Rehtorien terveiset

Hyvät oppilaat ja koulun henkilökunta, hyvä kotiväki,

lukuvuosi 2022-2023 on päättynyt. Tämä lukuvuosi oli ensimmäinen, jonka saatoimme toteuttaa kaikkine suunniteltuine tapahtumineen koronapandemian jälkeen. Yhtenäiskoulumme painopistealueina olivat tänä lukuvuonna terveet elämäntavat sekä tunnetaidot ja mielen hyvinvointi. Niihin liittyviä asioita käsiteltiin säännöllisesti mm. luokkatunneilla sekä teemapäivissä.

Arkisen koulutyön rinnalla toteutettiin monialaiset oppimiskokonaisuudet, tehtiin retkiä ja opintokäyntejä sekä pidettiin muutamia leirikouluja. Yläkoulu käynnisti jälleen yhteistyön eurooppalaisten kumppanien kanssa. 8b-luokka vieraili syksyllä Goesissa Hollannissa. Keväällä oppilaat isännöivät ja emännöivät vastavierailua Turussa. Kahdeksannen luokan saksan lukijat viettivät maaliskuussa viikon Cellessä Saksassa ja kumppanikoulumme oppilaita odotamme Turkuun elokuussa 2023. Toukokuussa yhdeksänsien luokkien Canticum-kuoro teki konserttimatkan Tanskaan.

Lukuvuoteen mahtui myös monia perinteisiä juhlia. Alakoulussa itsenäisyyspäivän tanssiaisia päästiin pyörähtelemään ensimmäistä kertaa koronan jälkeen. Joulujuhlia vietettiin luokkatasoittain syyslukukauden päätöspäivänä. Yläkoulussa vietettiin itsenäisyyspäivän juhla ja tämän jälkeen 9. luokan oppilaitten tanssiaiset.

Alakoulun musiikkiluokkien kevätkonsertti pidettiin poikkeuksellisesti tänä vuonna Kauppiaskadun koulutalon salissa. Yläkoululaiset esiintyivät puolestaan yhdessä Puolalanmäen musiikkilukion kanssa gaalakonsertissa Turun konserttitalossa.

Lukuvuosi päätettiin perinteisiin kevätjuhliin. Alakoulun juhlia vietettiin Kauppiaskadun koulutalossa ja yläkoululaiset juhlivat konserttitalossa. Kuudennen luokan oppilaille toivotamme hyvää matkaa yläkouluun ja yhdeksäsluokkalaisia onnittelemme peruskoulun suorittamisesta.

Lukuvuoden päättyessä luokanopettajat Johanna Aarras-Varjus, Aila Arola ja Hanna Laakio sekä alakoulun terveydenhoitaja Ulla Lehto jäävät ansaitulle eläkkeelle. Kiitämme heitä kaikkia antoisasta yhteistyöstä kuluneina vuosina ja toivotamme mukavia eläkepäiviä.

Lopuksi haluamme toivottaa niin oppilaille kuin koulun henkilökunnallekin rentouttavaa kesälomaa!

Rehtori Tuomas Nousiainen ja apulaisrehtori Kaisu Metsä-Tokila

 

Oppilaskunta, luokat 1-6

Syyskuussa -22 valittiin jälleen jokaisesta luokasta äänestämällä ministeri edustamaan luokkaa oppilaskunnan hallitukseen. Hyväksi todetun tavan mukaan vaalit pidettiin paikallisesti kunkin linjan omalla piazzalla.

Uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen pääkirjaston musiikkiosaston hienoissa tiloissa. Oppilaskuntamme puheenjohtajana lukuvuoden 22-23 toimi Konstantin Koukka luokalta 6C. Sihteerinä toimi 4C-luokan Elsi Kaisalmi. Turun Lasten Parlamentin hallituksessa kouluamme edusti edelleen koko lukuvuoden 6E-luokan Hertta Partanen. Hertta oli usein mukana myös oppilaskunnan hallituksen kokouksissa kertomassa terveisiä Lasten Parlamentin suunnasta.

Puolalan koulun ministerit järjestäytymiskokouksessa
Puolalan koulun oppilaskunta järjestäytymiskokouksessaan kirjastossa

Aktiiviset ministerit tapasivat viikoittain pitkässä välituntikokouksessa käsityöluokassa, joten tarvetta koko oppitunnin mittaisille kokouksille esiintyi vain muutaman kerran lukuvuoden aikana.  1.-2. –luokkalaisilla pikkuvaikuttajilla ja 3.-6. –luokkalaisilla oli edelleen omat kokouksensa. 

