Jatko-opintokoordinaattori ammatillisessa koulutuksessa

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hankkeessa kehitetään jatko-opintokoordinaattorin työnkuva, jota pilotoidaan hankkeessa.
Jatko-opintokoordinaattorin edistää seuraavia jatkuvan oppimisen tuen teemoja:

    • opiskelijoiden ja työelämässä olevien jatko-opintovalmiudet
    • ammatillisen koulutuksen järjestäjien ohjausosaaminen
    • ohjausta tukevat menetelmät ja välineet toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen