Rakentamassa siltaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajuudesta opettajuuteen

POLJIN – polkuja jatko-opintoihin hankkeessa oppilaitoksemme Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan tehtävänä on luotsata varhaiskasvatuksen opettajan opintojen siltapuita kuljettavaa laivaa täällä Raumalla meren äärellä. Sillalle toivoisimme astuvan työelämässä toimivia varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Siihen haluamme heitä kutsua ja rohkaista tarjoten tukea heidän kulkemiseensa. Tuon sillan toteutus vaatii vahvaa moniammatillista osaamista, verkostoitumista ja varhaiskasvatuksen arvon ymmärtämistä sekä sen takana seisomista. Verkkoja tulee heitellä ahkerasti, jotta saalista saadaan; tietämys ja ymmärrys ovatkin lisääntyneet melkoisesti mitä tulee eri koulutusasteisiin varhaiskasvatustyössä.

Yhteistyö toisen- ja korkea-asteen sekä työelämän välillä on ollut seikkailua ihmeiden maailmassa, mutta todella hedelmällistä. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohjaa kaikelle muulle oppimiselle ja pärjäämiselle elämässä, joten sen parissa toimivilla ammattilaisilla tulee olla yhteneväinen halu ja käsitykset siitä, miten sitä kehitetään ja mikä on pienille varhaiskasvajille parhaaksi; hoivan, kasvatuksen, kehityksen, oppimisen, ohjaamisen ja opetuksen keskiössä.

Jotta me projektitoimijat pysyisimme selkeästi kyydissä – ja jopa kapteeneina – tässä sillan rakennustyön laivassa, olemme laatineet avuksemme vuosikellosysteemin. Sen ohjaamina hahmotamme selkeämmin aikataulua ja järjestystä koskien esimerkiksi yhteistyökumppaneitamme sekä työelämässä että korkea-asteen koulutuksessa, mahdollisia tulevia opiskelijoitamme ja tietenkin meitä itseämme. Aluksi vuosikello tuntui unelmakartalta, sittemmin siitä on muodostunut meille tärkeä ja arvokas työkalu, joka saattelee meitä kohti ennen kokemattomia tavoitteitamme. Vuosikello on myös alati muuttuva kompassi, jonka toimivuuteen on hyvä huomioida lisäksi ajatukset siitä, milloin opiskelijoiden olisi optimaalisinta astua luomallemme sillalle, koska mihinkin kohtaan siinä – ja milloin rohkeasti astua ulos hakemaan paikkaansa yliopistoon tutkintoa suorittamaan, opettajankoulutuslaitokseen.

Liite: 3. Blogiteksti_Poljin vuosikello_winnova

POLJIN -vuosikelloajatuksia tarjosivat sosiaali- ja terveys- sekä kasvatus- ja ohjausalan lehtorit Marika Kylmämaa ja Teija Aalto