Varhaiskasvatuksen opettajan joustavat ja työelämälähtöiset opintopolut

POLJIN - Polkuja jatko-opintoihin hankkeessa rakennetaan varhaiskasvatuksen opettajaopintoihin johtava opintopolku sekä ammatillisista opiskelijoista että työelämässä 
olevista varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. 

Työelämässä jo olevien varhaiskasvatuksen lastenhoitajien jatkuvan oppimisen tueksi hankkeessa levitetään ja jatkokehitetään Turun kristillisen opiston rakentamaa, työn ohessa suoritettavaa VO-koulutuspolun mallia.

Oletko kiinnostunut opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaopintoja osana ammatillisen koulutuksen perustutkintoa? Tai työn ohessa?

Ota yhteyttä:
Miia Lehtonen
Projektipäällikkö
miia.m.lehtonen(a)turku.fi