MOK – yläkoulussa

Yläkoulun monialaisena oppimiskokonaisuutena oli tänä lukukautena terveet elämäntavat ja mielen hyvinvointi. Teemaa kuljetettiin koko lukuvuoden läpi yhteisissä tapahtumissa ja erilaisin yksittäisin tilantein, kuten päivänavauksin tai tehtävätempauksin. Vuosikellon omaisesti etenimme seuraavasti.

Syys- ja lokakuu: liikunta ja liikkuminen mielenterveyden tukena, me henki.

Asiaa käsiteltiin yhdessä luokkatunnilla ja tositoimissa olimme Paavo Nurmen Stadionilla syysliikuntapäivänä. 7. – 8. luokkalaiset katsoivat liikuntatunneilla Nuoruus pelissä elokuvan, oppilaat tekivät hyvinvointibingoa ja kirjasivat seurantalomakkeeseen terveitä elämäntapojaan. Opettajien ja oppilaiden koko koululle pitämät päivänavaukset omista hyvinvointivinkeistään saivat suut hymyyn ja liikettä kehoon.

Marras- ja joulukuu: rentoutuminen ja stressinhallinta 

Yläsali oli viikoksi varattu klo 12 välitunneilla rentoutumiseen ja rentoutusharjoituksiin. Oppilaskunta järjesti luokkatunnin puitteissa yhteistä toimintaa ja myös pikkujoulut. 15.12 koko koulu pääsi katsomaan Valon aika -konserttia Logomoon. Ja toki kaikki joulun ajan ohjelmat  lauleloineen, joulukirkkoineen ja talvitunnelmia tilaisuuksineen tähtäsivät rentoihin stressittömiin elämyksiin.

Tammi- ja helmikuu: mielen hyvinvointi ja ihmissuhteet

Tukioppileiden ja oppilaskunnan järjestämä ystävänpäiväviikon ohjelma toi sydämellisyyttä koko kouluyhteisöön. Kalevalanpäivän aamunavauksessa perehdyttiin Kalevalaan sana-, kuva- ja musiikkitaiteen keinoin. Oppilaille jaettiin parisataa hyvän elämän sananlaskua pohdittaaksi. Kyseisellä viikolla oli mahdollisuus mennä toisella ruokavälitunnilla juhlasaliin lukemaan hiljaisuudessa omaa kirjaa. Luokkatuntien tai terveystiedon- ja yhteiskuntaopin puitteissa kuunneltiin poliisin pitämä oppitunti lainkuuliaisesta elämästä ja luokanohjaajan pitämä oppitunti, jossa juteltiin siitä, miten kaikkia ahdistaa joskus.

Maalis- ja huhtikuu: ravinto ja lepo

Maalis-huhtikuun luokkatunneille tarjottiin valmis PP-esitysmateriaali levon ja hyvän unen merkityksestä ja sitä edesauttavista tekijöistä. Vaihtoehtona tai lisäksi sopi katsoa Yle Areenasta Terveen elämän salaisuudet sarjan Ruoka-jakso.

Toukokuussa kertailtiin opittua. Kuvataiteen oppilaiden posterit herättivät ajatuksia ruokalassa ja S-talon portaikon seinillä vinkattiin tekemään oman elämän tähti. Oppilaskunta järjesti stressittömän luokkatunnin hyvän mielen ja lautapelailujen merkeissä. Toki kaikki viimeisen viikon tapahtumat: päihdevalistus 7.-8. luokkalaisille, 9-gaala, torstain taidepäivä ja perjantain retkipäivä tähtäsivät terveisiin elämäntapoihin ja mielen hyvinvointiin.

 

Lukutaidon teemaviikko alakoulussa

Koulun kirjaston kirjoja lukuvinkkeinä.
Koulun kirjastosta löytyy monenmoista kiinnostavaa lukemista!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukutaidon kehittäminen sekä lukuinnostuksen ylläpitäminen ovat olleet koulumme keskeisiä tavoitteita tänäkin lukuvuonna. Huhtikuun lopulla vietettiin Lukukeskuksen järjestämää Lukuviikkoa. Lukuviikko näkyi koulussamme esimerkiksi siten, että  edellisen vuoden tapaan ja oppilaiden toiveesta viikkoon sisältyi koko koulun yhteinen lukuhetki.

Hyvinvoinnin vuosikello

Lukuvuonna 2022-2023 kouluterveyskyselyn perusteella koulun kehityskohteiksi muodostuivat terveet elämäntavat, tunnetaidot ja mielen hyvinvointi. Näitä sisältöjä on käsitelty ikätason mukaisesti hyvinvoinnin vuosikellon sisältöjen yhteydessä.  

