Jatko-opintokoordinaattorin tehtävänkuvan kehittäminen

Poljin -hankkeen yksi iso työkokonaisuus on jatkuvan oppimisen tuen mallien ja jatko-opintoväylien kehittäminen. Turun ammatti-instituutti on vastuussa tästä kokonaisuudesta, vaikka toki toimimme yhdessä meidän yhteistyöorganisaatioidemme kanssa ideoiden ja kehittäen. Kokonaisuuden yksi keskeisistä tavoitteista on kehitellä jatko-opintokoordinaattorin tehtävänkuva.

Mihin tarpeeseen vastaamme?

Turun ammatti-instituutissa on kehitetty moniakin jatko-opintopolkuja lähinnä ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyön aikana on eri aloilla kehitetty opintoja, jotka voidaan suoraan hyväksilukea ammattikorkeakoululle. Polut ovat kuitenkin eriarvoisessa asemassa eri koulutusaloilla ja siitä johtuen löytyy kehittämistarvetta yhtenäistää käytäntöjä koko organisaation sisällä.

Olemme lähteneet miettimään tätä tehtävänkuvaa monien eri yhteistyökumppaniemme kanssa. Kävimme keskustelua sote-alan koulutuspäällikkömme kanssa ja kuuntelimme hänen näkemyksiään siitä, minkälainen jatko-opintokoordinaattorin työnkuva palvelisi meitä instituuttilaisia parhaiten. Olemmehan iso koulutuksen järjestäjä. Olemme käyneet myös esittelemässä opoillemme Poljin-hankkeen tavoitteita ja sisältöjä, sekä ilmaisseet halumme osallistaa tärkeät opiskelijoiden ohjaajat tähän ideointityöhön. Rehtorimme ilmaisi myös oman halukkuutensa kehittää ammatti-instituuttiin yhtenäistä jatko-opintolinjausta ja yhteisiä toimintamallia opiskelijoiden jatko-opintohin ohjaamiseen.

Myös opiskelijoiden ajatuksia on kuultu ja niiden pohjalta jatkokehitämme syksyllä ohjauksen menetelmiä. Opiskelijan tukeminen, erilaisin ohjauksen menetelmin eri opintojen vaiheessa, on tässä hankekokonaisuudessa keskiössä. Opiskelijan kuuleminen opintojen henkilökohtaistamisessa (HOKS) ja hänen urahaaveidensa sekä tavoitteidensa kuuleminen on tärkeä osa jatko-opintoihin suuntaavan motivaatiotilan ylläpitämisessä. Siihen me olemme jatkokehittelemässä erilaisia työkaluja aina hakuvaiheesta jatko-opintoihin hakeutumisvaiheeseen asti.

Työelämä kulkee tässä rinnallamme koko ajan. Heidän ajatuksiaan tuen sekä ohjaamisen tarpeista tullaan keräämään tässä syksyn aikana. Pyrimme hankkeen aikana nostamaan osaamisen laatua työelämässä ja sitä kautta lisäämään alan vetovoimaa sekä pitovoimaa.

Poljin kuulumiset tarjosivat
Teija Hiltunen, kehittäjäopettaja, Turun ammatti-instituutti
Miia Lehtonen, projektipäällikkö, Turun kaupunki