Paikkatietosovelluksia ja -palveluita sekä avoimia laadukkaita paikkatietoaineistoja on yhä enemmän saatavilla ja käytössä eri aloilla työelämässä, ihmisten arjessa ja yhteiskunnallisen osallistumisen työkaluina.

kartta.nyt -sivuston ja sen yhteydessä toimivan geomentoriverkoston tavoitteena on pyrkiä saamaan paikkatietoaineistot ja -työkalut aktiiviseen käyttöön ja kaikkien hyödyksi. Mitä paremmin nämä otetaan käyttöön kouluissa jo varhaisessa vaiheessa, sitä taitavampia nuoret ovat jatko-opinnoissa ja myöhemmin työelämässä hyödyntämään paikkatietoa omaksi ja yhteiskunnan hyväksi.

kartta.nyt -sivustolla esitellään paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksia ja avoimia paikkatietoaineistoja koulukäyttöön eri oppiaineisiin ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

kartta.nyt -sivuston takana on Paikkatieto ja avoin data -hanke, joka toimii vuoden 2019. Hanketta koordinoidaan Turun kaupungin sivistystoimialalla TOP-keskuksessa. Hankkeessa on mukana ESRI Finland, Maanmittauslaitos ja SYKE (Suomen ympäristökeskus). Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Hankkeen toiminnasta vastaavat henkilöt:

  • hankekoordinaattori Virpi Hirvensalo, Turun kaupunki, virpi.hirvensalo@turku.fi, 040 197 13 93
  • Riikka Jantunen, ESRI Finland
  • Ari Öysti, MML
  • Anniina Lundvall, MML
  • Kaisu Harju, SYKE
  • Suvi Hatunen, SYKE
  • Minna Kallio, SYKE