Rehtorien tervehdys

Hyvä Puolalan koulun henkilökunta, oppilaat ja huoltajat,

olemme päättäneet monella tavalla hyvin poikkeuksellisen lukuvuoden.

Lukuvuosi alkoi vuosiluokkien 3-6 väistötilana toimivassa Sepänkadun koulurakennuksessa epätietoisissa tunnelmissa. Koko ensimmäisen väistötilavuoden ajan rakennuksen sisäilmatilannetta oli seurattu tarkoin ja pyritty tekemään sisäilman laatua parantavia korjaustoimenpiteitä. Kesän aikana huoli rakennuksen sisäilmasta kasvoi erityisesti huoltajien joukossa, ja niinpä koulutyön alkaessa monet oppilaat eivät tulleet kouluun lainkaan vaan jäivät opiskelemaan kotiin. Myös lehdistö seurasi kiinnostuneena Sepänkadun tilannetta. Elo-syyskuun aikana lähes 50 oppilasta haki sisäilmasyistä oikeutta opiskella lukuvuoden ajan jossakin toisessa turkulaisessa koulussa. Syyslukukauden loppupuolella Turun kaupungin ympäristöterveys asetti tiukat aikarajat erikseen määritellyille korjaustoimenpiteille. Ne toteutettiin annetussa ajassa, mutta loppukeväällä otetuissa kontrollinäytteissä havaittiin, ettei korjaustoimenpiteillä ollut saatu tiloissa havaittuja kuituja poistettua ja rakennus asetettiin käyttökieltoon. Niinpä koulutalo tyhjennettiin eikä sinne enää palattu loppukevään aikana.

Sepänkatu 2:n koulurakennus
Sepänkadun koulurakennuksen sisäilma-asiat puhututtivat koko lukuvuoden.

Menneitten kuukausien aikana puheenaiheeksi maailmassa on riittänyt oikeastaan yksi ainoa asia, koronavirus. Talvella ja keväällä koulut ympäri maailmaa sulkivat ovensa ja sadat miljoonat lapset jäivät kotiin opiskelemaan. Suomalaisten koulujen osalta sulku kesti 38 työpäivää, noin 2 kuukautta. Vielä maaliskuun alussa minulla eikä varmasti kenelläkään muulla ollut todellista käsitystä siitä, kuinka tällaisesta operaatiosta suoriudutaan. Hyvin nopeasti kävi ilmi, että etäkoulun sankareita ovat suomalaiset, maailman parhaiten koulutetut ja kekseliäät opettajat sekä vastuuntuntoiset ja osaavat oppilaat. En usko, että missään muualla maailmassa etäopetuksesta ja –opiskelusta selvittiin paremmin kuin meillä. Täällä Turussa hyödyimme paljon siitä, että kaikilla oppilailla 4. luokasta ylöspäin oli jo käytettävissään henkilökohtaiset tabletit tai läppärit. Kaupungin tekemät isot investoinnit olivat osuneet oikeaan. Pakon edessä teimme sellaisen digiloikan, josta varmasti kaikki hyödymme pitkälle tulevaisuuteen.

Menneenä syksynä vietimme yläkoululaisten kanssa ilmastovastuuviikkoa. Ulkoministeri Pekka Haavisto vieraili koulullamme ja oma kaupunginjohtajamme Minna Arve kävi kertomassa kotikaupunkimme kunnianhimoista ilmastotavoitteista. Silloin emme tietenkään osanneet kuvitella, että muutaman kuukauden kuluttua pienen viruksen vuoksi maailman lentoliikenne ajetaan alas, valtiot sulkevat rajansa ja päästöt ilmakehään vähenevät tuntuvasti. Savusumut hälvenivät hetkeksi ja Helsingistäkin voi kuulemma kirkkaana päivänä nähdä jälleen Suomenlahden yli aina Tallinnaan asti. Senkin jälkeen, kun koronavirus on selätetty ja suihkukoneet ovat jälleen nousseet taivaalle, tekemistä riittää. Ihmiskunnan yksi suurimpia haasteita on ihmisen aikaansaaman ilmastonmuutoksen hallitseminen.