Hyvinvoinnin vuosikelloa on toteutettu niin, että oppilaiden itsetuntoa, empatia- ja tunnetaitoja sekä koululaistaitoja tuetaan monipuolisesti erilaisin toiminnallisin harjoituksin. Tavoitteena harjoituksissa on ryhmähengen ylläpitäminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja huomion kiinnittäminen niihin taitoihin, joilla oppilaat saavat itsekin tuettua hyvinvointiaan. Tunteja on toteutettu pääosin samassa luokassa opiskelevien oppilaiden kesken. 

Tänä vuonna on vanhojen tuttujen materiaalien (KiVa-koulu, Tunnetaito, Turvataito ja Hyvää mieltä yhdessä -materiaali sekä Hyve -materiaali) lisäksi ollut 1.-2. luokilla käytössä Maltti ja Sinni harjoitteita itsesäätelytaitojen oppimiseen, 3.-4 luokilla Tunnehetket -materiaali ja 5.-6. luokilla Hyvän mielen treenivihko. Lisämateriaalina on ollut Tylsyyden taito -materiaali monipuolisesti luokan tarpeet huomioiden. 

Tavoitteena on tunne- ja turvataitojen opettaminen sekä mielen hyvinvoinnin tukeminen ja kiusaamistilanteiden ennaltaehkäiseminen. KiVa-keskustelut ovat myös olleet käytössä oppilaiden välisten kiusaamistilanteiden selvittelyssä ja sovittelussa. Niillä toivotaan olevan myös ennaltaehkäisevä vaikutus.  

Oppilaat ovat pitäneet tunnetunneista valtavasti ja odottavat aina innolla keskusteluhetkiä. Joissain luokissa oppilaat ovat keränneet tunnetaitotunneilla käytettyjä materiaaleja vihkoon, jolloin erilaiset tuotokset jäävät muistiin myös vastaisuuden varalle. 

Keväällä ja syksyllä on toteutettu luokkakohtaiset hyvinvointi- ja kiusaamiskyselyt, joiden perusteella kohdennettua tukea on pystytty tarjoamaan tarkemmin. 

Viisi huovutettua ympyrää joissa kussakin yksi kirjain keskellä värillisten sirpaleiden taustoittamana. Kirjaimista muodostuu sana särkyy.
6d luokan oppilaiden neulahuovuttama ja 6b luokan oppilaiden märkähuovuttama yhteisöllinen taideteos herättää ajatuksia.

Aina kun kiusataan, jotakin särkyy. Silloin pitää miettiä miten särkynyt saadaan ehjäksi tai miten särkymistä voi estää. Käsitöissä muutamat luokat pohtivat, mistä kiusaajan paha olo kumpuaa. Voisiko hänelle sanoa jotakin pehmeästi, vahvistaa häntä ja estää kurjat sanat ja teot ennalta. Näistä ajatuksista syntyi lauseita ja frisbiitä, jotka olivat näytteillä Varsinais-Suomen taitokeskuksessa.

Lukuvuoden juhlia alakoulussa

Lukuvuoden aikana toteutettiin monia koulumme perinteisiin kuuluvia juhlia, joista osa ensimmäistä kertaa koronapandemian jälkeen. Juhlakausi alkoi alkuopetusluokkien ”joulukadun avajaisilla” 3. kerroksen käytävällä. Jokainen luokka oli suunnitellut oman jouluisen esityksensä ja esitykset olivatkin niin jouluisia, että ne päätettiin esittää uudelleen vanhemmille 1.-2. luokkien joulujuhlassa.

Itsenäisyyspäivää vietimme 5.12. juhlatanssiaisten merkeissä. Vuosiluokat 1-2, 3-4 ja 5-6 saivat kukin omat tanssiaisensa. Tanssiaisten aluksi seurasimme lipun saapumista saliin, lauloimme Maamme laulun ja kuuntelimme sekä perinteisen juhlavalan Suomelle että apulaisrehtorin itsenäisyyspäivän puheen. Oppilaamme osasivat todella hienosti kokoontua yhteiseen salitilaisuuteen ja käyttäytyä tilaisuudessa kauniisti ja kunnioittavasti. Tanssit sujuivat hienosti ja viimeisenä soineen letkajenkan aikana tunnelma oli jopa hieman riehakas. Senkin jälkeen kuitenkin rauhoituttiin salin seinustoille seuraamaan lipun poistumista salista.

Joulujuhlat pidettiin syyslukukauden päätöspäivänä. Aamun ensimmäinen juhla oli 1.-2. luokkien juhla, johon myös huoltajat pääsivät mukaan seuraamaan oppilaiden jouluisia esityksiä. Isompien oppilaiden – 3.-4. luokat ja 5.-6. luokat – juhlat olivat koulupäivän aikana ja niissä oppilaat saivat nauttia toistensa esityksistä, joululauluista ja jouluisesta tunnelmasta, tällä kertaa ilman huoltajia.

