Avainsana-arkisto: media

Linkkivinkkauksia syksyyn – oppimateriaalia eskariin

itaharju

Lisää linkkejä oppimateriaaleihin sivulla: https://blog.edu.turku.fi/molla/oppimateriaaleja/

Opettajan kokemuksia esiopetuksen TVT-oppimisympäristön vaikutuksista

MOLLA – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät -hankkeessa on toteutettu kaksi verkkojulkaisua esiopetuksen tvt-oppimisympäristöistä:

”Ope must on tullu rohkee eskarilaine!” – esiopettajan kokemuksia TVT- oppimisympäristön vaikutuksista

Opettajan näkökulma esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen mediakasvatuksesta – Sinin tarina Molla-hankkeen pilottiopettajana 2011- 2013

Molla esillä mediassa

Molla-hanke esittäytyi Turun kasvatus- ja opetussektorin johdolle sekä alueen opetusteknologiayrityksille järjestetyssä tieto- ja viestintätekniikan seminaarissa 13.9.2012. Tapahtuman jälkimainingeissa Turun Sanomat teki uutisen Molla-hankkeesta ja sen tavoitteista perjantain 14.9. lehteen (ks. alla).

Klikkaa suuremmaksi

 

Myös Turun Sanomien paikallistelevisiokanava TSTV teki jutun Mollasta ja vieraili Uittamolla. Katso video

 

Perjantaina 14.9. juttua Mollasta tulee tekemään Yle Turku. Lue juttu

 

HS: Varhaiskasvatukseen halutaan tietotekniikkaa

Tänään julkaistussa Helsingin Sanomien jutussa käsitellään Koulutuksen arviointineuvoston raporttia, jossa arvioidaan esiopetuksen laatua Suomessa.

Esiopetusta moititaan  liian opettajajohtoiseksi ja teoreettiseksi. Myös tilojen ahtaus ja joustamattomuus sekä liikuntatilojen puute ovat nousseet esille.

Molla-hankkeen kannalta huomionarvoisin raportista noussut seikka on se, että arviointiryhmän varapuheenjohtajan, rehtori Hanna Sarakorven mukaan ”selvin yksittäinen heikkous on tietotekniikan puute”.

Molla-hankkeessa ollaan siis oikealla asialla. Kehitämme esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen sopivaa tapaa tuoda tietotekniikka osaksi opetusta.

Hankkeen tuloksia ja suosituksia odotellessa Turun kaupungin Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaan 2012-2016 on kirjattu, että esiopetustilat varustetaan ensi vaiheessa tietokoneella ja kosketustaululla.

 

Molla-hanke toteutuu

Opetushallitus on myöntänyt Turun Molla-hankkeelle rahoitusta vuosille 2011-2013. Hanketoiminta käynnistyy syksyllä 2011.

Hanke kehittää malleja ja käytänteitä varhaiskasvatuksen ja erityisesti esiopetuksen tieto- ja
viestintätekniikan opetuskäyttöön pilottihankkeen avulla. Pilottikokemuksiin nojaten tieto- ja viestintätekniikan tuominen varhaiskasvatukseen saa lisäpontta ja suunnitelmallisuutta.

Tavoitteena on löytää esiopetuksen opetussuunnitelman sisältöjen omaksumista parhaiten tukeva ratkaisu niin laitteiden, sisältöjen, tilankäytön kuin pedagogisten toimintatapojenkin osalta.

Turun kasvatus- ja opetustoimeen ollaan laatimassa vuonna 2012 voimaan astuvaa uutta tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa, joka kattaa koko kasvatuksen ja opetuksen kentän varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Hanke- ja strategiatyö toimivat kehittämistyössä
vuorovaikutuksessa.

Turun Molla toimii yhteistyössä mm. Saimaan mediakeskuksen Molla-hankkeen sekä oppimateriaalikustantajien kanssa.

Lisätietoa saa ”Hanketietoa” -sivulta sekä TOP-keskuksesta (yhteystiedot).