Kauppiaskadun koulurakennuksen peruskorjaus on saatu päätökseen ja ensi lukuvuoden koulutyö voidaan aloittaa hienoissa, nykyaikaisissa tiloissa. Kaksi vuotta kestänyt peruskorjaus on toteutettu kulttuuri- ja sivistyshistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi lukeutuvan koulutalon historia huomioon ottaen. Tavoitteena on ollut tehdä koulukiinteistö teknisesti toimivaksi ja vanhojen rakenteiden sallimissa rajoissa nykyaikaiseksi, muuntojoustavaksi oppimisympäristöksi ja tässä tavoitteessa on onnistuttu erinomaisesti. Alkuperäiset portaikot ja mm. lasitiiliseinät muistuttavat koulurakennuksen historiasta ja yhdistyvät hienolla tavalla uusiin, moderneihin tilaratkaisuihin ja kalustukseen. Kauppiaskadun ja Torninkadun koulurakennukset yhdistävä lasikäytävä puolestaan helpottaa ja joustavoittaa monin tavoin yhtenäiskoulumme toimintaa.

Vaikka koulurakennus otetaan opetuskäyttöön vasta elokuussa, ovat 3.-6. luokkien oppilaat päässeet jo hieman haistelemaan peruskorjatun koulurakennuksen tunnelmaa lukuvuoden kahden viimeisen viikon aikana, jolloin he ovat käyneet nauttimassa päivittäisen koululounaan valoisassa ja viihtyisässä ruokasalissa.

Kauppiaskadun koulurakennus.
Koulutyö peruskorjatussa Kauppiaskadun koulurakennuksessa alkaa elokuussa.

Ensi lukuvuoden alku tulee olemaan jännittävää aikaa koko alakoulun väelle, kun opettelemme yhdessä työskentelemään uudessa koulutalossamme. Myös teillä 6.-luokkalaisilla on edessänne uusi alku, vaikka ette enää Kauppiaskadun koulutaloon palaakaan – paitsi kotitalouden ja käsityön tunneille. Te olette siirtymässä uuteen vaiheeseen koulupolullanne, kun teistä tulee yläkoululaisia. Hyvänä puolena tämän kevään erikoisessa tilanteessa on ollut se, että olette saaneet olla tutustumassa yläkouluun, ette vain yhtä päivää, vaan kokonaista kaksi viikkoa. Mielessänne lieneekin jo odotus uusista haasteista ja innostus siitä, että pääsette isojen ihmisten joukkoon. Hyvillä mielin lähetämme teidät yläkouluun, sillä teistä pienistä, kirjoittamaan ja lukemaan opettelevista ekaluokkalaista on kuudessa vuodessa kasvanut hieno ja todella taitava joukko nuoria.

Te yhdeksännen luokan oppilaat saatte tänään päätökseen yhdeksän vuotta kestäneen peruskoulun. Onnea! Nyt on aika suunnata katse eteenpäin. Toivon, että tunnette saaneenne koulustamme sellaiset tiedot ja taidot, joiden varassa voitte lähteä luottavaisin mielin jatkamaan opintojanne lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Tähdätkää elämässänne korkealle. Oikea elämä ei kuitenkaan ole vain kurssisuorituksia ja arvosanoja. On tietysti tärkeää, mitä osaa. Mutta vähintään yhtä tärkeää on se, millainen on. Onko luotettava vai epäluotettava, avulias vai itsekäs, ahne vai antelias? On hyvä pohtia omia arvoja ja lähteä sitten pää pystyssä tekemään maailmasta entistä parempaa.

Kuluneen lukuvuoden lopuksi päättää pitkäaikaisen opettajanuransa suomalais-venäläisen luokan opettaja Marja Salonen-Nikolajev. Marja on ollut kehittämässä suomalais-venäläisten luokkien toimintaa niiden perustamisesta asti. Haluamme kiittää häntä tästä ansiokkaasta työstä ja toivottaa samalla hyviä eläkepäiviä.

Lopuksi haluamme toivottaa niin oppilaille kuin koulun henkilökunnallekin rentouttavaa kesälomaa!

Rehtori Tuomas Nousiainen ja apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila

Puolalan koulun oppilaskunta 1. – 6. luokat

Uusi oppilaskunta valittiin vaaleilla 12.-13.9.2019. Jokaisesta luokasta valittiin yksi ministeri edustamaan luokkaa oppilaskunnan hallitukseen. 1.-2. luokan ministerit toimivat Topeliuksen koulupisteessä ja muiden luokkien edustajat Sepänkadulla.

