luokkaa oppilaskunnan hallitukseen. Koronarajoitusten vuoksi vaalit pidettiin edelleen paikallisesti kunkin linjan toimesta.

Oppilaskuntamme puheenjohtajana lukuvuoden 21-22 toimi 6E-luokan Liburn Murtezaj ja sihteerinä 6D-luokan Akuliina Lång. Oppilaskunta kokoontui virallisiin hallituksen kokouksiin noin kerran kuukaudessa. 1.-2. –luokkalaisilla pikkuvaikuttajilla ja 3.-6. –luokkalaisilla oli omat kokouksensa.

Oppilaskunnan puheenjohtaja Liburn Murtezaj ja sihteeri Akuliina Lång
Oppilaskunnan puheenjohtaja Liburn Murtezaj ja sihteeri Akuliina Lång kokousta vetämässä.

Turun Lasten Parlamentin hallituksessa kouluamme edusti 5E-luokan Hertta Partanen. Hertta oli usein mukana myös oppilaskunnan hallituksen kokouksissa kertomassa terveisiä Lasten Parlamentin suunnasta.

Oppilaskuntaan luokkaansa edustamaan valitut ministerit saivat isommissa kokouksissa ja oppilaskunnan toiminnassa harjoitella erityisesti kokoustekniikkaa, asioiden tuomista esityslistalle ja demokraattisen kokoustekniikan mukaista päätöksentekoa. Näiden lisäksi aktiivisimmilla ministereillä oli mahdollisuus kokoontua ideoimaan toimintaa viikoittain vapaamuotoisemmissa välituntitapaamisissa.
Oppilaskunnan iso kokous kovan käsityön luokassa
Oppilaskunnan iso kokous ja äänestys käynnissä käsityöluokassa.

Ministereiden puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Turun Lasten Parlamentin suuretäkokoukseen marraskuussa ja tammikuussa esittäen keskusteluosuudessa hyviä toimintaehdotuksia kaikille Turun peruskouluille. Tammikuun kokouksen alustuksen pitänyt Turun pormestari Minna Arve antoi ministereille turkulaisten lasten onnellisuuteen liittyvän pohdintatehtävän, johon oppilaskuntamme kokouksessaan laati kattavan vastauksen. 

Oppilaskunnan puheenjohtajat ja sihteeri osallistuvat Lasten parlamentin etäkokoukseen
Oppilaskunnan pj Liburn Murtezaj, varapj Eeli Elo ja sihteeri Akuliina Lång osallistumassa Lasten parlamentin etäkokoukseen.

Koronatilanne vaikutti edelleen ideoiden toteuttamiseen, mutta siitä huolimatta oppilaskunta innostui ilahduttamaan koko koulua viehättävillä joulurunoilla ja järjestämään 4.-6.-luokkalaisille jouluaiheisen elokuvatrailerikilpailun. Keväällä kaikki halukkaat saivat osallistua kiusaamisen vastaiseen julistekilpailuun.

Kiusaamisen vastaisen julistekilpailun voittaja
Kiusaamisen vastaisen julistekilpailun voittaja lähti edustamaan kouluamme Lasten parlamenttiin.

Vappuna oppilaskunta järjesti jo perinteeksi muodostuneen vappupukukilpailun.

Toukokuun lopulla osallistuimme vielä vuoden ensimmäiseen Lasten Parlamentin lähikokoukseen kaupungintalolla. Kaikki kynnelle kykenevät ministerit lähtivät myös ansaitulle kevätretkelle Hirvensaloon Oriniemen partiomajalle. Retkellä nostettiin ja laskettiin Suomen lippu, leikittiin luonnossa ja istuskeltiin nuotion ääressä. Myös monet varpaat heittivät laiturilta käsin talviturkkinsa Airiston vielä hyiseen veteen.

Elina Tuliniemi ja Antti Valtola

Kestävä kehitys alakoulussa

Syyslukukauden alussa vaaleilla valitut 3-6.-luokkien ”maailmanpelastajat” eli ”Mapet” ovat läpi lukuvuoden järjestäneet alakoulussa ympäristötietoiseen elämäntapaan kannustavia kampanjoita. Syksyllä Mapet toteuttivat hävikkikampanjan, jonka tarkoituksena oli kannustaa oppilaita hävikin välttämiseen ruokalassa. Mapet jakoivat oppilaille itse suunnittelemiaan palkintomerkkejä ruokasalissa, ja eniten merkkejä kerännyt luokka palkittiin.

