Hyvät käytöstavat -materiaali

Alla olevissa videoissa on esitetty erilaisia tilanteita, joissa joudutaan pohtimaan käytöstapoja: mitä ovat hyvät ja huonot käytöstavat ja minkälaisissa tilanteissa niitä saatetaan kohdata.

Videot ovat esimerkki helposti toteutettavasta, tietotekniikkaa hyödyntävästä työtavasta, jonka avulla voidaan nostaa esiin jokin ajankohtainen aihe lasten kanssa yhdessä käsiteltäväksi. Toiminnallisen menetelmän kautta syntyy luontevaa keskustelua valitusta teemasta ja samalla opitaan monia käytännön taitoja, kuten draamaa ja ilmaisutaitoa, yhteistyötä ja toisten huomioimista, ongelman ratkaisua, kuvaamista ja mediataitoja. Lasten osallisuus ja oma tuottaminen ovat toimintatavan keskiössä.

Videot on kuvattu esiopetusryhmissä tabletteja hyödyntäen ja lapset ovat saaneet itse miettiä ja valita tilanteita, joissa voi tulla riitaa kaverin kanssa tai muuten ilmetä huonoja käytöstapoja. Ensimmäisellä videolla esitetään pulma ja toisella videolla sen ratkaisu. Vaihtoehtoisia ratkaisuja eri tilanteisiin voi olla useita.

Videoiden teemana ovat hyvetaidot (esim. kohteliaisuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, ystävällisyys, toisen huomioonottaminen). Videoissa esiintyy erilaisia tilanteita, kuten jonottaminen, kiittäminen, leikkiin mukaanottaminen, rehelliset pelitavat sekä omien jälkien korjaaminen. Videoita päivitetään sivuille lisää niiden valmistuessa.

TEHTÄVÄ 1:
Katsokaa lasten kanssa video (esim. Tilanne 1) ja miettikää yhdessä, mitä siinä tapahtuu ja miten näyttelijät käyttäytyvät? Miten käytöstä tulisi korjata niin, että se olisi hyvien tapojen mukaista? Katsokaa sen jälkeen alapuolella esitetty ratkaisuvideo (esim. Ratkaisu 1) ja keskustelkaa sen herättämistä ajatuksista yhdessä (tulossa myös lisää vaihtoehtoisia ratkaisuvideoita eri lapsiryhmien kuvaamana).

TEHTÄVÄ 2:
Ideoikaa lasten kanssa pulmatilanne, jonka haluaisitte itse kuvata esimerkiksi tableteilla tai digikameralla. Suunnitelkaa lyhyt kuvaus miten tarina etenee ja missä rooleissa kukin toimii. Yksi lapsista voi toimia kuvaajana, osa lavastajina ja osa näyttelijöinä. Kuvauspaikka ja -rekvisiitta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Video kuvataan yhdellä otoksella, tarvittaessa voidaan kuvata uudestaan kunnes lapset ovat tyytyväisiä otokseen. Kuvausprosessin aikana keskustellaan esiin nousevista asioista lasten kanssa (esim. saako toista kuvata ilman lupaa). Tämän jälkeen kuvataan samoin toinen videopätkä, jossa esitetään ratkaisu. Lopuksi videot katsotaan yhdessä esimerkiksi kosketustaululta ja keskustellaan niiden herättämistä asioista ja kysymyksistä.

Kohteliaisuus:

Arkeologinkadun phy
Vasaramäen phy

 

Ystävällisyys, oikeudenmukaisuus, toisen huomioonottaminen:

Vasaramäen phy

 

Rehellisyys, oikeudenmukaisuus, itsehillintä:

Kerttulin phy
Vasaramäen phy

 

Avuliaisuus, ystävällisyys, oikeudenmukaisuus, toisen huomioonottaminen:

Vasaramäen phy
Kerttulin phy

 

Toisen huomioonottaminen, ystävällisyys:

Vasaramäen phy
Arkeologinkadun phy

 

Yksityisyyden kunnioittaminen:

Halisten phy
  Halisten phy

(Paina päivitä-napista, jos haluat katsoa videot uudestaan)