Topeliuksessa oppilaskunnan ministerit ja mapet harjoittelivat kokoustamista ja tiedon välittämistä luokkatovereilleen sekä ideoiden keräämistä luokasta oppilaskunnan käsittelyyn. Ministerit ja mapet järjestivät teemapäivän perjantaina 15.11. Teemana oli Väripäivä, jolloin oppilaat saivat pukeutua valitsemaansa väriin.

Sepänkadulla 3.-6. luokan ministerit järjestivät lokakuun lopulla Halloween-päivänä naamiasasukilpailun, johon oppilailla oli mahdollisuus osallistua. Ministereistä koostunut raati valitsi ehdokkaista kolme parasta asua ja palkitsi heidät kunniakirjalla. Marraskuussa järjestettiin Villasukkavälitunteja, jolloin oppilaat saivat viettää välitunnin sisällä rentoutuen, omaa kirjaa lukien tai tarinaa kuunnellen. Villasukat jalassa – luonnollisestikin! Helmikuussa oppilaskunta piti liikunnallisia sisävälitunteja viikolla 7. Tarjolla oli monipuolinen liikuntarata alakerran käytävässä sekä liikkuva lukuvälkkä, jossa osallistujat venyttelivät ohjatusti samalla lempikirjaansa lukien. Kaikki tapahtumat olivat erittäin suosittuja ja saivat paljon positiivista palautetta osallistujilta.

Kaksi tyttöä konttausasennossa venyttelemässä makuualustan päällä, samalla kirjaa lukien.
Liikkuva lukuvälkkä: venyttelyä ja lukemista.

Sepänkadun oppilaskunnan puheenjohtaja, sihteeri ja koulumme parlamenttiedustaja osallistuivat Turun Lasten Parlamentin juhlaseminaariin 21.11. Teemana oli ’Lapsen oikeudet 30 vuotta’.

Topeliuksessa ministerit ja mapet kokoontuivat yhdessä noin joka toinen kuukausi. Sepänkadulla oppilaskunta kokoontui omatoimisesti viikoittain välituntikokoukseen torstaisin. Virallisia kokouksia oli noin kerran kuukaudessa aina maaliskuulle 2020 saakka. Oppilaiden siirryttyä etäopetukseen oppilaskuntatoiminta hiljeni. Etäjakson aikana 3.-6. luokan ministerien kanssa luotiin Teams-ryhmä, jonka kautta toimintaa ehdittiin hieman kokeilla. Sen käyttömahdollisuuksia kannattaa hyödyntää jatkossakin oppilaskuntatoiminnassa.

Lähikoululuokat 1-6

A-luokan oppilaita tutkimassa Harvaluodon maastosta löytyneitä asioita.
A-luokan oppilaita tutkimassa Harvaluodon maastosta löytyneitä asioita.