Ministereiden puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat Turun Lasten Parlamentin suurkokoukseen marraskuussa esittäen keskusteluosuudessa rakentavia kouluruokaan liittyviä ajatuksia.

Oppilaskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä Lasten Parlamentin edustaja
Lasten Parlamentin suurkokouksessa kouluamme edustivat Hertta Partanen, Kosti Koukka ja Ewan Wilson.

Toiseen suurkokoukseen osallistuivat maaliskuussa puheenjohtaja ja sihteeri.

Puheenjohtaja ja sihteeri edustushommissa
Puheenjohtaja Kosti Koukka ja sihteeri Elsi Kaisalmi

Oppilaskunnan toimesta toteutettiin muutaman koronavuoden jälkeen suosittu peli- ja kirjakirpputori. Sen tuotto käytettiin keväällä välituntipallojen hankintaan.

Kevätkauden suurtapahtuma oli toukokuinen luokkienvälinen jalkapalloturnaus – isommille oppilaille Parkin kentällä ja alkuopetusluokille alapihan kaukaloissa. Lähes poikkeuksetta kaikki koulumme luokat olivat mukana pelaamassa ja luomassa upeaa urheilujuhlan tunnelmaa!

Toukokuun lopulla ministerit lähtivät ansaitulle jo perinteeksi muodostuneelle kevätretkelle Hirvensaloon Oriniemen partiomajalle. Kauniin saariston syleilyssä kerrattiin oppilaskuntavuoden kohokohtia, grillattiin ja leikittiin.

Oppilaskunnan kevätretki Oriniemen partiomajalle
Ministerit kevätretkellä Oriniemen partiomajalla

Puolalan koulun 1.–2.luokkien oppilaskunnan edustajat eli pikkuvaikuttajat ovat kokoontuneet säännöllisesti kuluvan lukuvuoden aikana. Ensimmäinen pikkuvaikuttajien kokous pidettiin syyskuun lopussa.

Pikkuvaikuttajien kokouksissa on suunniteltu kivoja tempauksia ja tapahtumia, mutta myös pohdittu paljon sitä, miten koulussa olisi mukavampi olla. Tärkeitä teemoja kokouksissa ovat olleet kaveritaidot ja se, ettei ketään kiusattaisi.

1.–2.luokkien oppilaat ovat osallistuneet oppilaskunnan erilaisiin tempauksiin kuten mm. Halloweenin juhlintaan. Ystävänpäiväksi pikkuvaikuttajat askartelivat suuren ystävänpäivän postilaatikon, joka täyttyi nopeasti erilaisista korteista ja ystävänpäiväposteista. Laatikon suosio oli niin valtava, että pidimme sitä lopulta paikallaan koko viikon. Postilaatikolle oli siis tilausta!

Keväällä pikkuvaikuttajien kokouksessa vieraili myös rehtorimme Kaisu, jonka kanssa tutustuimme perusopetuksen laatukyselyyn ja pohdimme, miten kiusaamistilanteessa tulisi toimia. Pikkuvaikuttajat välittivät tietoa myös omiin luokkiin.

Vappuna pikkuvaikuttajat järjestivät 1.–2. luokkien oppilaille naamiaiset ja pukukilpailun. Pukukilpailun voitto meni lopulta tiukan äänestyksen jälkeen 2B-luokaan.

Kiitos reippaille ja aktiivisille vaikuttajille kuluneesta toimintakaudesta!

Elina Tuliniemi, Antti Valtola ja Hanna Routsi

 

 

Kestävä kehitys alakoulussa

Aloitimme lukuvuoden maailmanpelastajien kanssa roskienkeruutapahtumalla. Oppilaat ottivat innokkaasti roskapihdit käteen ja lähtivät puhdistamaan lähiympäristöämme Aurajoen rantaa ja Samppalinnan puistoa. Tämä oli konkreettinen tapa edistää lähiympäristön suojelua ja samalla herättää tietoisuutta roskaamisen haitoista.

Yksi merkittävimmistä saavutuksistamme oli syksyllä järjestetty hävikkiruokakampanja, jonka tarkoituksena oli kannustaa oppilaita hävikin välttämiseen ruokalassa. Lisäsimme tietoisuutta ruoan tuhlaamisen haitoista ja yritimme kehittää keinoja ruuan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Oppilaat keräsivät tyhjäksi syödystä lautasesta pisteitä, ja eniten pisteitä kerännyt luokka palkittiin.

Earth Hour -tapahtuma oli myös tärkeä osa koulumme ympäristötoimintaa. Osallistuimme kansainväliseen Earth Hour -liikkeeseen sammuttamalla valot ja vähentämällä sähkönkulutusta. Tämä kannusti meitä pohtimaan oman energiankäyttömme vaikutuksia ympäristöön ja etsimään kestävämpiä ratkaisuja.

