Avoimet kartta-aineistot

Kun kirjoitat nettiselaimen hakukenttään avoin data, saat pitkän listauksen julkisen ja yksityisen toimijoiden tuottamaa avointa tietoa. Avointa dataa julkaisevat ministeriöt, virastot, valtio laitokset, maakunnat, kunnat, yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt.

Mitä on avoin data?

Avoimella datalla tarkoitetaan julkista, koneluettavaa tietoa, jota voi vapaasti käyttää ja hyödyntää uudelleen, kunhan mainitsee aineiston alkuperäisen lähteen. Se on siis vapaasti ja maksutta kaikkien hyödynnettävänä olevaa tietoa! Data voi olla tilastoja, taloustietoja, karttoja, kuvia, videotallenteita ja 3D-malleja digitaalisessa muodossa.

 

Mitä on avoin paikkatieto?

Avoin paikkatieto on mitä tahansa avointa dataa, johon on merkitty sijaintitieto. Se voi olla esimerkiksi digitaalinen kartta, josta näet ilmanlaatutiedot ei puolilla kaupunkia tai melutason kaupungin eri osissa yöllä ja päivällä. Avoimen paikkatiedon ideana on, että voit ottaa tämän aineiston omaan käyttöösi oppimisprojektiin, kunhan mainitset lähdetiedot.

Katsele avoimia paikkatietoaineistoja!

SYKEn asiantuntijoiden koostama listaus avoimista paikkatietoaineistoista opetuksen tueksi (pdf).

Geoportin sivuilla on hyvä listaus avoimista paikkatietoaineistoista.

 

Tälle sivulle tulee hankkeen kuluessa lisää tietoa avoimesta paikkatiedosta ja sen hyödyntämisestä lukiokoulutuksessa ja perusopetuksessa!