Puolalan koulun toinen väistötilalukuvuosi aloitettiin edellisen vuoden tapaan kahdessa eri yksikössä: Sepänkadulla ja Pakkarinkadulla. Syksyn uudet kolmasluokkalaiset astuivatkin siis koulu-uransa aikana jo kolmanteen koulurakennukseen opiskelemaan. Kuitenkin kahden talon väen välinen yhteydenpito oli monelle tuttua jo edelliseltä vuodelta. Erityisesti kummioppilastoiminta lisäsi liikennettä kahden yksikön välillä. Viidennen ja kuudennen luokan kummit sekä ensimmäisen ja toisen luokan kummioppilaat vierailivat vuoden mittaan toistensa luona ja vaihtoivat kuulumisia eri tavoin.
Lähiluokkien vanhempainyhdistys pääsi yhden välivuoden jälkeen järjestämään taas perinteisen pihatapahtuman a-luokkien oppilaille, vanhemmille ja opettajille. Topeliuksen koulun piha täyttyi iloisesta hulinasta, kun oppilaat ja muutamat rohkeat vanhemmatkin uskaltautuivat osallistumaan lähiluokkien opettajien vetämiin kisailupisteisiin. Vanhempainyhdistyksen buffet-pöytä notkui herkkuja ja arpajaispisteellä kävi kova kuhina. Ilta huipentui 5 ja 6 a-luokkien väliseen katukoristurnaukseen.
Syyskuun puolivälissä a-luokat reissasivat yhdessä Piikkiön Harvaluotoon viettämään toiminnallista ulkoilupäivää meren rannalle. Oppilaat pääsivät kiertämään erilaisia toimintapisteitä, joissa tarvittiin niin liikunnallisia, taiteellisia kuin älyllisiäkin taitoja. Lopuksi kaikki saivat nauttia eväistä ja grillata makkaraa kylläkin erittäin märissä tunnelmissa. Retkipaikan tarjoamat katokset eivät meinanneet millään riittää reilulle sadalle a-luokkalaiselle, kun rankkasade yllätti retkeilijät. Onneksi reipas mieli ja lämmin linja-auto pitivät tunnelman iloisena.
Kevätpuolen odotetut tapahtumat kuten myyjäiset, retket ja aiemmilta vuosilta tuttu Estradi kutsuu -päivä jäivät tältä vuodelta poikkeustilanteen takia järjestämättä. A-luokat jatkavatkin sitten syksyllä ihan uudella energialla uudessa upeassa koulutalossa kaikki jälleen saman katon alla.

Alakoulun musiikkiluokat

Syksyn alkajaisiksi toivotettiin sekä uudet että vanhat musiikkiluokkalaiset tervetulleiksi uuteen lukuvuoteen Musiikkituki ry:n järjestämässä pihatapahtumassa Kupittaan Seikkailupuistossa. Kuorot leireilivät syyskuussa onnistuneesti Turun kristillisellä opistolla.

Lokakuussa Soiton ja laulun iltaa vietettiin laulupainotteisesti Sibelius-museossa. Kuorolaulu upeassa museotilassa loi hienon tunnelman pimenevään syysiltaan. Lokakuussa myös 6E esitti H.C. Andersenin satuun pohjautuvan musiikkinäytelmän Villijoutsenet Sepänkadulla omassa luokassaan. Tiivis harjoittelujakso syksyllä sekä 4 ilta- ja 8 päivänäytöstä sujuivat loistavasti ja tarjosivat ikimuistoisia yhdessä tekemisen hetkiä koko luokalle.

Yökohtaus 6E:n musiikkinäytelmästä Villijoutsenet. Näyttämöllä eläimiä kuunvalossa.
6E satumaisissa tunnelmissa musiikkinäytelmässään Villijoutsenet.

Perinteinen alakoulun musiikkiluokkien joulukonsertti Kynttilän valossa järjestettiin marraskuussa Turun tuomiokirkossa. Ohjelma sisälsi sekä vanhoja että uusia joululauluja laulaen ja soittaen. Kuorot esiintyivät myös koulun adventtikirkossa sekä oppilaiden joulujuhlissa Turun työväenopistolla.

Koulun kuorot Tuomiokirkossa kuorokorokkeilla laulamassa. Kuoronjohtajat edessä johtamassa.
Piccolot ja Cantitare joulutunnelmissa Kynttilän valossa -konsertissa Tuomiokirkossa.

Kevätlukukauden aluksi tammikuussa osa Piccoloista esiintyi musiikkiluokkien infotilaisuudessa Sepänkadulla. Kevään kuoroleirit pidettiin helmikuussa syksyn tapaan Turun kristillisellä opistolla. Tällä kertaa saimme leirille vieraaksemme Tero Pajusen, joka piti meille laulutyöpajan. Laulamisen lisäksi nautittiin opiston maukkaista tarjoiluista sekä ulkoilusta.

Maaliskuussa Piccolojen oli tarkoitus esiintyä Turun filharmonisen orkesterin kanssa Muumiperheen lauluseikkailu -konserteissa. Huhtikuun lopussa koko kuoron oli tarkoitus esiintyä elokuvateemaisissa kevätkonserteissa Sigyn-salissa.
Mutta kuinkas sitten kävikään…

Englannin kieliluokat 1-6

Englannin kieliluokilla tapahtuu

Syyskuussa uudet englanninkieliluokkalaiset toivotettiin tervetulleeksi Welcome Partyssä Topeliuksessa. Yhteiseen iltaan kokoontuivat niin uusi 1b ja 5b –kummit kuin englannin kieliluokkien oppilaat, vanhemmat ja opettajat.

