Suvi Hatunen, Suomen ympäristökeskus SYKE

Oletko jo tutustunut mahdollisuuteen kerätä kansalaishavaintoja omasta lähiympäristöstäsi?

Kansalaishavaintoja voi tehdä kuka tahansa ja havainnointi perustuu vapaaehtoisuuteen. Tällaista tiedonkeruutapaa kutsutaan joukkoistamiseksi. Useimmiten havainnot ovat paikkaan sidottuja, eli niissä hyödynnetään paikkatietoja. Paikan lisäksi havainnossa kuvataan havaittavan ilmiön ominaisuuksia.

Koska kansalaishavaintopalvelut ja –sovellukset ovat valmiina verkkosivuilla tai mobiiliapplikaatioina, on niiden käyttöönotto helppoa. Käyttäjän ei siis tarvitse osata itse luoda paikkatietoaineistoa tai miettiä mitä tietoja pitäisi kerätä.

Havaintoja tekemällä kuka hyvänsä – vaikka kokonainen koululuokka – voi osallistua ympäristön seurantaan liittyvään tutkimukseen.

Kansalaishavaintoja käytetään mm. täydentämään viranomaisten mittauksia tai varmentamaan mallien laskelmia. Pitkäaikaisesta seurannasta on hyötyä, kun halutaan tarkastella vaikka järven rehevöitymistä tai kunnostustöiden vaikutusta.

Koululuokka voi osallistua helposti ympäristön seurantaan liittyvään tutkimukseen tekemällä kansalaishavaintoja.

Kansalaishavaintojen laatua voidaan tarkastella esimerkiksi vertaamalla saman alueen havaintoja toisiinsa, viranomaisten mittauksiin tai muutoin kerättyyn tietoon. Näin muista havainnoista selkeästi poikkeavat havainnot löytyvät havaintojoukosta ja ne saadaan tarvittaessa eliminoitua.

Kansalaishavainnot.fi –sivustolta löytyy listattuna kansalaishavaintokyselyjä ja –kampanjoita eri tutkimuslaitoksilta ja kansalaisjärjestöiltä Suomessa. Näin kevättalvella ajankohtainen on SYKEn ja Luonto-Liiton järjestämä Talviseuranta-kampanja, jossa voi ilmoittaa havaintojaan lumi- ja jäätilanteesta sekä talvisista eläin- ja lintulajeista.

Lista kansalaishavaintokyselyistä ja –kampanjoista löytyy osoitteesta Kansalaishavainnot.fi.

Lumien ja jäiden sulettua voi havainnoida vaikka levätilannetta tai vieraslajeja. Rantojen roskaisuutta taas voi havainnoida ympäri vuoden. Erityisesti vesillä ja rannoilla liikkujien kannattaa tutustua Järvi-meriwikin Havaintolähettiin, jolla voi ilmoittaa em. levä- ja roskahavaintojen lisäksi useita muitakin vesiin liittyviä havaintoja.

Ota siis rohkeasti puhelin taskuun ja lähde luontoon liikkumaan, havaintojasi kaivataan!

 

SYKEn kansalaishavaintoasiantuntijoiden tukiosoite (havaitsijoille): havaitsemaan [at] ymparisto.fi