POLJIN Kehittämispäivä 6.3.2024

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hanke järjesti hankkeen ensimmäisen kehittämispäivän Linnasmäen opistossa ja mukaan oli kutsuttu hanketoimijoiden lisäksi ohjausryhmän jäsenet sekä työelämän edustajia. Kehittämispäivän tavoitteena oli varhaiskasvatuksen jatko-opintopolkujen sekä sosiaali- ja terveysalan täydennys- ja jatkokoulutus vaihtoehtojen kehittämistavoitteiden kirkastaminen, yhteiskehittäminen ja uusien näkökulmien ja ideoiden esiin nostaminen. Tapahtuma piti sisällään yhteisen alustuksen sekä pienryhmätyöskentelyä. Tapahtuma oli osallistujille maksuton.

Kehittämispäivän alussa projektipäällikkö Lehtonen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja taustoitti päivän ja hankkeen tavoitteet. Aloituspuheenvuoron pitivät Turun kaupungin hankepäällikkö Annina Laaksonen sekä Turun ammatti-instituutin sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Kalle Ojanen.

Kehittämispäivässä toteutettiin kaksi pienryhmätyöskentelyn osuutta. Ensimmäisessä osuudessa kaksi ryhmää tarkasteli varhaiskasvatuksen opettajapolkua sekä toiset kaksi sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoiman toimenpiteitä opiskelijoiden, työelämän ja koulutuksen järjestäjien näkökulmista. Työryhmät kirjasivat ylös kehittämistarpeita ja odotuksia kohderyhmittäin. Toisessa työpajaosuudessa tarkastelukulmana oli ohjaus ja tuki.

Liitteet:

Blogi-kirjoituksen kirjoitti
Miia Lehtonen, projektipäällikkö