Kevätlukukaudella Mapet tutustuivat kestävään kehitykseen monesta eri näkökulmasta ja laativat tietoiskuja koulumme käytävillä oleviin infonäyttöihin. Koululaisia kannustettiin lukemaan tietoiskut tarkkaan, sillä kevään lopulla etsiittiin Puolalan parhaita ympäristötietäjiä Mapejen järjestämällä tietokilpailulla.

Koulumme sai Turun Rotaryklubilta lahjoituksena kaksi Vesireppua. Vesireput sisältävät tutkimusvälineistöä ja ohjeet erilaisten vesitutkimusten tekemiseen. Mapet kokeilivat reppujen käyttöä kevätretkellään Ruissalossa, ja jatkossa niitä osataan käyttää myös muiden luokkien ympäristöopin opetuksessa.

Tietoruutu, jossa esitellään erilaisia ympäristömerkkejä
Mapet laativat tietoiskuja Puolalan ympäristövisaa varten.

Oppilashuolto

Koulupsykologit ja koulukuraattori

Lukuvuoden 2021−2022 alussa Turun kaupunki lisäsi psykologiresurssia, minkä johdosta Puolalan kouluun saatiin omat koulupsykologit ala- ja yläkouluihin. Yläkoulun koulupsykologina toimi Konstantin Olli ja alakoulun koulupsykologina Tarja Klami-Polojärvi. Yläkoulussa koulupsykologi oli paikalla kolmena päivänä viikossa ja alakoulussa neljänä päivänä.

Koulukuraattorina työskenteli Jenni Teräs. Koulukuraattori oli alakoulussa kahtena päivänä ja yläkoulussa kolmena päivänä viikossa.

Koulukuraattori ja -psykologit tekivät lukuvuonna oman yksilöasiakastyönsä lisäksi myös yhteistyötä opettajien, muiden oppilashuollon toimijoiden ja koulun ulkopuolisen verkoston kanssa. Koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitusten takia myös osa koulupsykologien ja –kuraattorien työstä toteutui etäyhteyksien avulla. Yksilötapaamiset pyrittiin kuitenkin järjestämään aina lähitapaamisina.

Kouluterveydenhoitajat

Koulun terveydenhoitajat ovat pääsääntöisesti olleet tänä lukuvuonna kouluilla lähes päivittäin. Oppilaille pyrittiin suorittamaan luokka-asteen mukaiset määräaikaistarkastukset. Koronavuosi heijastui kuitenkin kouluterveydenhuoltoon ja osa oppilaista jäi tarkastamatta, koska terveydenhoitajat siirrettiin tilapäisesti muihin tehtäviin esim. koronapuhelimeen.

Laajat terveystarkastukset (lääkäri + terveydenhoitaja) tehtiin 1-, 5- ja 8.-luokkalaisille. Terveydenhoitaja kutsui vanhemmat mukaan 7.-luokkalaisten tarkastukseen. Tarkastuksissa selvitettiin kokonaisvaltaisesti lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia sekä tuen tarpeita. Tarkastuk-siin sisältyi yksilöllinen lapsen ja nuoren kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta.

Syksyn 2021 aikana annettiin kaikille halukkaille yli 12-vuotiaille oppilaille koronarokotukset kou-luilla.

Terveydenhoitajat ja lääkärit toimivat yhteistyössä vanhempien, opettajien ja koulun muun hen-kilökunnan kanssa ja osallistuvat oppilashuoltotyöhön.

Lähiluokat 1 -6

Lukuvuosi alkoi tutuissa peruskorjatuissa tiloissa. Kouluvuoden ensimmäinen lähiluokkien tapahtuma järjestettiin syyskuun alussa, kun kokoonnuimme olympialaisiin Paavo Nurmi stadionille. Lämpimässä syyssäässä oppilaat pääsivät tutustumaan ryhmissään myös toisten lähiluokkien oppilaisiin ja samalla kokeilemaan yleisurheilulajeja.

