Kartta-aineistojen lisenssi- ja käyttöehdot

Lisenssi tarkoittaa paikkatietoaineiston (usein sähköisen kartan) käyttöön oikeuttavaa sopimusta. Se tehdään aineiston tarjoajan ja käyttäjän välillä.

Lisenssi voi olla käyttäjälle joko maksuton tai maksullinen. Se sisältää aineiston käyttöehdot, jotka määrittävät miten aineistoa saa käyttää ja miten lähdetietoihin viitataan.

Lisenssi- ja käyttöehdot ovat luettavissa karttapalvelun yhteydessä. Esimerkiksi kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa käyttöehdot löytyvät palvelun etusivulta. Ne hyväksytään rekisteröitymällä palveluun.

Maksuttoman kansallisen karttapalvelun, Paikkatietoikkunan, käyttöehdoissa määritetään miten karttoja saa käyttää. Käyttöehdot hyväksytään rekisteröitymällä palveluun.

Sähköisiä karttoja ja muita paikkatietoaineistoja tarjotaan entistä enemmän avoimina aineistoina. Tämä tarkoittaa, että aineistot ovat vapaasti kansalaisten käytettävissä maksutta. Vaikka aineistot ovat avoimia, niihin liittyy usein lisenssi- tai käyttöehtoja. Tutustu niihin aina ennen aineiston käyttöönottoa.

Kartta-aineistoja tarjoavat käyttäjille sekä julkiset että yksityiset tahot. Esimerkiksi Maanmittauslaitos ja Suomen ympäristökeskus ovat suuria suomalaisia kartta-aineistojen tarjoajia. Näillä on omat lisenssi- ja käyttöehdot tuottamilleen aineistoille. Suomessa julkishallinto, eli valtion ja kuntien hallinnot, käyttävät CC-lisenssiä, eli Creative Commons-linsenssiä.

Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistojen käyttöehdot

Lähes kaikki Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistot ja suurin osa SYKEn paikkatietoaineistoista ovat avoimia aineistoja.

Maanmittauslaitoksen paikkatietoaineistojen käyttöehdot

Suomen ympäristökeskuksen paikkatietoaineistojen käyttöluvat

Paikkatietoikkunan käyttöehdot

Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä kansallisessa paikkatietoportaalissa Paikkatietoikkunassa on omat lisenssi- ja käyttöehdot. Käyttöehdot löytyvät Käyttöehdot -otsikon alta.

 

Kokeile:

Paikkatietoikkuna