Vuosityöaika

Oheisen vuosityöaikalaskurin avulla peruskoulu opinto-ohjaaja voi suunnitella sitä, paljonko hän varaa työaikaa perusopetuslain, peruskoulun opetussuunnitelma perusteiden ja OVTES:n määrittämiin työtehtäviin eli peruskoulun opinto-ohjaajan perustehtäviin.

Vuosityoaikalaskuri 2022-2023 -laskuri oppilaanohjaajille ja rehtoreille

Opinto-ohjauksen resursointi 2021- laskuri sivistystoimen johdolle ja rehtoreille

SOPO ry:n kuvaus perustehtävästä

Peruskoulun opinto-ohjaajan tehtäväkuvaus Turun kaupungissa

Yleistä peruskoulun opinto-ohjaajan tehtävästä

Oppilaanohjaajan perustehtäväkuvaus

Artikkeli oppilaanohjauksen saatavuuden parantamisesta Turussa