Syyslukukauden huipennus kummitoiminnassa oli kummiluokkien yhteinen Halloween-tapahtuma. Ykkösluokkalaiset vierailivat ylimmän kerroksen piazzalla ja suorittivat isompien oppilaiden heille valmistelevat tehtävärastit. Tänä vuonna joulujuhlat järjestettiin linjoittain. Lähikoululuokkien juhlassa saimme yhteislaulujen lisäksi nauttia oppilaiden esityksistä haiku-runojen, tonttutanssin sekä lasten oikeuksien pohjalta.

Lukuvuoden aikana koulutyötä värittivät niin koronakäytännöt ja –poissaolot sekä Arkean että kuntatyöntekijöiden lakot. Näistä huolimatta emme joutuneet siirtymään etäopetukseen, vaan saimme työskennellä lähiopetuksessa. Harmillisesti lähikoululuokkien yhteinen syksyinen pihatapahtuma sekä Estradi kutsuu –tapahtuma jouduttiin perumaan.

Pääsiäisviikolla järjestettiin vanhempainyhdistyksen toimesta koulullamme myyjäiset ja arpajaiset, joissa 6. ja 5. luokkalaiset saivat toimia myyjinä. Monet kodit olivat osallistuneet arpajaispalkintojen hankkimiseen ja oppilaille arpajaisvoitot olivat mieluisia. Viimeisellä kouluviikolla lähikoululuokat tekivät yhteisen retken Katariinanlaakson ulkoilualueelle. Huoltajat pääsivät osallistumaan jälleen myös kevätjuhliimme uusitussa liikuntasalissa.

Alakoulun musiikkiluokat

Syksyllä alakoulun musiikkiluokat pääsivät Matilda-musikaaliretkelle Tampereelle. Kiitos Musiikkituki ry:lle retken mahdollistamisesta!

Syksyn aikana valmistauduimme kahteen joulukonserttiin, alakoulun omaan Kynttilän valossa –kirkkokonserttiin ja alakoulun, yläkoulun ja musiikkilukion yhteiseen Kohti valoa –joulukonserttiin Logomossa. Molemmat konsertit piti lopulta kuitenkin valitettavasti perua koronan takia.

Joulukonserttien peruunnuttua kokoonnuimme alakoulun musiikkiluokkien kanssa vielä joulukuussa Sibelius-museoon, jossa kuvaaja Aki Särkiniemen avulla teimme videon Jussi Chydeniuksen Joululaulusta. Kiitos Akille ja Sibelius-museolle videon mahdollistamisesta!

Keväällä tapahtui monenlaista mukavaa musiikin saralla. Piccolot eli 3E ja 4E esiintyivät TFO:n kanssa Muumiperheen lauluretki –lastenkonserteissa maaliskuussa. Tämä oli upea kokemus kaikille sekä ensimmäinen live-esiintyminen Piccoloille koronan peruutettua aikaisemmat musiikkitapahtumat.

5E oli mukana Åbo Svenska Teaternin CavaPaja-oopperaparissa, joka koostui Pietro Mascagnin Cavalleria rusticana – ja Ruggero Leoncavallon Pajazzo-oopperoista. 5E otettiin teatterilla niin harjoituksissa kuin esityksissäkin lämpimästi vastaan, mikä lisäsi kokemuksen hienoutta. Oopperakevät sujui loistavasti ja siitä jäi monta upeaa kokemusta ja muistoa talteen!

6E teki keväällä upean Taikatalvi-musiikkielokuvan. Taitavat oppilaat ideoivat, näyttelivät, soittivat, lauloivat, kuvasivat, editoivat, puvustivat ja lavastivat elokuvan. Elokuva sai ensi-iltansa Kauppiaskadun salissa huhtikuussa.

Toukokuussa pääsimme taas pitkän tauon jälkeen konsertoimaan Sigyn-saliin. Tänä vuonna kevätkonserttien teemana oli Laulavat tiedekysymykset. Säveltäjä Suvi Isotalon upeat uudet lastenlaulut on sävelletty Helsingin Sanomien Lasten tiedekysymykset –palstan pohjalta. Konserteissa kuorolaisia säesti uskomaton isäbändi. Konsertit sujuivat loistavasti ja meillä oli suuri kunnia saada konserttivieraaksemme myös säveltäjä Suvi Isotalo.

