Koulun esittely

Tervetuloa Vähä-Heikkilän koulun kotisivuille.

Vähä-Heikkilän koulu on Turun suurimpia alakouluja. Oppilaita Vähiksessä on reilu 500, joista noin 100 käy koulua Uittamon yksikössä. Vähä-Heikkilän koulu tarjoaa opetusta myös ranskaksi kieliluokillaan, joita on kaikilla luokka-asteilla.

Vähä-Heikkilän koulun historia yltää yli sadan vuoden päähän. Koulu aloitti toimintansa Vähä-Heikkilän kansakouluna 2.10.1905. Ensimmäinen opettaja koulussa oli Väinö Kotkanen. Nykyisellä paikalla Myllymäellä opetusta on ollut vuodesta 1906 alkaen. Alussa oppilaita oli koulussa vain 45, mutta 300 oppilaan raja saavutettiin vuonna 1922. Myllymäen alkuperäisistä puurakennuksista toinen valmistui vuonna 1912, ja kivikoulu 1929. Koulussa opiskeltiin sähkövalaistuksessa jo vuonna 1913.

Vähä-Heikkilän koulu toimi alkuperäisissä tiloissa aina vuoteen 2005 saakka, jolloin koulumäelle valmistui kaksi uutta koulurakennusta. Lisäksi vanhat rakennukset peruskorjattiin vaiheittain siten, että kaikki rakennukset olivat opetuskäytössä vuodesta 2007 lähtien. Viimeisin muutos tuli vuonna 2008, jolloin Uittamon koulu liitettiin hallinnollisesti osaksi Vähä-Heikkilän koulua.

Lukuvuonna 2023-2024  Vähä-Heikkilän koulussa on yhteensä 550 oppilasta. Koulun B-luokat ovat ranskan kieliluokkia ja 1-4C-luokat ovat Uittamon yksikön oppilaiden luokkia.