Syyskuussa 4b vietti Adventure Day’tä Oriniemessä yhdysvaltalaisen Mr Chris Keithin kanssa. Ohjelmassa oli toiminnallisia, englanninkielisiä luonnontiedetyöpajoja veteen, ilmaan ja suomalaiseen metsään tutustuen.

Ison-Britannian lippuja portaikon kaiteessa ja osallistuvia lapsia portailla.
Welcome Party Topeliuksen koululla.

Perinteinen Halloween-juhla oli tänä vuonna poikkeuksellisesti päiväjuhla. Ohjelmassa oli 5b:n Halloween-buffet, 4b:n Halloween-teemainen Minecraft –rata, 6b: Horror dungeon ja oleskelua kummioppilaiden kanssa. Oppilaat olivat pukeutuneet Halloween –teemaisesti ja hurjimmat asut palkittiin.

Marraskuussa Ms Elina Hällström valmisteli kieliluokkalaisille englanninkieliset pakopelit, joita pienissä ryhmissä ratkottiin. Joulukuussa vietettiin Sepänkadulla Christmas workshoppeja, eli jouluisia työpajoja.

Helmikussa 3b osallistui Kielivirran järjestämään Kielikarnevaaliin Kupittaan Urheiluhallissa. Kielikarnevaalissa tutustuttiin uusiin kieliin toiminnallisesti ja hauskaa oli. Espanjalainen Erasmus-harjoittelijamme Gemma esitteli espanjaa englanniksi. Kutsuttuina olivat Kielivirta-hankkeessa mukana olevien kieliluokkakoulujen kolmoset.

Helmikuunpuolivälissä 6b järjesti Valentine’s Day –myyjäiset. Saimme kummioppilaatkin Topeliuksesta vieraiksemme. Pääsimme myös ystävänpäivän kunniaksi elokuviin katsomaan Dr Dolittle elokuvaa koko englannin kieliluokkien voimin.

Loppukevät menikin poikkeusoloissa. Etäopiskelu toi esiin uusia digitaitureita, hauskoja videoita ja taidokkaita projekteja. Ensi syksynä pääsemmekin aloittamaan uudistetuissa tiloissa Kauppiaskadulla!

Kansainväliset vierailijat

Eteläkorealainen Hunseung ”Hooney” Heo aloitti syyskuussa harjoittelun Englannin kieliluokilla. Hooney osallistui kaikkien luokkien toimintaan ja esitteli myös eteläkorealaista koulunkäyntiä.

Vuoden vaihteessa meillä aloitti Barcelonan VIC-yliopistosta Erasmus-harjoittelija Gemma Serrallonga Olomí. Gemma toimi avustavissa tehtävissä luokissa ja esitteli Espanjan kulttuuria.

Ennen etäopetukseen siirtymistä australialainen Timothy Charlesworth aloitti meillä harjoittelijana. Tim oli tutustumassa suomalaiseen koulumaailmaan ja suomenkieleen, ja innosti oppilaita keskustelemaan kanssaan niin suomeksi kuin englanniksi.

Englannin kieliluokkayhdistys tukee toimintaamme

Kielenopiskeluun saamme mukavaa vaihtelua, kiitos yhdistyksemme. 1b ja 2b saavat Sports days- ja 3b Play day –päivät. 4b nauttii syksyn Adventure Day –tapahtumasta ja 6b saa yhdistyksen retkiraha-avustuksen. Yhdistys myös mahdollistaa englannin kielistipendien jakamisen keväisin. Suurkiitos!

Lisätietoa:

Puolalan kieliluokkien logo

 

 

 

 

https://blog.edu.turku.fi/kieliluokat/fi/missa/koulut/puolalan-koulu/

Saksan kieliluokat 1-9

Saksan kieliluokat 1-6

1-6 saksanluokat starttasivat toiseen väistötilavuoteensa yhteisellä grilli-illalla, jota vietettiin jälleen kodikkaassa Torninkadun koulumiljöössä yhteisvoimin vanhempien ja kannatusyhdistyksen kanssa.

