Ekologisesti kestävä hyvinvointi

Oppiaineet, joihin tehtävä liittyy: biologia, eritysesti BI2.1. Ekologian perusteet ja maantiede, erityisesti GE4 Geomedia: karttaesityksen laatiminen, kartanlukutaito ja kartta-aineistoihin tutustuminen. Paikkatietotaidot:  Yhteisen karttaesityksen laatiminen, pistekohteiden tallentaminen kartalle. Tehtävään soveltuvat karttapalvelut, joihin voi tallentaa omaa tietoa ja jakaa sirtä muille, esimerkiksi PaikkaOppi, ArcGIS Online tai Google My Maps. Tehtävän tarkoitus: opitaan ekosysteemipalvelukäsite ja hahmotetaan monimuotoisen, puhtaan …

Kansalaishavaintojen avulla autat ympäristötutkimusta

Oletko jo tutustunut mahdollisuuteen kerätä kansalaishavaintoja omasta lähiympäristöstäsi? Kansalaishavaintoja voi tehdä kuka tahansa ja havainnointi perustuu vapaaehtoisuuteen. Tällaista tiedonkeruutapaa kutsutaan joukkoistamiseksi. Useimmiten havainnot ovat paikkaan sidottuja, eli niissä hyödynnetään paikkatietoja. Paikan lisäksi havainnossa kuvataan havaittavan ilmiön ominaisuuksia. Koska kansalaishavaintopalvelut ja –sovellukset ovat valmiina verkkosivuilla tai mobiiliapplikaatioina, on niiden käyttöönotto helppoa. Käyttäjän ei siis tarvitse osata …

Post it

Olen antanut BI2-kurssilla ensimmäiseksi pohdintatehtäväksi kirjoittaa post it-lappuun lapsesi tulevaisuuden utopia/dystopiaviestin sinulle, vanhemmalle. Lapsesi on ihmetellyt koulumatkallaan jotain ja liimannut lapun jääkaapin oveen odottamaan kotiinpaluutasi. Opiskelija jää tunnin loputtua luokan perälle pakkaamaan hitaasti reppuaan – se on usein merkki siitä, että haluaa jäädä open kanssa juttelemaan. Kuule ope, ei mulla ole iloja on vain murheita …

Esitys ITK:ssa

Paikkatietotekniikasta on tullut kymmenen vuoden aikana olennainen osa yhteiskuntaa ja yksi tärkeä tapa ajatella, hallita ja jakaa tietoa. Samalla erilaisten paikkatietoa hyödyntävien sovellusten ja palveluiden määrä on kasvanut huomattavasti arjessa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja työelämän eri aloilla. Paikkatiedon peruskäyttötaitojen voidaan katsoa olevan osa kansalaisten monilukutaitoa, josta on selvää hyötyä opiskeluissa ja myöhemmin työelämässä. Myös koulukäyttöön suunnattujen …