Virkistävää kesälomaa toivottaen ja uutta lukuvuotta jo nyt innolla odottaen,

Aila ja Oona

Englannin kieliluokilla 1 – 6 tapahtuu

Syksyllä toivotettiin jälleen uudet 1b -luokkalaiset kouluun – nyt koronan takia koulupäivän aikana. Jokainen sai oman kummioppilaan 5b-luokalta. Syksyllä retkeiltiin ja tutustuttiin yhdessä.  

Syyskuussa 4b vietti Adventure Day -toimintapäivää Oriniemessä yhdysvaltalaisen tiedeopetukseen erikoistuneen  Mr Chris Keithin kanssa. Päivä oli englanninkielinen. Ohjelma oli hyvin toiminnallista: workshoppeja veteen, ilmaan ja suomalaiseen metsään tutustuen.  

Perinteinen Halloween -juhla järjestettiin lokakuun lopulla. Päivän aikana oppilaat pukeutuivat teeman mukaisesti ja herkuttelivat luokissa. Salissa oli 1.–4. luokille hauskan karmiva temppurata.  

Christmas Concert -juhlaa pääsimme pitkästä aikaa viettämään yhdessä koko Englannin kielilinjan voimin juhlasalissa. Saimme nauttia jouluisista ja monipuolisista englanninkielisistä esityksistä.  

Valentine’s Day -juhlaa vietimme helmikuussa. Vanhempainyhdistys tarjosi luokillemme mukavan elokuvakokemuksen. Kiitos siitä! Pienemmät oppilaat katsoivat innoissaan Luca- ja isommat The Greatest Showman -elokuvat. Musikaalin lauluja laulettiin musiikin tunneilla pitkälle kevättä.  

Kirjallisuuskuukautemme Book Month ajoittui maaliskuulle. Viikkojen aikana luettiin paljon kirjallisuutta englanniksi ja suomeksi. Kuukauden päätti jo toista kertaa Book Character Day. Tänä vuonna teemana oli Alice in Wonderland ja vietimme yhdessä myös Mad Hatter’s Tea Party -kutsuja. Herkkuja pääsi nauttimaan Ihmemaassa jokaisen löydettyä Wonderland Track -polun sinne.  

Oppilaat pukeutuneina Peppi Pitkätossun hahmoiksi
Alice in Wonderland -teemaista Book Character Daytä juhlittiin maaliskuussa. Kuvassa 5b:n oppilaita pukeutuneena Peppi Pitkätossu -teemaisesti.

Huhtikuussa lähdettiin pääsiäislomalle Easter Egg Huntin merkeissä. Kummiluokat metsästivät suklaamunia yhdessä ja 3.–4. luokkalaiset pähkäilivät teemaan liittyviä tehtäviä heidän jälkeensä. Tämänkin hauskuuden mahdollisti meille Englannin kieliluokkayhdistys. Thank you!  

Toukokuussa oli ohjelmassa monenlaista yhdistyksen sponsoroimaa mukavaa tekemistä. 1-2b viettivät Sports Day -päivää Sirkuskoulussa. 3b ja 5b viettivät yhteisen Play ja Activity Day -retken Naantalissa. 6b kävi luokkaretkellä Särkänniemessä. 4b-luokan Adventure Day toteutui syksyllä.  

Viimeisellä viikolla kokoonnuttiin yhdessä oppilaiden rakastamalle May PicNicille Vartiovuorenpuistoon sekä yhteiseen koko perheen Englannin kieliluokkien kevätjuhlaan koululle.  

Oppilaat järven rannalla
3b ja 5b viettämässä Play Daytä ja Activity Daytä Littoistenjärvellä.

Kansainväliset vierailijat

Saimme koronatauon jälkeen pitkästä aikaa Barcelonan VIC-yliopistosta Erasmus-harjoittelija Elisenda Fenoy Duránin kevätlukukaudelle. Hän sai positiivisella asenteellaan ja toiminnallaan lapset keskustelemaan pienryhmissä englanniksi ja hän myös esitteli Espanjan kulttuuria monipuolisesti.  

Meillä vieraili myös harjoittelijana Jason Cartwright Yhdysvalloista.  

Englannin kieliluokat ovat myös osallistuneet Turun kaupungin Kielivirta –kieliluokkahankkeeseen.  