Martinpäivän tapahtuma saatiin jo toista kertaa järjestettyä Mikaelin seurakuntatalolla, jonne sekä Topeliuksen koulun 1-2 luokat että vanhemmat luokat Sepänkadulta kokoontuivat laulamaan, katsomaan 6. luokan Pyhän Martin näytelmää ja jakamaa brezeleitä saksalaiseen tapaan.

Helmikuinen karnevaali toteutettiin läheisessä Tutolan talossa, jossa ohjelmassa oli Freie Bühne, tanssia ja herkuttelua.

Fasching-karnevaali
Helmikuussa vietimme perinteistä Fasching-karnevaalia.

Helmikuun lopulla luokillamme aloitti harjoittelunsa kaksi saksalaista opiskelijaa, Carina ja Helen. Oleskelunsa aikana he askartelivat, luetuttivat ja leikittivät oppilaitamme monipuolisesti. Luokillamme oli etuoikeus saada koko vuoden nauttia myös saksan taitoisen koulunkäynninohjaajan Päivin avusta.

Vuoden aikana Sepänkadun luokat 3-6 kävivät ahkerasti pääkirjastossa ja Käsityöläismuseossa niiden molempien sijaitessa vain kivenheiton päässä. Myös vierailu Grenzfall – 30 vuotta muurin murtumisesta-näyttelyyn saksalaisen seurakunnan tiloihin Kaskenkadulle piristi arkeamme.

Berliinin muurin murtumisesta tuli vuonna 2019 kuluneeksi 30 vuotta ja näyttely oli esillä Turussa kahden kuukauden ajan. Näyttelyn tekijät olivat saksalaiset sarjakuvataiteilijat Susanne Buddenberg ja Thomas Henseler. Heidän sarjakuvakirjansa sukelsivat Berliinin historiaan viiden henkilön tarinan kautta ja kertoivat kielletyn Umweltkirjaston toiminnasta. Kaikki 3.-9. saksan luokat tutustuivat näyttelyyn ja osallistuivat työpajoihin, jotka toteutettiin Kielivirta III –hankkeen rahoituksella.

Toukokuinen Eurooppa-päivä vietettiin poikkeuksellisesti etäopiskelun ohessa juhlien.

Saksan kieliluokat 7-9

Yläkoulun 9. luokkien saksan kieliluokkalaiset osallistuivat syksyllä 2019 oppilasvaihtoon saksalaisen, Cellen-kaupungissa sijaitsevan Hermann-Billung-Gymnasium-koulun kanssa isännöimällä saksalaisten vierailua Turussa. Kahdeksasluokkalaisten vaihtomatka jouduttiin valitettavasti perumaan keväällä korona-tilanteen vuoksi. Maaliskuussa 2020 suoritettiin Puolalan koulussa seitsemättä kertaa deutsches Sprachdiplom I –kielitutkinto.

Kieliluokkalaisilla oli koko lukuvuoden ajan äidinkielisen saksanpuhujan kielenelävöitystä yksi tunti viikossa.

 

Elina Tuliniemi ja Jenni Lähde

Suomalais-venäläiset luokat

Loka-marraskuun vaihteessa Pietarista tulivat tutut kuvataideopettajat Galina ja Aljona pitämään suomalais-venäläisille luokille kuvataidepajoja. Aikatauluun mahtui myös muutama muu luokka, joten ohjelmasta pääsivät tällä kertaa nauttimaan myös muut kuin venäjänlukijat. 5. ja 6. luokan oppilaat pääsivät käyttämään kielitaitoaan tositilanteessa, kun toimivat työpajoissa tulkkeina.

Lokakuussa yläkoulun oppilaat pääsivät tutustumaan Venäjällä elävien suomalais-ugrilaisten kansojen tapoihin ja kieliin Suomi-Venäjä-seuran järjestämän Sugrifestin merkeissä. Koululle tuli vieraaksi kolme suomalais-ugrilaista somevaikuttajaa, jotka kertoivat udmurteista ja mordvalaisista.

Syksyn mittaan kaikki alakoulun venäjänlukijat ja yhdeksäsluokkalaiset osallistuivat venäjänkielisiin ryhmäytymispajoihin, joita tuli pitämään Irina Rogojin. Viides luokka harjoitteli Irinan kanssa venäjänkielisen näytelmän ”Kolobok”.

