Sosiaali- ja terveysalan joustavat ja työelämälähtöiset opintopolut

Sosiaali- ja terveysalalla POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin  -hankkeen tavoitteena on alan veto- ja pitovoiman parantaminen. Koulutuksen vetovoimaa kohennetaan mm. suunnittelemalla ja toteuttamalla malleja ammattikelpoisuuden nopeampaan ja sujuvampaan hankkimiseen opiskelijoille, joilla on entuudestaan alan osaamista, esim. muualla suoritettu tutkinto jota ei Suomessa tunnusteta.

Sosiaali- ja terveysalan kehittämiskokonaisuudessa  edistetään seuraavia teemoja:

  • autetaan työyhteisöjä ohjaamaan ja tukemaan vastavalmistuneita ja alalla työskenteleviä opiskelijoita; erityisen tärkeää tämä on maahanmuuttajien kohdalla.
  • kehitetään työntekijöiden että työnantajien urasuunnitteluvalmiuksia.
  • kehitetään täydennyskoulutuksiin sekä ammatti- ja erityisammattitutkintoihin uralla eteenpäin vieviä sisältöjä yhdessä työelämän kanssa.
  • kehitetään jatkuvan haun kautta tulevien
   opiskelijoiden pätevöitymistä mahdollisimman nopeasti hoiva-avustajiksi, mikä mahdollistaa heidän työllistymisensä sote-alalle ja helpottaa oppisopimuskoulutusta.