Englannin kieliluokkayhdistys tukee toimintaamme

Kielenopiskeluun saamme mukavaa vaihtelua, kiitos yhdistyksemme. 1b ja 2b saavat Sports Day- ja 3b Play Day –päivät. 4b nauttii syksyn Adventure Day –tapahtumasta, 5b Activity Daystä ja 6b saa yhdistyksen retkiraha-avustuksen. Yhdistyksemme avulla voimme elävöittää ja monipuolistaa kielen ja kulttuurin opiskelua luokillamme. Se tukee mm. materiaalihankinnoissa, retkissä ja tapahtumissa. Yhdistys mahdollistaa myös jokavuotisten englannin kielistipendien jakamisen keväisin. Suurkiitos!  

Kieliluokat.fi (turku.fi) 

Saksan kieliluokat

Luokat 1 – 6

Syksyn alku oli monille jännittävä: Ekaluokkalaiset saivat koulunaloituksen kunniaksi “Schultüten”, kun taas moni muu saksanluokista siirtyi eri opettajalle. Tästä lukuvuodesta alkaen alakoulumme luokat nimittäin vaihtoivat järjestelmään, jossa luokanopettaja vaihtuu kahden vuosiluokan välein. Näin toivomme lisäävämme saksanluokkien yhtenäisyyttä, kun opettajat ja suurempi joukko oppilaita oppivat tuntemaan toisensa paremmin vuosien varrella, ja toisaalta oppilaat saavat monipuolisempia kokemuksia eri opettajien ohjauksessa.  

Saksanluokkien oppilaat ryhmäkuvassa koulun edessä Saksan lipun väreihin pukeutuneena
Saksan kieliluokilla opiskelu on kivaa!

Saksanluokkien opiskelua on koko lukuvuoden aikana omalla työpanoksellaan siivittänyt verraton harjoittelija Kristine Stöcker Turun ystävyyskaupungista Rostockista. Hänen ohjauksessaan oppilaat ovat rohkaistuneet käyttämään ennen kaikkea suullista kielitaitoaan. Kristinen johdolla toteutettiin mm. “Ystävyyskaupunkimme Rostock” -projekti, johon kuului video, näyttely saksanluokkien piazzalla koulussa, sekä Rostock –ilta Turun Suomalais-Saksalaisen Yhdistyksen kanssa.  

Oppilaita ja harjoittelija pöydän ääressä järjestelemässä kuvakortteja
Harjoittelijamme Kristine ohjasi pienryhmissä toiminnallisia tehtäviä.

Poikkeusolojen takia alkusyksyn Grillabend –pihajuhlaa ei voitu järjestää, mutta siihen kuuluvaa herkuttelua ei kuitenkaan tarvinnut unohtaa, sillä munkit ja mehut saimme nautiskella omissa luokissa – kiitos kannatusyhdistyksen! 

Marraskuinen Martin päivän lyhtykulkue oli ensimmäinen yhteinen juhlamme pitkiin aikoihin. Juhlaa varten askarreltiin Laterne -lyhtyjä joka luokassa ikkunalautoja, ruokalaa ja piazzaa koristamaan. Koko Puolalan koulu sai nauttia läpi käytävien kulkevasta tunnelmallisesta lyhtykulkueesta. 

Oppilaat kantavat lyhtyjä hämärässä käytävässä
Martinpäivänä tunnelmoitiin lyhtykulkueessa.

Yhteiseksi koulun juhlaksi aiottu joulujuhla peruuntui, mutta saksanluokat kokoontuivat keskenään saliin aistimaan juhlatunnelmaa ja katsomaan toistensa esityksiä. Viimeisellä viikolla “Weihnachtswerkstätten” -joulutyöpajat järjestettiin myös koronan vuoksi tavallista rajatummin, mutta eri opettajien vetämissä työpajoissa kiertäminen oli silti hauskaa vaihtelua viimeiselle kouluviikolle. 

Helmikuussa vietimme Keski-Eurooppalaiseen tapaan karnevaaleja. Kaikki olivat pukeutuneet talviolympialaisteeman mukaisesti. Koulun pihassa jokainen luokka kulki kunniakujan läpi kannustusten saattelemana, jonka jälkeen leikittiin yhdessä. Juhlinta jatkui sisällä omissa luokissa oppilaiden valmistelemia ohjelmia seuraten ja herkutellen.  

Oppilaita juhlimassa koulun pihassa.
Keväällä juhlittiin karnevaalia talviolympialaisten hengessä.

