Avoimet kartta-aineistot

Mitä on avoin data?

Avoimella datalla tarkoitetaan julkista, koneluettavaa tietoa, jota voi vapaasti käyttää ja hyödyntää uudelleen, kunhan mainitsee aineiston alkuperäisen lähteen. Se on siis vapaasti ja maksutta kaikkien hyödynnettävänä olevaa tietoa! Data voi olla tilastoja, taloustietoja, karttoja, kuvia, videotallenteita ja 3D-malleja digitaalisessa muodossa.

Avointa dataa julkaisevat ministeriöt, virastot, valtio laitokset, maakunnat, kunnat, yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt.

Mitä on avoin paikkatieto?

Avoin paikkatieto on mitä tahansa avointa dataa, johon on merkitty sijaintitieto. Se voi olla esimerkiksi digitaalinen kartta, josta näet ilmanlaatutiedot ei puolilla kaupunkia tai melutason kaupungin eri osissa yöllä ja päivällä. Avoimen paikkatiedon ideana on, että voit ottaa tämän aineiston omaan käyttöösi oppimisprojektiin, kunhan mainitset lähdetiedot.

Katsele avoimia paikkatietoaineistoja!

SYKEn asiantuntijoiden koostama listaus avoimista paikkatietoaineistoista opetuksen tueksi (pdf).

Geoportin sivuilla on hyvä listaus avoimista paikkatietoaineistoista.