Päätimme lukukauden retkipäivällä Ruissaloon, jossa keskustelimme menneestä lukuvuodesta ja suunnittelimme tulevaa. Kouluvuosi 2022-2023 oli menestyksekäs ja täynnä innostavia ympäristötekoja. Jatkamme työtämme myös tulevina vuosina kestävän kehityksen edistämiseksi ja ympäristöystävällisen toimintakulttuurin vahvistamiseksi.

Oppilashuolto

Kouluterveydenhoitajat

Koulun terveydenhoitajat Viivi Yli-Alho ja Ulla Lehto ovat olleet tänä lukuvuonna kouluilla päivittäin. Oppilaille on pyritty suorittamaan luokka-asteen mukaiset määräaikaistarkastukset. Koronavuosi on kuitenkin hieman heijastunut kouluterveydenhuollon tarkastuksiin.

Laajat terveystarkastukset (lääkäri + terveydenhoitaja) tehtiin 1-, 5- ja 8.-luokkalaisille. Terveydenhoitaja kutsui vanhemmat mukaan 7.-luokkalaisten tarkastukseen. Tarkastuksissa selvitettiin kokonaisvaltaisesti lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia sekä tuen tarpeita. Tarkastuksiin sisältyi yksilöllinen lapsen ja nuoren kehitysvaiheen mukainen terveysneuvonta.

Terveydenhoitajat ja lääkärit toimivat yhteistyössä vanhempien, opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa ja osallistuvat oppilashuoltotyöhön.

Koulupsykologit ja -kuraattorit

Lukuvuoden 2022−2023 aikana Puolalan koulun koulupsykologeissa ja -kuraattoreissa nähtiin uusia kasvoja. Syyslukukauden aluksi alakoulun puolella aloitti koulupsykologina Taija Teppola ja yläkoulussa Anniina Tuominen. Alakoulussa koulupsykologi oli paikalla viitenä päivänä viikossa ja yläkoulussa kahtena päivänä.

Syyslukukaudella Jenni Teräs työskenteli tuttuun tapaan sekä ala- että yläkouluissa. Kevätlukukauden aluksi koulukuraattoriresurssia saatiin lisää ja alakoulussa aloitti Riia Viherkoski. Näin alakoulu sai koulukuraattoripalvelut viideksi päiväksi viikossa aiemman kahden päivän sijaan. Jenni Teräs oli edelleen yläkoulussa kolmena päivänä viikossa.

Koulukuraattorit ja -psykologit tekivät lukuvuonna oman yksilöasiakastyönsä lisäksi myös yhteisöllistä työtä oppilasryhmien kanssa sekä yhteistyötä opettajien, vanhempien, muiden oppilashuollon toimijoiden ja koulun ulkopuolisen verkoston kanssa.

Lähiluokat 1-6

Lähikoululuokilla on ollut yhteinen tapahtuma sekä syys- että kevätlukukaudella. Lisäksi luokkien yhteistyötä on tehty esimerkiksi kummitoiminnan parissa.

Lähiluokat retkeilivät yhdessä syyskuussa tutustuen Katariinanlaakson luontopolkuun sekä syksyiseen rantaan ja metsään. 1-6 luokkien oppilaista muodostettiin sekaryhmät, joissa he kiersivät aikuisten ohjaamilla toimintapisteillä. Oppilaat harjoittelivat retken aikana maataiteen luomista, morseaakkosten käyttöä, trangian kokoamista sekä luontoleikkejä. Metsässä evästeleminen oli monille mieleistä ja samalla opimme kuljettamaan luontoon viemämme materiaalit myös takaisin kaupunkiin.

Kevätlukukaudella huomioimme toukokuisen Eurooppapäivän järjestämällä oppilaille Estradi kutsuu -tapahtuman. Oppilailla oli mahdollisuus esiintyä muille lähiluokkien oppilaille valitsemallaan tavalla ja kokoonpanolla. Esityksiä oli kaikkineen parikymmentä ja joukkoon mahtui niin teatteria, tanssia, musiikkia kuin pulmatehtävien ratkaisua. Erityisesti nuoremmat oppilaat olivat halukkaita esiintymään ja toivat taitonsa rohkeasti muiden nähtäväksi.

