HS: Varhaiskasvatukseen halutaan tietotekniikkaa

Tänään julkaistussa Helsingin Sanomien jutussa käsitellään Koulutuksen arviointineuvoston raporttia, jossa arvioidaan esiopetuksen laatua Suomessa.

Esiopetusta moititaan  liian opettajajohtoiseksi ja teoreettiseksi. Myös tilojen ahtaus ja joustamattomuus sekä liikuntatilojen puute ovat nousseet esille.

Molla-hankkeen kannalta huomionarvoisin raportista noussut seikka on se, että arviointiryhmän varapuheenjohtajan, rehtori Hanna Sarakorven mukaan ”selvin yksittäinen heikkous on tietotekniikan puute”.

Molla-hankkeessa ollaan siis oikealla asialla. Kehitämme esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen sopivaa tapaa tuoda tietotekniikka osaksi opetusta.

Hankkeen tuloksia ja suosituksia odotellessa Turun kaupungin Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelmaan 2012-2016 on kirjattu, että esiopetustilat varustetaan ensi vaiheessa tietokoneella ja kosketustaululla.