Linjojen kevätjuhlat tai kevättapahtumat pidettiin viimeisillä kouluviikoilla. Osalla linjoista kevätjuhla järjestettiin juhlasalissa ja osalla pihatapahtumana keväisessä säässä. Musiikkiluokkien juhlaa vietettiin kevätkonsertin merkeissä.

Lukuvuosi päättyi juhlien osalta lauantaina 3.6. kuudensien luokkien oppilaille ja heidän huoltajilleen järjestettyyn lukuvuoden päätöstilaisuuteen juhlasalissa.

 

Itsenäisyysjuhla 5.12.

Puolalan yläkoulu kokoontui perinteiseen mutta moderniin itsenäisyyspäivän juhlaan 5.12. 2023.

Juontajat Nova Aarrekari ja Väinö Helin johdattelivat juhlaväen läpi suomalaisuuteen – vanhaan ja uuteen – porautuvan ohjelman, josta ei puuttunut taidetta, runoa, huumoria, perinnettä, paatosta, liikettä tai nuorta voimaa. Kiitokset kaikille esiintyjille ja myös ryhdikkäälle yleisölle.

Rehtori Nousiainen toi terveiset kaukaa menneisyydestä Suomen syntyaikojen säätilaa tallentaneen sukulaisensa sääpäiväkirjan kautta. Kuohuiko kelikin?

Opittiinpa vielä lakanatkin vetämään ja lopulta kajautettiin Maamme-laulu.

#Itsenäisyyspäivä #Suomi #Varsinais-Suomi # Turku #Puolala #Eläköön!

Yhdeksänsien luokkien itsenäisyyspäivän tanssiaiset

Itsenäisyyspäivää edeltävänä päivänä yhdeksäsluokkalaisten odotus palkittiin ja juhlimme itsenäistä Suomea tanssiaisten merkeissä. Juhlavieraat olivat pukeutuneet hienoihin vaatteisiin ja vanha arvokas juhlasali loi oivat puitteet tälle tärkeälle tapahtumalle.

Itsenäisyyspäivän juhlinta polkaistiin käyntiin isännän ja emännän puheella, maljojen nostolla sekä oman lukion bändimme säestämällä kikapoolla. Tansseja oli tietysti etukäteen harjoiteltu liikuntatunneilla. Tanssien lomassa saatiin nauttia leivonnaisia ja juotavaa. Tansseissa oli rento ja iloinen tunnelma kun alkutalven aurinko paistoi Puutarhakadun koulurakennuksen juhlasaliin. Hienoa, että saimme kaikki yhdeksäsluokkalaiset kokea tämän juhlan yhdessä.

Henrik Ylä-Anttila ja Ava Hauhtonen

Edustalla kaksi oppilasta perinteisen paritanssin pyörteissä.
Yhdeksänsien luokkien tanssiaiset- vauhdissa Nikke ja Louna
Näkymä koko juhlasaliin jonka lattialla pyörähtelee tanssivia yhdeksäsluokkalaisa juhlavaatteissaan.
Yhdeksänsien luokkien tanssiaisten tunnelmaa.

Talvitunnelmia

Osa oppilaista vietti lukukauden viimeistä koulupäivää koululla Talvitunnelmia -tilaisuudessa. Kiitos tilaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta kuuluu muutamalle reippaalle elämänkatsomustiedon opiskelijalle.

Kuvakulma ison salin takaa kohti näyttämöä. Edessä rehtori toivottaa tilaisuuden alkavaksi. Näyttämölle on heijatettu tunnelmallinen talvimaisema. Salissa istuu kymmeniä oppilaita tuoleissaan keskikäytävän molemmin puolin.
Talvitunnelmia 2022 tilaisuus on alkamassa.

Saimme tapahtumaan esiintymään raisiolaisen Ilari Aallon. Hän on tietokirjailija ja arkeologi.

Aalto tunnetaan erityisesti keskiaikaa ja arkeologiaa käsittelevistä kirjoistaan.  Hän piti luennon aiheesta ”Talviurheilua keskiajan Suomessa”. Saimme mielenkiintoista lisätietoa hiihdosta, luistelusta, hevosajoista ja lumisodasta.

Liikkuva koulu

Lukuvuoden 2022-2023 aikana olemme Puolalan koululla liikkuneet päivittäin osana kouluarkea. 6c-luokan reippaat ja taitavat välituntiliikuttajat leikittivät pienempiä koululaisia välituntisin ja ohjasivat heitä hienosti pihapelien ja -leikkien parissa.