Lähiluokkien vanhempainyhdistys on ollut lukuvuoden aikana hyvin aktiivinen ja järjestänyt kolme tapahtumaa. Elokuussa kokoonnuimme koulun pihalle vapaamuotoisesti tapaamaan perheitä, oppilaita ja koulun henkilökuntaa. Pihatapahtumassa oppilaat kilpailivat erilaisissa taitotehtävissä, kuten narulla hyppimisessä, koripallon heittämisessä sekä esteradassa. Parhaat suoritukset vanhempainyhdistys huomioi lahjakortilla. Varainhankintana vanhempainyhdistys järjesti kevätlukukaudella ystävänpäivädiscon sekä pääsiäismyyjäiset. Näissä kaikissa tapahtumissa oli avustavissa tehtävissä mukana 6A-luokan oppilaita, jotka pääsivät harjoittelemaan vastuutehtävien hoitamista tavallisesta koulupäivästä poikkeavissa tilanteissa.

Lähiluokkien kevätjuhla vietetään 1.6.2023 koulumme salissa. Ohjelmassa on oppilaiden esitysten lisäksi musiikkia sekä Hyvä kaveri -stipendien jakaminen kunkin luokan oppilaiden äänestämille luokkakavereille.

 

Kuvaa viistää edestä oikealle hiekkainen kuntopolku vehreässä metsässä. Kuntopolun vasemmalla puolella metsän siimeksessä on parikymmentä lasta touhuilemassa. Puiden lomasta siivilöityy auringon valo.
Oppilaat valmistautuvat ryhmätyöskentelyyn metsässä.

Alakoulun musiikkiluokat

Syksyn aikana valmistauduimme kahteen joulukonserttiin, alakoulun omaan Kynttilän valossa –kirkkokonserttiin ja alakoulun, yläkoulun ja musiikkilukion yhteiseen Valon aika –joulukonserttiin Logomossa. Molemmat joulukonsertit onnistuivat loistavasti! Tuomiokirkossa oli tarjolla perinteistä joulutunnelmaa ja Logomossa uudistunut ja monitaiteellinen show. Lisäksi joulun alla keikkailimme veteraanien ja kouluvaarien joulujuhlissa.

Keväällä tapahtui monenlaista mukavaa musiikin saralla. 4E pääsi esiintymään Pikkuli-lastenlaulukonserttiin Lasten musiikkijuhlille. Lauluja myös levytettiin lukuvuoden aikana useampaan otteeseen. Tämä oli kaikille uusi ja jännittävä kokemus.

Keväällä Cantitare oli esiintymässä Talvisodan päättymisen muistojuhlassa Turun tuomiokirkossa. Lisäksi saimme maaliskuussa kuorovieraita Jyväskylästä, kun Vox Aurea -lapsikuoro tuli Turkuun musisoimaan kanssamme.

6E valmisti kevään aikana musiikkinäytelmän Taikahuhuilu, jota esitettiin yhteensä kuusi kertaa sekä oppilaille että kotiväelle. 

Lisäksi olimme sekä syksyllä että keväällä kuoroleireillä Turun kristillisellä opistolla.

Koko alakoulun musiikkiluokkien yhteinen kevätkonsertti Matkalla pidettiin tällä kertaa omassa koulussa. Konsertti koostui erilaisista matka-aiheisista lauluista ja soitoista. Säestäjänä oli jo perinteinen taitava isäbändi ja tunnelma konserteissa oli aivan mahtava! 

Tästä lukuvuodesta kiittäen ja virkistävää kesälomaa toivottaen,

Aila ja Oona

Englannin kieliluokat 2022-2023 

Englannin kieliluokilla tapahtuu

Syksyn ensimmäinen yhteinen tapahtuma oli Welcome Party, jossa toivotettiin uudet 1b-luokkalaiset kouluun. Jokainen sai oman kummioppilaan 5b-luokalta. Englannin kieliluokkien kannatusyhdistys esittäytyi ja hoiti kahvituksen hienosti. Näin saimme uuden lukuvuoden potkaistua reippaasti käyntiin.   

Syyskuussa 4b vietti Adventure Day -toimintapäivää Oriniemessä yhdysvaltalaisen Science-opettaja Mr Chris Keithin kanssa. Päivä oli englanninkielinen. Ohjelma oli hyvin toiminnallista: workshoppeja veteen, ilmaan ja suomalaiseen metsään tutustuen.  Lokakuun alussa koululla vieraili englantilainen Interactive Drama Theatre Group.

Perinteinen Halloween -juhla järjestettiin lokakuun lopulla. Pitkästä aikaa päästiin yhdessä suunnittelemaan ja viettämään iltajuhlaa kannatusyhdistyksen kanssa. Oppilaat pukeutuivat teeman mukaisesti. Salissa oli vaikka mitä hauskaa ohjelmaa kuten kahmintaa ja 4b-luokan toteuttama karmiva temppurata. Buffetti oli huippu. 

