Yhtenä tavoitteenamme Kerttulissa oli lisätä liikuntaa ja leikkiä käytäville sekä aulatiloihin.

Portaisiin kiinnitimme matematiikkaa.

 

Käytävien varrelle lisäsimme liikkumiseen kannustavia kuvia ja QR-koodeja. QR-koodeista avatutuu tanssimiseen, taukojumppaan ja liikunnallisiin laululeikkeihin innostavia videoita. Lapset saavat siis lähteä seikkailulle ympäri isoa taloamme yhdessä ryhmän aikuisten kanssa.

 

Pitkille käytävillemme teimme erilaisia liikuntaratoja, joita voi hyödyntää erityisesti siirtymätilanteissa liikunnan lisääjänä.

Yläkerran aulatilaan rakennamme lasten ehdottamia vaihtuvia leikkiympäristöjä, joita eri ryhmien lapset voivat vuorollaan tai yhdessä käyttää.

 

Liikuntaa ja leikkiä Kerttulin tyhjiin tiloihin