Kevään viimeiselle viikolle riitti hauskaa ja haikeaa ohjelmaa: Vietimme yhdessä päivän seikkailupuistossa, ja ohjelmassa oli saksankielistä toimintaa ryhmissä sekä piknikkiä. Salissa jätimme yhdessä hyvästit Kristinelle, josta on vuoden aikana tullut luonnollinen osa saksanluokkien yhteisöä. 

Lukuvuoden päätöstä juhlistettiin tänä vuonna yhdessä perheiden kanssa pitkän tauon jälkeen. Rennossa “Frühlingsfest” -juhlassa huoltajat pääsivät vihdoin tutustumaan peruskorjattuun koulutaloomme ja näkivät lastensa esityksiä, taidetta ja koulutöitä. Lopuksi tutustuttiin toisiin perheisiin ja juteltiin pihassa kannatusyhdistyksen järjestämien tarjoilujen äärellä. 

Kannatusyhdistyksemme on jälleen tukenut myös oppimateriaalihankintojamme, ja se on perinteiseen tapaan mahdollistanut stipendikirjan myöntämisen kahdelle innokkaalle saksan lukijalle jokaisesta luokasta. 

Ensi lukuvuonna meitä odottaa hieno tilaisuus kehittää opetustamme saksankielisen kirjallisuuden parissa. Suomen Goethe-instituutti myönsi Puolalan koulun saksanluokille stipendin, jolla hankimme joka luokkatasolle yhteisesti luettavat saksankieliset kirjat.  

Saksankielisiä kirjoja pöydällä

Luokat 7 -9

Lukuvuonna 2021-2022 pitkäaikainen oppilasvaihtotoimintamme saksalaisen, Cellen-kaupungissa sijaitsevan Hermann-Billung-Gymnasium-koulun kanssa jouduttiin valitettavasti tänäkin vuonna perumaan vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Maaliskuussa 2022 suoritettiin Puolalan koulussa yhdeksättä kertaa Deutsches Sprachdiplom I –kielitutkinto. Toukokuussa neljä yhdeksännen luokan oppilasta osallistui Saksan suurlähetystön sekä muiden saksankielisten organisaatioiden yhdessä järjestämään kansalliseen verkostoitumis- ja informaatiopäivään (Pasch-päivään) paikan päällä Helsingissä. 

Kieliluokkalaisilla oli koko lukuvuoden ajan äidinkielisen saksanpuhujan kielenelävöitystä yksi tunti viikossa. 

Anni Lintuaho ja Anke Michler-Janhunen 

Suomalais-venäläiset luokat

Suomalais-venäläisten luokkien lukuvuosi käynnistyi jälleen ensimmäisen kellonsoiton juhlalla. Uudet ekaluokkalaiset kulkivat pihalle isompien oppilaiden muodostamassa kunniakujassa aplodien saattelemana. Heille laulettiin lauluja ja annettiin onnittelukortit. Lopuksi leikittiin yhdessä pihaleikkejä.

Koronapandemia löi leimansa tähänkin kouluvuoteen, eikä monia aikaisemmilta vuosilta tuttuja tapahtumia kuten syksyn taidepajoja tai naistenpäivän juhlaa voitu järjestää. Uutta toimintaa alettiin kuitenkin kehitellä rajoitusten puitteissa. Lopulta onnistuttiin järjestämään etäyhteyksin kokonaan uudenlaista toimintaa.

Syyskuussa Turun päivänä juhlittiin Turun kaupungin ja Pietarin kaupungin koulun 204 ystävyystoiminnan 30-vuotispäivää. Kahdeksannen luokan oppilaat osallistuivat juhlaan etänä. Tilaisuuden alussa Turun sivistystoimialan johtaja Timo Jalonen onnitteli ja piti avauspuheen kaikille. Sen jälkeen koulumme oppilaat kertoivat pietarilaisille Turusta ja sen nähtävyyksistä.

Luokkahuoneessa istuu oppilaita. Kuvan oikeassa alareunassa on tietokoneen ruutu, jolla näkyy tilaisuuden
Turun kaupungin ja Pietarin kaupungin koulun 204 ystävyystoiminnan 30-vuotispäivän juhlintaa etäyhteydellä.