Tammikuun 18. vietettiin Winnie the Pooh Day:tä ja 21. oli ekaluokkalaisten The 100th days of school. Kummit 5b-luokalta olivat tehneet hienot kruunut jokaiselle. 

Valentine’s Day -juhlaa vietimme helmikuussa. Vanhempainyhdistys tarjosi luokillemme mukavan elokuvakokemuksen. Kiitos siitä! Pienemmät oppilaat katsoivat innoissaan The Raya- ja isommat Turning Red -elokuvat. 

Book Month ajoittui maalis-huhtikuulle. Viikkojen aikana luettiin paljon kirjallisuutta englanniksi ja suomeksi. Kuukauden päätti jo kolmatta kertaa The Book Character Day. Tänä vuonna teemana oli The Wizard of Oz. Teemaa käsiteltiin luokissa eri tavoin. Kannatusyhdistys on myös kartuttanut englannin kieliluokkien koulukirjastoa Claude in the City -luokkasetillä. Scholastic International Book Club:n kanssa on aloitettu yhteistyö, jossa kodit hankkimalla englanninkielistä kirjallisuutta tukevat myös englannin kieliluokkien kirjastoa. 

Huhtikuussa 1b sai vieraakseen perinteisesti Wendy Housen eskarilaiset. Pääsiäislomalle lähdettiin Easter Egg Huntin siivittämänä. Kummiluokat metsästivät suklaamunia yhdessä ja 3.–4. luokkalaiset pähkäilivät teemaan liittyviä tehtäviä heidän jälkeensä. Lopuksi kukin luokka etsi piilotetut Kinder-munat. Tämänkin hauskuuden mahdollisti meille Englannin kieliluokkien kannatusyhdistys. Thank you!  

Toukokuussa oli ohjelmassa monenlaista englannin kieliluokkien kannatusyhdistyksen sponsoroimaa mukavaa tekemistä. 1b ja 2b viettivät Sports Day -päivää Sirkuskoulussa. 3b voitti Finnairin 100-juhlavuotis –kilpailussa tutustumiskäynnin Finnairille Vantaalle, jonne luokka reissasi Play Dayn merkeissä. 5b:llä oli Ice Cream Day ja 6b kävi luokkaretkellä Särkänniemessä. 4b-luokan Adventure Day toteutui jo syksyllä.  

Yhdistyksemme avulla voimme elävöittää ja monipuolistaa kielen ja kulttuurin opiskelua luokillamme. Se tukee mm. materiaalihankinnoissa, retkissä ja tapahtumissa. Yhdistys mahdollistaa myös jokavuotisten englannin kielistipendien jakamisen keväisin. Suurkiitos!  

Musta koira keskellä ylhäältä kuvattuna. Koiraa silittää seitsemän lapsen kättä.
Elmo-koira onnellisena retkellä 6b-luokan kanssa

Eurooppa-päivänä 9.5. kokoonnuttiin yhdessä perinteiselle Spring Picnicille Vartiovuoren puistoon kauniissa kevätsäässä. Samalla juhlistimme Puolalan englannin kieliluokkien pitkäaikaista ja uraauurtavaa opettajaa Hanna Laakiota, joka jää nyt eläkkeelle. Lapset olivat valmistaneet upean yllätyksen Hannalle runojen ja askarreltujen kukkakimppujen kera. 

Viimeisellä kouluviikolla pidettiin englannin kieliluokkien Spring Concert, jossa jokaisella luokalla oli esitys. Yhdistyksen myöntämät stipendit jaettiin kunkin luokan englannin kielen opiskelussa kunnostautuneelle kahdelle oppilaalle. 

Kansainvälinen yhteistyö englannin kieliluokilla

Englannin kieliluokilla on ollut usean vuoden ajan yhteistyöyliopisto Barcelonassa, Universitat de Vic -Universitat Central de Catalunya (UVic_UCC), josta olemme saaneet kevätlukukaudella englanninkielistä CLIL-tutkintoa suorittavan luokanopettajaharjoittelijan assistenttiopettajaksi luokillemme 1–6. Tämä on rikastuttanut kieliluokkatoimintaamme ja antanut hyvän mahdollisuuden oppilaiden autenttisille kielentuottamisitilanteille. Yhteistyö jatkuu taas kevätlukukaudella 2024. 

Syyslukukaudella luokissamme toimi assistenttiopettajana hongkongilainen, maisteriopintojaan Turun yliopistossa suorittava Science-opettaja, Mr Chi Shing LAU, oppilaille Mr Harry. Hän sekä avusti pienryhmissä että opetti luokissamme omia vahvuusalueitaan. 

