Hanketietoa

MOLLA – varhaiskasvatuksen verkkotaidot ja -menetelmät

Molla-hanke on opetushallituksen ja Turun kaupungin rahoittama oppimisympäristöhanke  2011-2013.  Hankkeessa selvitetään tieto- ja viestintätekniikan käytön mahdollisuuksia esikoululaisten oppimisen apuna.  Kokeiltavana on, millaiset laitteet olisivat sopivia ja toisaalta millainen toiminta tietotekniikan kanssa on tämän ikäisille lapsille soveltuvaa ja leikinomaisen oppimisen kannalta hyödyllisintä. Mallia käytetään pohjana tulevaisuudessa Turussa ja valtakunnallisestikin esiopetusta kehitettäessä. Tietokoneet eivät ole syrjäyttämässä perinteistä askartelua, liikuntaa ja leikkiä, vaan tuovat oman pienen lisänsä päivän toimintoihin.

Hankkeen aikana kehitetään:

 1. Malli esiopetusryhmän ryhmätilaan soveltuvasta it- ja esityslaitekokoonpanosta ja siihen suoraan liittyvästä kalustuksesta. Liite_1
 2. Malli tieto- ja viestintätekniikan ikätason mukaisesta käytöstä esiopetuksen opetussuunnitelman oppisisältötavoitteiden välittämisessä. Liite_2
 3. Malli esiopetukseen soveltuvasta ja kustannustehokkaasta e-oppimateriaalivalikoimasta ja ohjelmistovalikoimasta. Liite_3
 4. Malli lastentarhanopettajien ja muun varhaiskasvatushenkilöstön pedagogisen tuen järjestämiseksi. Liite_4

Näitä malleja käytetään konkreettisina välineinä tieto- ja viestintätekniikan suunnitelmallisessa käyttöönotossa Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa.

Turun Molla-hankkeessa ensisijaisina kehittämiskohteina toimii viisi päivähoitoyksikköä:

 • Pernon päivähoitoyksikkö, Pernontie 31
 • Suotorpankujan päivähoitoyksikkö, Suotorpankuja 3
 • Uittamon päivähoitoyksikkö, Jalustinkatu 8
 • Itäharjun päivähoitoyksikkö, Viinamäenkatu 7
 • Paattisten päivähoitoyksikkö, Toffinkuja 2

Kohteissa kokeillaan erilaista tietotekniikkaa, sähköistä oppimateriaalia ja toimintaa tietokoneiden, tablettilaitteiden ja mm. digikameroiden ja piirtoalustojen avulla. Joka kohteessa on opettajan käytössä tietokone ja kosketustaulu, lisäksi oppilaiden käytössä on tietokoneita tai tablettilaitteita (paitsi Paattinen).

Yhteistyökumppaneina ovat mm. oppimateriaalikustantajat Sanoma Pro ja Otava, joilta lapset saavat käyttöön sähköistä esikouluoppimateriaalia sekä NordicEdu, jonka kanssa kehitetään pelillistä oppimateriaalia. Kumppanina on myös Lappeenrannan kaupunki, jossa on käynnissä oma Molla-hanke, sekä Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu.

Turun hanketta koordinoi Tietokone opetuksessa – TOP-keskus.


MOLLA-esittelyvideo

Project MOLLAMollan kolmet portaat – tvt:n käyttö esiopetuksessa kolmiportaisen tuen periaatteita noudattaen

Jatkohankkeen (2013-2015) tavoitteena on etsiä ratkaisuja esiopetusikäisten oppimisen tukemiseen tieto- ja viestintätekniikan avulla huomioiden erilaiset oppimistavat ja lasten yksilölliset tarpeet. Tvt:n avulla tuetaan esiopetuksen opetussuunnitelmaan kirjatun kolmiportaisen tuen (YTE-malli) tavoitteita ja kehitetään oppimisympäristöä vastaamaan pienten oppijoiden erilaisia tarpeita.

Mukana aloittaa 4 uutta päiväkotia:

 • Arkeologinkadun phy, Jäkärlän puistokatu 18
 • Halisten phy, Paavinkatu 15
 • Kerttulin päivähoitoyksikkö, Kellonsoittajankatu 6
 • Vasaramäen phy, Rakuunatie 56

Kumppaneina toimivat Raision ja Lappeenrannan kaupunkien Molla-hankkeet. Yhteistyössä mukana myös NordicEdu.


 

Yhteystiedot:

Saila Visti etunimi.sukunimi@turku.fi

 

Etusivulle