Suurin osa olemassa olevasta tiedosta voidaan paikantaa. Tällaista tietoa kutsutaan paikkatiedoksi.

Paikkatietoa esitetään useimmiten kartalla erilaisten symbolien, viivojen, pisteiden, alueiden, värien eli karttamerkkien avulla. Karttamerkit kertovat kartalla sijaitsevan kohteen ominaisuuksista ja ne kuvataan karttaselitteessä.

Paikkatieto koostuu sijaintitiedosta eli missä jotakin sijaitsee ja ominaisuustiedosta eli mitä jossakin sijaitsee. Sijaintitieto ilmoitetaan koordinaatteina, osoitteena, paikkakuntana tai muuna tunnettuna kohteena (esim. Turun tuomiokirkko).


Ominaisuustiedoilla kuvataan kohteen ominaisuutta. Ominaisuustietoja voidaan kerätä mittaamalla, kuvailemalla kohteen ominaisuuksia tai käyttämällä omia aisteja, tunteita tai kokemuksia. Ominaisuustiedot voidaan esittää karttamerkkien avulla tai se voi olla valokuva, teksti, numero tai video.

 

Tälle sivulle tulee lisää tietoa ja esimerkkejä paikkatietoaineistojen hyödyntämisestä opetuksesta!

Story map paikkatieto-osaamista edellyttävistä ammateista

Katso Esri Finlandin story mapista esimerkkejä ammateista, joissa paikkatieto-osaamista tarvitaan.

Tulivuoritoiminta maapallolla

Biologian ja maantieteen lehtori Nina Brander tarkastelee videolla ArcGIS Online-palvelun avulla maannerlaattoja ja tulivuoritoimintaa (videon pituus 3 min. 40 sek.).

Geoportin videosarja paikkatiedon hyödyistä yhteiskunnassa

Turun yliopiston Geoportin videoilla eri alojen asiantuntijat pohtivat paikkatietoon liittyviä aiheita oman asiantuntijuutensa näkökulmasta.