Joulukuussa alakoulussa juhlittiin uutta vuotta jo etukäteen. Juhlassa oli yhteistä ohjelmaa Irinana johdolla ja viides luokka esitti näytelmänsä. Paikalle saapui myös Pakkasukko, jolle oppilaat esittivät runoja. Palkaksi saatiin Pakkasukolta karkkeja.

Lapset esittävät näytelmää Pakkasukolle ja oppilaille.
Oppilaat ja Pakkasukko seuraamassa Kolobok-näytelmää

Helmikuussa lukion vieraaksi tuli joukko pietarilaisia nuoria. Heillä oli yhteisiä tunteja myös yläkoululaisten kanssa. Ysiluokkalaiset toimivat tulkkeina työpajoissa, joihin pietarilaiset osallistuivat. Vieraat pääsivät myös tutustumaan penkkaripäivän juhlintaan.

Seitsemännen luokan oppilaat ehdottivat laskiaisena laskiaisjuhlintaa venäjän ryhmän kesken. Kiva idea, johon tietysti tartuttiin ja saatiin aikaan kiva pieni teehetki koulupäivän lomaan.

Maaliskuussa juhlittiin alakoulussa kansainvälistä naistenpäivää. Sepänkadun oppilaat viettivät päivän Topeliuksen koulussa alkuopetuksen vieraana. Oppilaat tekivät yhdessä äideille onnittelukortit iris folding –tekniikalla. Lisäksi laulettiin lauluja ja nautiskeltiin herkkuja juhlan kunniaksi.

Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin kevään Pietarin-matkat peruuntuivat ja oppilasvaihtokin jouduttiin peruuttamaan pandemian vuoksi. On kuitenkin mukavaa huomata, että ilman perinteistä matkaakin vuosi on ollut täynnä kivoja tapahtumia ja monipuolista toimintaa.

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena oppilashuoltona. Oppilashuollon tavoitteena on tarjota oikea-aikaista ja oikeudenmukaista, ennaltaehkäisevää ja asiakaslähtöistä palvelua oppilaille. Tavoitteena on varmistaa sujuva koulunkäynti sekä tasapainoinen kasvu ja kehitys.

Lasten, nuorten ja vanhempien on mahdollista saada tukea oppilashuollon koulupsykologeilta ja -kuraattoreilta esimerkiksi, kun seuraavat asiat mietityttävät: koulunkäynnin vaikeudet, mieliala, ahdistuneisuus ja paniikkioireilu, jännittäminen ja pelot, itsetunto, käyttäytyminen, keskittyminen ja itsesäätely sekä kaveri- ja perhesuhteet. Tarvittaessa koulupsykologit tekevät psykologisia tutkimuksia muun muassa oppimisvaikeuksiin liittyen.

Lukuvuonna 2019−2020 Puolalan koulun koulupsykologina toimi Tarja Klami-Polojärvi ja koulukuraattorina Jenni Teräs.

Hyvinvointia alakoulussa

KiVa koulu – Turvataito – Hyve – Huomaa hyvä – Vastuun portaat – Lions Quest

Koulumme vuosiluokilla 1.-6. on toteutettu tänä lukuvuonna Hyvinvoinnin vuosikelloa erilaisin teemoin. Luokissa käytettiin vaihtelevasti eri materiaaleja luokan kulloisenkin tarpeen mukaan. Pienemmillä oppilailla käytössä oli mm. Turvataito ja KiVa –materiaalit, isommilla mm. Huomaa hyvä ja Hyve materiaaleja. Hyvinvoinnin vuosikellon vinkkijuliste jaettiin syyslukukauden alussa kaikille luokille ja kuukausittain opettajat saivat muistutuksen ja vinkkejä, kuinka aiheita voi lähestyä. Tavoitteena oli luoda hyvä kouluarki ja lisätä reilua kaveruutta ja toisten huomioon ottamista.

Sekä syys- että kevätlukukaudella oppilaille teetettiin hyvinvointia ja kiusaamista koskeva kysely.