Marraskuussa meillä oli mahdollisuus luoda Conference-yhteys Mr Harryn omaan kouluun, Hongkongiin päivän aikana. 5b-luokan oppilaat valmistivat esityksiä Suomesta ja vastaavasti oppilaat toisella puolella maapalloa omasta kotikaupungistaan. Keskustelu ja kysymysten vaihtelu oli vilkasta. 

Huhtikuussa saimme Job shadowing -vieraaksi 5 opettajaa 4 oppilasta Liettuasta, Vilnasta, Vilnius Martynas Mažvydas pregymnasium -koulusta. Koulun opettajat tutustuivat suomalaiseen koulujärjestelmään ja Puolalan englannin kieliluokkien CLIL-opetukseen. Päivien aikana oppilaat Tadas, Audrius, Sigita ja Meja osallistuivat opetukseen ja vastaavasti omat oppilaamme saivat paljon tietoa Liettuasta vieraiden hienojen esitysten myötä. Iltapäivällä leikittiin yhdessä koulun pihalla.  

Toukokuussa saimme mahdollisuuden olla yhteydessä 5b-luokan oppilaamme entiseen kouluun, Paschen International schooliin, Takoradin kaupungissa, Ghanan etelärannikolla. Yhteysopettajana toimi Mr Felix ja tällä kertaa pidimme yhteyttä What’s app -puhelulla. Oppilaat valmistelivat kysymyksiä molemmin puolin. Hauskaa oli huomata, että hyvin samanlaiset kiinnostuksen kohteet ja harrastukset tuntuivat niin Suomen kuin Ghanankin lapsilla olevan. Yhteistyö jatkuu kesän jälkeen ensi syksynä.  

A BIG Thank You for Everyone for the past school year! 

Kieliluokat.fi (turku.fi) 

Kieliluokkien logo jossa kolmen piirroshahmon yläkroppa. Jokaisella hahmolla on kaulassaan lippu. Yhdllä saksan, toisella Britannian ja kolmannella Venäjän. Alla on teksti PUOLALA.

 

Kielikarnevaali kannustaa kielten opiskeluun

Tammikuussa 2023 useita eri kieliä osaavat kieliluokkalaisemme 8c:ltä ja 7b:ltä toimivat kaikille Turun kolmasluokkalaisille järjestetyn Kielikarnevaali-tapahtuman tuomareina. Yhden aamupäivän aikana reilut 800 lasta ja yli 40 luokkaa pelasi monikielistä peliä, jonka tavoitteena on esitellä eri kieliä, tutustua kulttuureihin ja kannustaa kolmasluokkalaisia aloittamaan A2-kielen opiskelu.

Puolalan koulusta Kielikarnevaaliin osallistuivat kaikki kolmosluokkalaiset. Kielikarnevaali-pelissä oppilaat tutustuivat eri kieliin 3–4 hengen joukkueissa omalla koulullaan yhden oppitunnin ajan joukkuehenkeä ja yhteistyötaitoja vaativien tehtävien avulla. Joukkueet pelasivat yhteisellä laitteella omassa luokassa tai muussa koulun tilassa. Eri kielten toiminnalliset tehtävät innostivat oppilaita ja pelistä saatiin hyvää palautetta myös opettajilta.

Sattumalta koko kaupungin pelin voitti Puolalan koulun 3. luokkalaisten joukkue! Joukkue kommentoi pelin tehtäviä: ”Hauskinta oli tanssin tekeminen ruotsin numeroihin!”

Kolme iloista poikaa istuu palkintokorokkeen kolmannella askelmalla. Heillä on käsissään voitosta kertova todistus.
Voittajajoukkueen edustajat Noel, Aarni ja Joachim 3b:ltä.

Puolalan koulun 8c:n saksan ja venäjän opiskelijoilla sekä 7b:n A2-saksaa tai ranskaa opiskelevilla englannin kieliluokkalaisilla oli tapahtumassa erityinen asiantuntijatehtävä. He toimivat koko kaupungin Kielikarnevaali-pelin tuomareina yhdessä Luostarivuoren ruotsin kielikylpyoppilaiden kanssa. Yläkoululaiset selvästi nauttivat kunniatehtävästään ja antoivat innokkaasti pienille 3. luokkalaisille kannustavaa palautetta, sillä he olivat alakoululaisina itsekin aikoinaan osallistuneet Kielikarnevaali-tapahtumiin.

