Ekologisesti kestävä hyvinvointi

Oppiaineet, joihin tehtävä liittyy: biologia, eritysesti BI2.1. Ekologian perusteet ja maantiede, erityisesti GE4 Geomedia: karttaesityksen laatiminen, kartanlukutaito ja kartta-aineistoihin tutustuminen.

Paikkatietotaidot:  Yhteisen karttaesityksen laatiminen, pistekohteiden tallentaminen kartalle. Tehtävään soveltuvat karttapalvelut, joihin voi tallentaa omaa tietoa ja jakaa sirtä muille, esimerkiksi PaikkaOppi, ArcGIS Online tai Google My Maps.

Tehtävän tarkoitus: opitaan ekosysteemipalvelukäsite ja hahmotetaan monimuotoisen, puhtaan ja terveellisen ympäristön merkitystä nuoren kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Toimivat ekosysteemit ovat elintärkeitä ihmiskunnan ja jokaisen ihmisen hyvinvoinnille. Ekosysteemien erilaisia hyötyjä ja merkityksiä hyvinvoinnille kutsutaan ekosysteemipalveluiksi.

  1. Tutustu ekosysteemipalveluihin.
  2. Selvitä karttapalvelun avulla omassa kunnassa paikkoja, joiden ekologinen monimuotoisuus (biodiversiteetti) on suurta. Tehtävänäsi on miettiä millaisista kartta-aineistoista on hyötyä tässä tehtävässä.
  3. Mieti, mitkä näistä paikoista tukevat erityisesti sinun omaa jokapäiväistä hyvinvointiasi.
  4. Tallenna pistekohteina paikat yhteiseen karttaesitykseen. Kuvaile kohteeseen lyhyesti, millainen merkitys niillä on fyysisen ja henkisen hyvinvointisi kannalta.
  5. Tarkastelkaa valmista karttaesitystä lopuksi yhdessä.
  6. Voit jatkaa tehtävää ja tarkastella karttaesitystä: A) Miten monimuotoiset, puhtaat ja terveelliset paikat ovat sijoittuneet kaupunkirakenteeseen? B) Ovatko kaikki tiivisti rakennetun ympäristön ulkopuolella vai sekä urbaanilla että löyhemmin rakennetulla alueella? C) Sijaitsevatko paikat kaukana toisistaan vai vierekkäin?

Vaihtoehto 1: Biodiversiteetiltaan monimuotoisten paikkojen sijaan voit selvittää ekosysteemipalveluita koulun lähiympäristössä.

Vaihtoehto 2: Sama tehtävä on mahdollista tehdä myös koko Suomen näkökulmasta. Tällöin on kiinnostava tarkastella valmiista esityksestä, sijaitsevatko monimuotoiset, puhtaat ja terveelliset paikat kauaksi suurista asutuskeskittymistä vai myös niiden lähelle ja keskelle.