Syyskuun lopussa kahdeksas luokka osallistui myös Euroopan kielten päivän etätapahtumaan.  Tapahtumassa he tapasivat pietarilaisia nuoria ja pääsivät näyttämään toisilleen, kuinka monipuolisesti he tuntevat eri kieliä.

Syyslukukaudella järjestettiin niin ala- kuin yläkoulussa etätapaamisia Pietarin Turunkadulla sijaitsevan ystävyyskoulumme kanssa. Oppilaat pääsivät kurkistamaan toistensa luokkiin ja esittelemään itsensä. Seiskaluokkalaisten tapaamisessa oppilaat esittelivät toisilleen suomalaisia ja venäläisiä juhlia.

Tammikuun alussa juhlimme uutta vuotta ala- ja yläkoulun yhteisprojektilla. Tarkoituksena oli alun perin järjestää perinteinen venäläinen kuusijuhla, jossa koulun vanhimmat oppilaat esittävät nuoremmille oppilaille yleisöä osallistavan näytelmän. Yhdeksäsluokkalaiset ryhtyivät tähän urakkaan ja saivatkin aikaan hienon näytelmän. Koska kokoontumisrajoituksista ei voinut tietää etukäteen, päätettiin näytelmä varmuuden vuoksi kuvata. Ja niinhän siinä kävi, että alakoululaiset katsoivat näytelmän omissa luokissaan taululta, kun saliin ei päästy kokoontumaan. Tästä huolimatta näytelmä saavutti suuren suosion katsojien keskuudessa.  Näytelmän jälkeen kilpailtiin ysiluokkalaisten laatimassa uuden vuoden aiheisessa tietokilpailussa ja lopuksi herkuteltiin.

Kuvassa rivissä sinipukuinen pakkasukko, hopeapukuinen lumityttö, näytelmän juontaja sekä kaksi Vasilisa
Pakkasukko ja Lumityttö sekä kaksi Vasilisa Viisasta juontajan haastateltavina

Maaliskuun alussa Turun kaupungin ystävyyskaupunkitoiminta Pietariin katkaistiin toistaiseksi Venäjän hyökkäyssodan takia. Tämän vuoksi myös meidän suomalais-venäläiset luokkamme lähtivät kehittämään toimintaansa uuteen suuntaan ja hakemaan yhteistyökumppaneita venäjänkielisistä toimijoista Suomessa.

Kevätlukukaudella koronarajoitukset alkoivat helpottaa ja päästiin pitkän tauon jälkeen aloittamaan yhteislaulutunnit. Kaikki oppilaat ekaluokkalaisista kuudesluokkalaisiin kokoontuivat yhteen luokkaan laulamaan kevätjuhlalauluja. Oli tosi mukavaa päästä kokoontumaan koko joukolla.

Loppukeväästä järjestettiin jo kolmatta kertaa yhdeksännen ja kuudennen luokan kirjeenvaihto. Yhdeksäsluokkalaiset kirjoittivat kuudesluokkalaisille kirjeet, joissa he antoivat vinkkejä ja neuvoja yläkouluun.  Kuudesluokkalaiset kirjoittivat vastauskirjeet ja lopuksi luokat tapasivat, jolloin isommat oppilaat pääsivät vastaamaan kysymyksiin yläkouluun siirtymisestä ja kertomaan omia kokemuksiaan.

Eri ikäisiä alakoulun oppilaita istumassa nurmikolla syömässä eväitä
Taikalinnun pelastamisen jälkeen eväät maistuivat.

Toukokuun lopussa järjestettiin alakoulun oppilaille retkipäivä Katariinanlaaksossa. Päivä toteutettiin yhteistyössä venäjänkielisen Baby Klubi Plus –yhdistyksen kanssa. Oppilaiden tehtävänä oli pelastaa maailmaa suojeleva taikalintu ratkomalla yhteistyössä erilaisia tehtäviä, joista suoriutumalla sai uusia sulkia taikalinnun pyrstöön. Kylmästä säästä huolimatta tehtävät sujuivat hyvin ja taikalintukin sai pyrstönsä takaisin.

Alakoulun lukuvuosi huipentui venäjän kieliluokkien kevätjuhlaan. Pääsimme ensimmäistä kertaa neljään vuoteen kokoontumaan yhdessä huoltajien kanssa tapaamaan koko porukalla ja nauttimaan oppilaiden esityksistä.