Taustalla on isolla ältaululla kuva karnevaaliteltasta. Pulpettien ääressä on pareittain luukokkeet päässä istuvia oppilaita tuomaroimassa kielikarnevaaleihin osallistuvien tehtäviä.
Englannin kieliluokan A2-ranskan tai saksan valinneita tuomarivuorossaan.
Taustalla on isolla ältaululla kuva karnevaaliteltasta. Pulpettien ääressä on pareittain luukokkeet päässä istuvia oppilaita tuomaroimassa kielikarnevaaleihin osallistuvien tehtäviä. Kuvakulma on toiselta puolelta luokkaa kuin edellinen.
8c:n saksan ja venäjän lukijoita tuomaroimassa Kielikarnevaali-tehtäviä.

Kielikarnevaal-tapahtuma osa Turun sivistystoimen kielitiedotustyötä ja tämän vuoden tapahtuma oli jo seitsemäs. Alkuvaiheessa tapahtumat järjestettiin livenä ja nyt jo kolmatta kertaa etänä Seppo-pelialustalla. Voit lukea jutun ja katsoa videon viime vuoden Kielikarnevaalista Turun kaupungin verkkosivuilta.  ja tutustua Kielikarnevaalin taustoihin Kielivirta-hankkeen blogista.

Saksan kieliluokat

Luokat 1-6

Saksan kieliluokkien arkea ovat värittäneet odotetut, perinteiset tapahtumat, mutta lisäksi koettiiin myös paljon uutta. Heti syksyn alussa uudet ekaluokkalaisemme saivat koulutiensä aloittamisen kunniaksi Schultütet. Lukuvuosi käynnistettiin lasten, huoltajien ja opettajien yhteisessä grilli-illassa. Uudet ja vanhat saksanluokkien oppilaat ja perheet pääsivät tutustumaan toisiinsa rennoissa merkeissä kannatusyhdistyksen runsaista tarjoiluista nauttien. Lukuvuoden aikana Turun saksan kieliluokkien kannatusyhdistyksen tuki ja aktiivisten vanhempien työpanos ovat olleet korvaamattomia tapahtumien ja juhlien toteutuksessa.

Oppilaita ulkona pitämässä kylttejä, joissa on saksankileisiä sanoja
Syksyn grilli-illassa tutustuttiin, leikittiin ja syötiin.

Marraskuussa askarreltiin joka luokassa Martin päivän lyhtyjä. ”Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne…”, kaikui lyhtykulkueen tunnelmallinen laulu koulun käytävillä. Kulkueen jälkeen keräännyttiin syömään brezeleitä, jotka Martinpäivän sanoman mukaisesti jaettiin toisen oppilaan kanssa. Myös muut koulumme luokat tutustuivat Pyhän Martin legendaan ja Martinpäivän perinteisiin aamunavauksessa.

Ennen joululomalle siirtymistä oppilaat kiersivät saksanluokkien opettajien vetämissä ”Weihnachtswerkstatt” -työpajoissa. Eri luokista koostetuissa ryhmissä toimiminen hauskojen tehtävien parissa vahvisti saksanluokkalaisten yhteishenkeä.

Oppilasryhmä ratkomassa pulmatehtävää korttien ja ohjeiden kanssa.
Joulutyöpajoissa oli monenmoista toimintaa.

Lukuvuoden aikana oppilaat ovat päässeet kokeilemaan kielitaitojaan saksalaisten opetusharjoittelijoiden kanssa, joita meillä tänä vuonna oli jopa neljä. Harjoittelijoiden ohjauksessa toteutettiin paitsi kielenoppimisen kokonaisuuksia, askarreltiin myös pääsiäiskoristeita, rakenneltiin Berliinin nähtävyyksiä ja luettiin kirjoja.

Paperista rakenneltuja Berliinin nähtävyyksiä pöydällä
Työpajoissa askarreltiin esimerkiksi Berliinin nähtävyyksiä paperista.

Tänä vuonna saimme käyttöömme uudet, upeat kertomuskirjasarjat, jotka tilattiin Goethe Institutin myöntämällä tuella ja kannatusyhdistyksen varoilla Saksasta. Tarkoituksena on, että joka luokalla oppilaat lukevat yhden taitotasolle sopivan saksankielisen kirjan.

Kevään kohokohta saksanluokilla on riehakas karnevaalijuhla. Tänä vuonna sitä juhlittiin fantasiateemalla liikuntasalissa. Salissa esiintymislava oli vapaa, ja oppilaat olivat valmistelleet monenlaisia taidokkaita, jännittäviä ja hullunkurisia esityksiä. Parhaat esitykset palkittiin. Lisäksi salissa sai ihastella toisten kekseliäitä naamiaisasuja ja syödä karkkia kavereiden kanssa jutustellen.