Koululle hankittiin Mahtava mieli -kirjapaketti, jossa on erilaisia tehtäviä teemoilla Hyvää mieltä, Ei hätää, Sinä selviät ja Sinä uskallat. Näitä kirjoja hyödynnettiin oppilaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Eija Erasvuo

Kirsi Lahti

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys Puolalan luokilla 3-6

Puolalan koulussa toimii oma kestävän kehityksen ryhmä, maailmanpelastastajat. Uudet maailmanpelastajat (= mapet) valittiin 12.9.2019 järjestetyissä vaaleissa. Mapejen puheenjohtajana on toiminut Mimmi Laurila, 6e, varapuheenjohtajana Väinö Helin, 4c ja sihteerinä Kerttu Seppänen, 6c.

Koulussa vietettiin syyskuussa hävikkiviikkoa, jolloin luokissa pidettiin ruokahävikkiin liittyviä oppitunteja. Mapet päivystivät ruokalan edustalla ja kehuivat oppilaita, jotka olivat syöneet lautasensa tyhjäksi. Mapet ja muutamat luokat olivat tehneet myös monikielisiä julisteita, joissa muistutettiin asiallisesta ruokalakäytöksestä.

Mapet ja ministerit hoitivat Nälkäpäivän lipaskeräyksen syyskuussa. Muutamat koulumme luokat osallistuivat ilmastolakko-tapahtumaan 27.9. Useat luokat osallistuivat lokakuussa Eläinten viikkoon. Luokka 4c aloitti Pidä Saaristo Siistinä ry:n kummiluokkana ja osallistui SiistiBiitsi-talkoihin Aurajoen rannalla marraskuussa. Kati Andersen osallistui sivistystoimen järjestämään Sitoumus2050-koulutukseen marraskuussa.

Mapet suunnittelivat ja toteuttivat syyslukukauden aikana kaksi videota, joilla osallistuttiin Turun Rotareiden ja Turun sivistystoimen järjestämään kilpailuun. Kilpailun aiheena oli, mikäpäs muu, kuin miten maailma pelastetaan! Videoita kuvattiin myös kouluajan jälkeen useampana iltapäivänä. Kilpailuun osallistuminen kannatti, sillä kilpailun ratkettua kevätlukukaudella saimme kuulla, että koulumme mapet kuuluivat palkittujen joukkoon ja heidät palkittiin elokuvalipuilla.

Kilpailuvideot:

haastattelu
keskustelu

Lukuvuoden aikana on tehty yhteistyötä SPR:n kanssa Nälkäpäivän lisäksi myös kutsumalla SPR:n koulutyöntekijä pitämään “Kiva kun huomaat” –oppitunteja. NMKY:n kanssa on muutama luokka tehnyt yhteistyötä KouluSopu-projektin tiimoilla.

Helmikuussa Puolalan koulu teki yhteiskuntasitoumuksen Sitoumus2050-sivustolle Turun kaupungin sivistystoimen ohjeiden mukaisesti. Puolalan alakoulun oma sitoumus tänä lukuvuonna on Hyvinvoinnin vuosikello, jonka tavoitteena on lisätä oppilaiden ja henkilökunnan sosiaalista hyvinvointia.

https://sitoumus2050.fi/toimenpidesitoumukset#//details/431360

Maaliskuussa koulun 3- ja 4 -luokat osallistuivat Lounais-Suomen Jätehuollon järjestämille toiminnallisille oppitunneille, joiden aiheena oli eko- vai ökysynttärit.

Kaksi pöytää joissa toisessa on katettuna ekohenkiset synttäritarpeet ja toisessa ökyilijän synttäritarpeet.
Eko- ja ökysynttäreiden juhlapöydät

Maaliskuulle oli suunniteltu myös koko koulun yhteinen SiistiBiitsi-rantojensiivoustapahtuma. Etäkouluopiskelun vuoksi jäivät siivoustalkoot tänä keväänä pitämättä. Toivottavasti pääsemme toteuttamaan suunnitelmamme syksyllä tai viimeistään keväällä 2021. Siivoustalkoiden kanssa samalle viikolle oli suunniteltu myös Earth hour –tapahtuma, jonka osana mapejen piti pitää hyväntekeväisyyskirpputori WWF:n ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n hyväksi. Tämäkin valitettavasti peruuntui.