Kerttulissa tiede- ja teknologiakasvatukseen tutustumista

Tutustuimme joulukuussa Kerttulin phy:n kehittämispäivässä tiede- ja teknologiakasvatukseen sekä teorian tasolla että työpajoissa. Pohdimme myös oman tiede- ja teknologiakasvatussuunnitelman laatimisen toteuttamista.     Samalla päivitimme Dli-projektimme tilanteen. Tutustuimme tilattuihin tuotteisiin ja aloimme pohtia muita toimia oppimisympäristömme muokkaamiseksi. Hankkeen myötä kaksi

Kerttulin kirjasto

Muutoksen tuulet puhalsivat Kerttulin päivähoityksikössä, kun uudistimme kirjastomme käyttötarkoituksen.   Nyt odottelemme varhaisen tiedekasvatuksen, toiminnallisen matematiikan ja liikuntakasvatuksen tilauksia saapuviksi kirjastoomme. Ryhmät saavat tiedevälineistöä omaan käyttöönsä, mutta kirjastosta niitä voi lainata tarvittaessa lisää. Kirjastossa säilytämme kaikkien yhteisessä käytössä olevia tiedevälineitä,

Kerttulin päivähoitoyksikkö ennen muutoksia

Kerttulin päivähoitoyksikössä kirjasimme kehittämissuunnitelmaan alustavasti seuraavat kehittämiskohteet: Edellisten kohteiden lisäksi tarvitsemme yksikköömme erilaisia oppaita, materiaaleja ja välineitä eri-ikäisten lasten toiminnallisen matematiikan ja varhaisen tiedekasvatuksen toteuttamiseen. Pyrimme järjestämään myös aikaa, mahdollisuuksia ja tapoja jakaa ideoita henkilökunnan kesken ja valmistaa materiaaleja yhdessä.

Varhaiskasvattajat oppimisympäristöä uudistamassa

Kerttulin päivähoitoyksikkö on yksi ”Digiä, liikettä ja ilmiöitä” -projektissa mukana olevista päiväkodeista. Päivähoitoyksikössämme on yhteensä kymmenen ryhmää alle 3-vuotiaista esiopetusikäisiin lapsiin saakka. Päiväkotirakennus otettiin käyttöön tammikuussa 2013, mutta uusista tiloistaan huolimatta varhaiskasvattajat, lapset ja huoltajat näkevät oppimisympäristössä kehittämistarpeita. Haluamme kehittää

Mikä innostaisi lastasi liikkumaan, leikkimään ja tutkimaan?

Huoltajat suunnittelevat unelmien päiväkotia yhdessä Kerttulin phy:n henkilökunnan ja lasten kanssa. Ryhmien eteisissä on esillä lasten kuvia ja piirustuksia päiväkodin sisä- ja ulkotiloista, jotka lasten mielestä kaipaisivat muutosta. Huoltajat ovat saaneet lisätä kuvien yhteyteen ajatuksiaan ympäristöstä, joka innostaisi lapsia liikkumaan,