POLJIN Kehittämispäivä 6.3.2024

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin -hanke järjesti hankkeen ensimmäisen kehittämispäivän Linnasmäen opistossa ja mukaan oli kutsuttu hanketoimijoiden lisäksi ohjausryhmän jäsenet sekä työelämän edustajia. Kehittämispäivän tavoitteena oli varhaiskasvatuksen jatko-opintopolkujen sekä sosiaali- ja terveysalan täydennys- ja jatkokoulutus vaihtoehtojen kehittämistavoitteiden kirkastaminen, yhteiskehittäminen ja uusien näkökulmien ja ideoiden esiin nostaminen. Tapahtuma piti sisällään yhteisen alustuksen sekä pienryhmätyöskentelyä. Tapahtuma oli osallistujille maksuton.

Kehittämispäivän alussa projektipäällikkö Lehtonen toivotti osallistujat tervetulleiksi ja taustoitti päivän ja hankkeen tavoitteet. Aloituspuheenvuoron pitivät Turun kaupungin hankepäällikkö Annina Laaksonen sekä Turun ammatti-instituutin sosiaali- ja terveysalan koulutuspäällikkö Kalle Ojanen.

Kehittämispäivässä toteutettiin kaksi pienryhmätyöskentelyn osuutta. Ensimmäisessä osuudessa kaksi ryhmää tarkasteli varhaiskasvatuksen opettajapolkua sekä toiset kaksi sosiaali- ja terveysalan veto- ja pitovoiman toimenpiteitä opiskelijoiden, työelämän ja koulutuksen järjestäjien näkökulmista. Työryhmät kirjasivat ylös kehittämistarpeita ja odotuksia kohderyhmittäin. Toisessa työpajaosuudessa tarkastelukulmana oli ohjaus ja tuki.

Liitteet:

Blogi-kirjoituksen kirjoitti
Miia Lehtonen, projektipäällikkö

Joustavia jatko-opintopolkuja kehittämässä

POLJIN – Polkuja jatko-opintoihin sivusto on viiden ammatillisen koulutuksenjärjestäjän toteuttaman yhteishankkeen sivusto, jonka tavoitteena on tuoda näkyväksi hankkeen aikaista kehittämistyötä; toimenpiteitä, tapahtumia ja tuloksia.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja se on Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmaa, jonka tavoitteena edistää alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia. POLJIN-hanke kuuluu kehittämisohjelman toimintalinjaan 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+) ja sen eritystavoitteeseen Uutta osaamista työelämään.

POLJIN-hankkeessa kehitetään ratkaisuja työvoimapulasta kärsiville aloille; varhaiskasvatus ja sosiaali- ja terveydenhuolto, jatkuvan oppimisen keinoin. Varhaiskasvatuksen kehittämiskokonaisuudessa kehitetään Varhaiskasvatuksen opettajan opintopolkuja sekä ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville että työelämässä oleville lastenhoitajille, jotta heillä olisi mahdollisuuden suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto työnsä ohessa. Sosiaali- ja terveysalalla kehittämistyö painottuu jatkuvaan oppimiseen pohjautuvaan urasuunnittelun kehittämiseen yhdessä alan työnantajien kanssa. Tällä edistetään alalla toimivien urakehitystä ja tuetaan alan pitovoimaa. Alan vetovoimaisuuden kehittämisessä toimenpiteet suuntautuvat opintojen aloittamisen sujuvoittamiseen aikuisopiskelijoilla ja etenkin maahanmuuttajilla.

Mainittuja sosiaali- ja terveysalan toimenpiteitä ovat jatkuvan oppimisen tuen mallien ja menetelmien sekä uusien ohjausmuotoja kehittäminen toisen asteen jälkeiseen nivelvaiheeseen. Jatko-opintoihin hakeutumista edistämään hankkeessa pilotoidaan myös ammatillisten oppilaitosten jatko-opintokoordinaattorin työnkuva.

POLJIN-hanke polkaistiin käyntiin marraskuussa 2023. Tammikuussa 2024 hankkeessa järjestettiin Varhaiskasvatuksen opettajan opintopolkumalli tutuksi -tilaisuus, jossa Linnasmäen opiston (ent. Turun kristillisen opiston säätiö) koulutuspäällikkö Krister Rantala esitteli opistossa aiemmin kehitetyn mallin. Toimintamallissa varhaiskasvatuksen lastenhoitajana työskentelevät saavat mahdollisuuden suorittaa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon työnsä ohessa. Mallia jatkokehitetään ja kokeillaan POLJIN-hankkeen organisaatioissa.

Tervehdyksen tarjosi, Miia Lehtonen / Turun kaupunki