Pieni erä tuotteita on saapunut Kerttulin päivähoityksikköön. Tuotteet hakevat vielä paikkaansa, mutta esimerkiksi oppimisympäristöä rikastuttava avaruusaiheinen matto on löytänyt käyttäjänsä.

Hyödynsimme avaruusmattoa koulun ja esiopetuksen välisessä avaruutta käsittelevässä pistetyöskentelyssä mm. liikuntaleikkien tukena. Nyt matto on erään ryhmämme eteisessä rikastuttamassa lasten leikkejä. Ehkä tästä leikistä käynnistyy ryhmän seuraava projekti. Ryhmät saavat lainata mattoa aina tarpeidensa mukaan projektiensa tueksi tai leikkiympäristönsä muokkaamiseen.

 

Ensimmäisen tilauksen mukana saimme myös motoriikkasarjan, joka oli alunperin tarkoitus sijoittaa yhteen tyhjistä aulatiloistamme kaikkien ryhmien yhteiseen käyttöön. Suunnitelma ei kuitenkaan toiminut tilanpuutteen ja turvallisuustekijöiden vuoksi. Nyt erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten ryhmät ovat ottaneet palikoita käyttöönsä rikastuttaakseen leikkiympäristöään ja tukeakseen leikin myötä lasten motoristen taitojen kehittymistä. Tulevissa yhteisissä keskusteluissa mietimme tarkemmin, rakentaisimmeko motoriikkasarjoista johonkin ryhmätiloistamme niin sanotun peuhuhuoneen, jota ryhmät saisivat vuorotellen hyödyntää. Tällaisen järjestelyn myötä voisimme pohtia, miten muutenkin pystyisimme hyödyntämään toistemme tiloja aikaisempaa enemmän.

 

Kuten kuvasta näkyy, lapsemme ovat motivoituneita ja ahkeria sählynpelaajia. Jotta innostus jatkuisi, saimme tilauksen mukana uusia mailoja.
Ensimmäisten tuotteiden iloa Kerttulissa