Kartta.nyt -sivusto ja samanniminen Facebook-ryhmä toimivat kriittisen geomedialukutaidon tutkimustiimin tiedotuskanavana. 

Tiimimme toimii Helsingin yliopiston maantieteen yksikössä. Olemme osa Strategisen tutkimuksen neuvoston CRITICAL-tutkimushanketta. Tuotamme opettajille geomedian lukutaitoon liittyviä lisäkoulutusmateriaaleja tutkimustyön ja tiedottamisen ohella. Koulutusmateriaalit tallennetaan pysyvästi Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Tiimi tekee yhteistyötä Helsingin yliopiston tiedekasvatuksen ja maantieteen ja geotieteiden tiedeluokka Geopisteen kanssa.

Kriittisen geomedian lukutaito käsittää karttojen, paikkatiedon sekä paikkaan tai alueeseen sidoksissa olevien diagrammien, kuvien ja videoiden lukemista ja tuottamista. Kriittisellä tarkastelulla tarkoitetaan lähde- ja sisältökriittisyyttä sekä analyyttistä otetta geomedian lukemisessa.

Tiimimme kuuluvat:

  • tiiminvetäjä, yliopistonlehtori, tutkija ja aineenopettaja Petteri Muukkonen
  • tutkija ja aineenopettaja Tua Nylén
  • yliopisto-opettaja, aineenopettaja Markus Jylhä  (viestintävastaava)
  • väitöskirjatutkija, aineenopettaja Panu Lammi
  • tutkimusavustaja, varhaiskasvatuksen opettaja Laura Hynynen
  • tutkimusavustaja, Ronja Päivärinta
  • tutkimusavustaja, Michaela Söderholm

Virpi Hirvensalo toimi tiimin viestintävastaavana 31.12.2021 saakka.

Yhteydenotot tiimille viestintävastaavan kautta:
markus.jylha@helsinki.fi, 050 448 8821.

 

Kartta.nytin taustaa

Tämän sivuston toiminta alkoi Opetushallituksen rahoittamassa Paikkatieto ja avoin data -hankkeessa, joka oli käynnissä vuosina 2019-2020. Hanketta koordinoitiin Turun kaupungin sivistystoimialalla TOP-keskuksessa. Hankkeessa olivat mukana ESRI Finland, Maanmittauslaitos ja SYKE (Suomen ympäristökeskus). Sivustolle koottiin hankkeen aikana tietoa karttapalveluista, paikkatiedosta ja avoimista kartta-aineistoista kouluopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.