Tack till alla som deltog i barnboksorienteringen!

På sommar flyger vi mot sagornas stigar!

Barnboksorienteringen har avslutats. Tack till alla som deltog i orienteringen!

Skapa en egen barnboksorientering!

Även om de egentliga orienteringsbanorna har tagits ner, finns kontrollerna tillgängliga på projektets webbsida – skriv ut kontrollerna och skapa en egen barnboksorientering!

Skriv ut kontrollerna och skapa en egen barnboksorientering! (filen öppnas i en separat pdf-fil)

Barboksorientera var som helst och när som helst!

Också nätversionen av barnboksorienteringen finns tillgänglig på webben. Man kan således fortfarande barnboksorientera var som helst och när som helst!

Rikta dig till läsning! -barnboksorientering på sommar 2021 på webben


Trevlig fortsättning på sommaren & läsglädje!

Henrik Hurme
Läskoordinator, Rikta dig till läsning! -projekt

#RiktaDigTillLäsning #SuuntaaLukemiseen