Koulullamme oli tämän lukuvuoden aikana kolme LiiKe-kerhoa. Yksi kerho 1.-2.-luokkalaisille, yksi 3.-4.-luokkalaisille ja yksi 5.-6.-luokkalaisille. Kerhot pyörivät kuluneen kouluvuoden ajan niin koulumme omien opettajien vetäminä kuin koulun ulkopuolisten seuraohjaajien vetäminä. Kerholaiset ovat kuluneen kerhokauden aikana päässeet toteuttamaan kerhoissa omia toiveitaan ja tällä kaudella koulumme kerhot olivatkin suuressa suosiossa ja ryhmät täynnä läpi kauden. Hieno juttu!

6c-luokan reippaat ja taitavat välkkikset leikittivät pienempiä koululaisia välitunneilla.

Yläkoulussa on kuluneen lukuvuoden aikana vakiintunut oppilaiden osallistuminen aktiivisesti liikuntatapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen. Syksyn liikuntapäivänä oppilaat ovat liikuttaneet rinnakkaisluokkien oppilaita liikuntarasteilla ja kevään retkipäivänä suunnitelleet omalle luokalleen mukavaa tekemistä Kupittaanpuistoon. Tätä jatkamme tulevinakin vuosina. SPIN-oppilaat eli Sportista Innostuneet -oppilaat osallistuivat välituntiliikunnan järjestämisen koulutukseen. Kevätlukukaudella oppilaat ovat voineet osallistua pallovälkkiin. Pallovälkillä välituntialue on laajentunut iltapäivän välitunneilla Puolalanpuistoon ja oppilaat ovat pelailleet haluamaansa pallopeliä. 

Liikuntapäivä

Koko yläkoulu sai viettää aivan ihanan liikunnallisen iltapäivän torstaina 22.9.2022. Kokoonnuimme Urheilupuistoon, jonne luokat olivat suunnitellet erilaisia rasteja. Oppilaat toimivat rastien ohjaajina ja opettajat kulkivat luokan kanssa kiertäen rastilta toiselle.

Oppilaat olivat olleet varsin luovia rastitehtävien suunnittelussa. Puistossa kisattiin mm. paperilennokin lennättämisessä, bottle flip -kisassa, sokkona pallojen kuljettamisesta ja hyppynarun alittamisesta.

Viime kevään liikuntapäivä piti valitettavasti peruuttaa sateen vuoksi, mutta tänään keli oli täydellinen! Aurinko, iloinen mieli, nauru ja into – näistä saatiin nauttia koulun syksisessä liikuntapäivässä.

Pilvetön sininen taivas. Keskivaiheilla rehevä puusto. Etualalla viheriötä, hiekkakenttää ja 1/4 punaista juoksurataa (tartan). Siellä täällä oppilaita ryhminä.
Urheilupuistossa

Alakoulun kerhotoiminta

Lukuvuonna 2022-2023 Puolalan alakoulussa ovat toimineet askartelukerho, mediakerho, kirjailijakerho, Steam-kerho ja opaskerho. Oppilaat osallistuivat innokkaasti kerhojen toimintaan.

Askartelukerhossa oppilaat askartelivat erilaisia töitä ja koristelivat niillä koulun tiloja koko koulun iloksi. Mediakerhossa oppilaat kirjoittivat koulun lehteen tai kuvasivat uutisia koko koululle. Kirjailijakerhossa oppilaat tutstuivat erilaisiin kirjoitustyyleihin ja kirjoittivat itse proosaa eri muodoissa. Steam-kerhon toiminta on ollut monipuolista. STEAM on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics. Oppilaat tutustuivat eri muodoissa  mielenkiintoiseen maailmaan, joka meitä kaikkia ympyröi. Opaskerhossa oppilaita opetettiin tekemään koulun opaskierroksia kolmella eri kielellä: saksaksi, englanniksi ja venäjäksi.

Koulussamme on myös toiminut Etsivä-kerho. Etsivä harrastustoiminta on tarkoitettu oppilaille, joille ei ole vielä löytynyt mieluisaa vapaa-ajan tekemistä. Koulun oma etsivän harrastustoiminnan yhdyshenkilö auttaa ja neuvoo lapsia löytämään heille mielekkään harrastuksen. Toiminta on osa Harrastamisen Turun mallia. Koululla oli maaliskuussa Harrastuskioski ja oppilaat pääsivät kokeilemaan eri lajeja.

Kuvassa on esitetty Turun etsivän harrastustoiminnan toimintamalli kaavion avulla, jossa on erilaisia sisältöjä laatikoihin kirjoitettuna.