Kaksi oppilasta värikkäisiin karnevaaliasuihin pukeutuneina
Karnevaaleissa nähtiin värikkäitä naamiasasuja

Kevätjuhlat järjestettiin tänä vuonna pihajuhlan merkeissä. Lapset testasivat kannatusyhdistyksen tuella hankittuja uusia pihapelejä ja -leluja sillä aikaa kun vanhemmille tarjottiin mahdollisuutta osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen. Loppuilta vietettiin notkuvien herkkupöytien äärellä ulkona leudossa kevätsäässä. Oppilaat esittivät keväisiä runoja ja joka luokalta kahta oppilasta muistettiin kirjastipendillä.

Saksankielisiä lastenkirjoja pöydällä
Uudet lukemistot otettiin heti käyttöön.

Viimeisellä viikolla vietimme yhdessä päivän Kupittaalla. Kielenelävöittäjämme Anke oli järjestänyt maastoon toiminnallisen ”Afrikan tähti”-aarteenmetsästyspelin, jota ratkottiin ryhmissä kilpaillen. Hauska yhdessäolo ja piknik-eväiden syöminen jättivät kaikille hyvän mielen kuluneesta lukuvuodesta.

Suomalais-venäläiset luokat

Suomalais-venäläisten luokkien lukuvuosi käynnistyi jälleen ensimmäisen kellonsoiton juhlalla. Uudet ekaluokkalaiset toivotettiin tervetulleiksi kunniakujalla ja aplodeilla.   

Lokakuussa pidettiin monen vuoden tauon jälkeen Privet-disko kaikille halukkaille alakoulun oppilaille. Mukana järjestelyissä oli huoltajia ja yhdeksännen luokan oppilaat. Ohjelmassa oli musiikkia, kasvomaalausta, ongintaa, tanssikilpailu ja tietysti buffet.   

Kaksi oppilasta poseeraa diskoasuissaan.
Diskossa oltiin iloisissa tunnelmissa.

Yhdeksäsluokkalaiset valmistivat tänäkin vuonna uudenvuodennäytelmän alakoululaisille ja kuvasivat. Tammikuun alussa alakoululaiset kokoontuivat yhdessä juhlimaan uuttavuotta ja katsomaan näytelmää.  

Tammikuun lopussa osa suomalais-venäläisten luokkien opettajista matkusti Berliiniin tutustumaan Kansainväliseen Lomonosov-kouluun, jossa opiskellaan venäjää sekä toisena että vieraana kielenä. Vierailu oli oikein onnistunut ja sen tuloksena sovittiin yläkoulun ja lukion oppilaiden oppilasvaihdosta, jonka on tarkoitus käynnistyä ensi syksynä lukiosta alkaen. Lomonosov-koulusta tehtiin myös vastavierailu Turkuun, kun koulun johtoa tuli tutustumaan Puolalan kouluun ja suomalais-venäläisiin luokkiin.  

Maaliskuun 8. päivänä juhlimme monen vuoden tauon jälkeen kansainvälistä naistenpäivää. Järjestimme koululla aamukonsertin ja teehetken. Vieraaksi kutsuttiin kaikkien suomalais-venäläisten luokkien perheet. Oppilaat esiintyivät ja lopuksi nautittiin yhdessä kotien leipomista herkuista.  

Kevään kuluessa 2.-9. luokkien oppilaat osallistuivat Sirke Lääkkölän ja Mikahil Durnenkovin  draamapajoihin, jotka kustansi Suomi-Venäjän-seura. Työpajoissa oli puheeseen ja liikkeeseen perustuvia leikkejä venäjän kielellä.  

Viisi oppilasta istuu lattialla draamapajan aktiviteeteissa.
Viidennen luokan draamapajassa oltiin reippaasti mukana.

Toukokuussa yhdeksännen ja kuudennen luokan oppilaat kävivät venäjäksi ja suomeksi kirjeenvaihtoa, jossa kuutoset saivat esittää kysymyksiä yläkoululaisille ja ysit taas jakoivat parhaat vinkkinsä. Luokat myös tapasivat, jolloin isommat oppilaat pääsivät muistelemaan alakouluaikojaan ja jakamaan omia kokemuksiaan. 

Toukokuun lopussa järjestettiin yhteistyössä venäjänkielisen Baby Klubi Plus –yhdistyksen kanssa alakoulun oppilaille retkipäivä Katariinanlaaksossa. Oppilaat ratkoivat ryhmissä tehtäviä työpisteillä ja lopuksi syötiin eväitä ja vietettiin aikaa yhdessä.  

Viimeisellä viikolla kokoonnuimme myös venäjän kieliluokkien kevätjuhlaan. Jokainen luokka oli valmistanut ohjelmaa, ja pääsimme seuraamaan yksisarvisten tanssia, mummoja, stompia ja suloisia pikkutipuja.