Litteraturens högfest

Vinnarna för ansedda litteraturpriser har valts

Sista veckan av november har varit fylld med litteraturens högfest då både Finlands och Sveriges kanske mest ansedda litteraturpriser tilldelades sina respektive vinnare!

Grattis till vinnarna av Finlandiapriserna 2020

Finlandiapriserna, säkert de mest ansedda litteraturpriserna i Finland, tilldelades onsdagen den 28 november under en direktsändning.

Ur projektets synvinkel är Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset det intressantaste. Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset tilldelades Anja Portin med barnromanen Radio Popov. Boken är illustrerad av Miila Westin och förlagd av den finlandssvenska förlaget S&S (Schildts & Söderströms). Mera om årets vinnare, urvalskriterier och andra kandidater hittar man på Finlands Bokstiftelses webbsida (på finska).

Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset tilldelas av Finlands Bokstiftelse. Priset delades ut för första gången år 1997. Prissumman är 30 000 euro. Utöver Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset tilldelar Finlands Bokstiftelse årligen två andra priser, dvs. Skönlitteratur Finlandiapriset och Facklitteratur Finlandiapriset vars historia räcker ända till året 1984 respektive 1989.

Årets vinnare av Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset samt de andra segrarverken kan lånas på Vaski-biblioteken. Länkar till böckernas sidor på Vaski-databasen nedan.

Augustpriser tilldelades på måndag i Sverige

Även Sveriges mest ansedda litteraturpriser, Augustpriser, tilldelades i november. Augustpriser 2020 tilldelades under en direktsändning måndagen den 23.

Såsom Finlandiapriser, tilldelas Augustpriser i tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Under Augustgalan tillkännages även Lilla Auguststatyetten, priset som är ägnat åt unga författare mellan 16 och 20 år. Årets vinnare av Lilla August är Nanna Mikkelsen med novellen Offret. Novellen kan läsas på webbsidan av Augustpriset.

Augustpriset har fått sitt namn efter August Strindberg, en av de mest kända svenska författare. Strindberg medverkade vid sekelskiftet mellan 1800-1900-talet. Augustpriser tilldelas av Svenska Förläggareföreningen och har delats ut sedan 1989.

Årets pristagare är listade nedan. Även dessa verk kan lånas på Vaski-biblioteken, se länkar nedan.

Onnimannipriset

(Läs)glädjen har faktiskt stått högt i tak på november!

På måndagen den 16 november tilldelades Barnboksinstitutets Onnimannipriset. Priset instiftades 1993 och har tilldelats sedan dess. Priset delas ut till en person eller organisation som har genom sitt arbete eller verksamhet främjat barn- och ungdomslitteratur. Vinnaren av detta hederspris prisbelönas med sagoromanen Oli ennen Onnimanni av Marjatta Kurennuemi samt med tre penningslotter.

Årets vinnare är den 12-åriga bokvloggaren Lukuhirmu Hertta från Helsingfors. Priset tilldelas henne för hennes barnboktips och annat barnboksrelaterade innehåll på sociala medier. Ett särskilt omnämnande förtjänar Lukuhirmu Herttas boktips – de är verkligen från barn till barn! Priset tilldelades för första gången för ett läsande barn.

Mera om vinnaren, grunderna för valet av vinnare samt om själva Onnimannipriset hittar man på Barnboksinstitutets webbsidor (på finska). Man kan bekanta sig med Lukuhirmu Herttas lästips på hennes läsvlog på Youtube. Videorna är på finska.

Varma gratulationer till alla vinnare!

Henrik Hurme, läskoordinator
Rikta dig till läsning! -projekti

Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset 2020

Årets nominerade till Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset 2020 har offentliggjorts!

Onsdagen den 4 november offentliggjorde Finlands Bokstiftelse årets nominerade till Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset.

Årets nominerade

  • Siiri Enonranta: Kesämyrsky (WSOY)
  • Aino Havukainen & Sami Toivonen: Tatu ja Patu – kovaa menoa kiskoilla (Otava)
  • Katri Kirkkopelto: Molli ja maan ääri (Lasten Keskus)
  • Meri Luttinen: Myrskynsilmä (WSOY)
  • Anja Portin: Radio Popov (S&S)
  • Laura Ruohonen, Erika Kallasmaa (ill.), Petri Kumela (mus.), Annika Sandelin (övers.): Outo opus. Runoja ja totta pienistä eläimistä / Zoologipoesi. Smådjur i toner (Otava / Förlaget)

Barn- och undgomslitteratur Finlandiapriset

Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset delas ut av Finlands Bokstiftelse. Priset tilldelas en ansedd finländsk författare med penningspris på 30 000 euro. Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset har tilldelats från år 1997.

Finlands Bokstiftelse tillsätter årligen en uttagningskommitté med tre ledamöter vars uppgift är att nämna minst tre och högst sex kandidater för priset, samt en person som väljer den slutliga vinnaren bland de tidigare nominerade kandidaterna. Verk som kan tävla om årets pris måste vara publicerade efter förfallodagen av föregående tävlingens kandidatnominering och före årets förfallodag.

”Finlands bokstiftelse är en stiftelse som Finlands Förlagsförening och undervisningsministeriet grundade år 1983. Enligt sina stadgar är syftet att främja och stödja den inhemska bok- och ordkonsten.”

Ytterligare information om Finlandiapris finns på Finlands Bokstiftelses webbsida.

Årets pris

Den slutliga vinnaren av Barn- och undomslitteratur Finlandiapriset i år väljer skådespelare Christoffer Strandberg.

Årets Finlandiavinnare offentliggörs på onsdagen den 25 november 2020. Utöver Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset tilldelas Skönlitteratur Finlandiapriset och Facklitteratur Finlandiapriset. Prisutdelningen sänds som direkt sändning på YLE TV1 kl 19.

Grattis till nominerade!

Henrik Hurme, läskoordinator
Rikta dig till läsning! -projekt


Vinnaren av Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset 2020 är Anja Portin med verket Radio Popov (S&S). Boken är illustrerad av Miila Westin. Grattis till vinnaren!