Mapathon

TERVETULOA MAPATHONIEN MAAILMAAN!

Lukion maantieteen opinnot ovat muovautuneet kohti ilmiöoppimista ja laajojen kokonaisuuksien ymmärtämistä globaalissa mittakaavassa. Uuden opetussuunnitelman keskeisiä teemoja ovat ajankohtaisten tapahtumien seuraaminen, muuttuva maailma ja sen alueelliset ongelmat ja kehitys sekä riskien hallinta ja niihin varautuminen. Teemoja käsitellään lukion oppimäärässä laajasti luonnon ja ihmiskunnan näkökulmasta, sekä syvennetään opittua käyttämällä maantieteelle tyypillisiä menetelmiä osana pienimuotoista tutkielmaa.

Mapathonin sivuilta löydät ohjeita lukio-yliopisto -yhteistyön aloittamiseen sekä ohjeita ja opetusmateriaalia opetukseen.

Mapathon konseptin kehittäminen lukioiden ja yliopistojen yhteistyön välineeksi:

Korkeakoulujen ja lukioiden välisellä yhteistyöllä on paljon potentiaalia kehittyä ja vahvistua. Lukiokoulutus ja korkeakoulujen valintaperusteet ovat olleet viime vuosina suuressa muutoksessa, ja se luo edellytyksiä sekä mielekkään pohjan kehittää toisen ja kolmannen asteen koulutusalojen yhteistyötä.

Päällimmäisenä ideana projektissa on kehittää yhteistyömalli, jossa Mapathon -tapahtumat olisivat saatavilla kaikissa Suomen lukioissa. Ne tarjoaisivat kaikille kiinnostuneille maantieteen opiskelijoille mahdollisuuden järjestää tapahtumia osana lukion maantieteen kursseja. Tapahtumat järjestetään sillä periaatteella, että kaikki osapuolet hyötyvät, mutta eivät aiheuta osapuolille kustannuksia. Maantieteen opiskelijat voivat sisällyttää Mapathon -tapahtuman järjestämisen osaksi opintojaan, ja lukiot saavat tapahtumaan liittyvät materiaalit, ohjauksen ja kartoitusprojektin osaksi kurssia täysin opiskelijoiden tarjoamana.

Projektin tavoitteena on lisätä yliopistojen ja lukioiden välistä yhteistyötä maantieteessä, ja mahdollistaa kollektiivisia osallistamis- ja vaikuttamisprojekteja kaikkialla Suomessa. Mapathon -tapahtumia on järjestetty yliopisto-opiskelijoiden ja lukioiden yhteistyönä Turussa ja Salossa, ja opiskelijoiden palaute tapahtumista on ollut positiivista. Opiskelijat kokevat Mapathonit motivoivina ja kokevat pääsevänsä antamaan konkreettista apua ja samalla syventämään kursseilla opittua teoriaa.

Projektin yhteydessä tuotetaan Mapathonien järjestämistä tukevaa materiaalia. Materiaalipankki sisältää ohjeita sekä lukiolaisille, lukion opettajille, että yliopisto-opiskelijoille. Tarjolla on yksityiskohtaiset ohjeet tapahtuman järjestämiseen ja kaukokartoitusohjelmiston käyttöön, erilaisia videoita, jotka helpottavat kartoitusprojektin aloittamista, sekä tukimonisteita, joiden avulla on mahdollista reflektoida ja syventää projektista saatuja oppeja. Materiaalipankki siirretään alustalle, josta materiaalit ovat helposti saatavilla Mapathonin järjestämisestä kiinnostuneille.

 

Mapathonmallia esittelevän seminaarin 27.1.2021 aineistot

Lataa mapathon-seminaarin pdf tästä

Lataa mapathon-seminaarin power point -tiedosto tästä

Katso webinaari tallenteena You Tubesta

Lue lisää mapathonista Kartta.nytin sivuilta

Aiheeseen liittyvää myös äällä:

Digicampus sivusto: https://digicampus.fi/course/view.php?id=1394

Esittelyvideo TSYK:in mapathonista: https://www.youtube.com/watch?v=Dm5R4yjKKeg

Humanitarian OpenStreetMap Team: https://www.hotosm.org/
OpenStreetMap: https://www.openstreetmap.org/

Egea Turku: https://egeaturkublog.wordpress.com